A Testnevelési és Sporttudományi Kar (TSK) dékánja létrehozta azt a tényfeltáró bizottságot, melynek feladata tanulmányozni Schmitt Pál kisdoktori disszertációja létrejöttének körülményeit. Annak érdekében, hogy a bizottság zavartalanul és pártatlanul tudjon dolgozni a TSK dékánja csak az eredménnyel egy időben teszi nyilvánossá a bizottság tagjainak névsorát. A munkával kapcsolatos eredményekről március 28-án adunk tájékoztatást.