Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 17.
530625 Összes oltás

A Testnevelési Egyetemen 1992-ben történtekkel kapcsolatban a Semmelweis Egyetem, mint jogutód folyamatosan tájékozódik. Az egyetem rektora hétfőn felkérte a Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánját, hogy hozzon létre tényfeltáró vizsgáló bizottságot, mely tanulmányozza Schmitt Pál kisdoktori disszertációja létrejöttének körülményeit.