STRATÉGIAVÁLTÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ, Sajtótájékoztató 2003. szeptember 5.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új vezetés a Semmelweis Egyetem élén

A Semmelweis Egyetemen 2003. július 1-én új felső vezetés kezdte meg a munkáját.

Az egyetem új rektora Dr. Tulassay Tivadar, egyetemi tanár, gyermekgyógyász professzor, a gyermekgyógyászati szakmai kollégium elnöke, elismert nemzetközi hírű szakember.

A rektor általános helyettese Dr. Kopper László, egyetemi tanár, a kórbonctan professzora.

A tudományos és külkapcsolati rektorhelyettes Dr. Ádám Veronika, tanszékvezető egyetemi tanár.

Az oktatási és informatikai rektorhelyettes Dr. Fejérdy Pál, egyetemi tanár a Fogpótlástani Klinika professzora, az orvostudomány kandidátusa.

Az egyetem új gazdasági és műszaki főigazgatója dr. Juhászné Huszty Katalin, gazdasági szakember.

Az Semmelweis Egyetem hatékony működése céljából az új vezetés kidolgozott egy Konszolidációs és Stratégiai Programot, melynek koordinálására és szakmai támogatására a Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóságot bízták meg Dr. Stubnya Gusztáv vezetésével.

A Konszolidációs és Stratégiai Program szükségessége

A Konszolidációs és Stratégia Program végrehajtásával az Egyetem nem kevesebbet tűzött ki alapvető célul minthogy:

a XXI. században közép-európai piacvezető orvos és egészségtudományi Egyetem legyen;
Magyarországon és a fővárosban piacvezető legyen az ellátás, az orvosegyetemi és egészségtudományi képzés, a kutatás és klinikai innováció területén (ez utóbbi jelentéseként a legkorszerűbb orvostudományi technológiák kidolgozója, kipróbálója, bevezetője, és mindennapos használója);
a magasan képzett emberi erőforrások, és az általuk használt modern technológia miatt közép-európai tudásközpont legyen az orvos-, és egészségtudományok valamint az egészségügyi menedzsment területén;
aktívan hozzájáruljon a régóta negatív népegészségügyi trendek radikális megfordításához.

A fenti célok az Egyetem jövőképének elemei, hosszú távon ezek megvalósítására kell törekedni.
A jövőképben megfogalmazott nagyra törő célokkal szemben jelenleg az adósságcsapda szorításában, fejlesztési forrásoktól elvágva kell fenntartani az oktatás és az ellátás Egyetemtől elvárt színvonalát.

A fenntarthatóság jelenlegi rossz állapotához számos külső tényező járult hozzá az elmúlt időszakban. Az egyetemi integráció nem kellőképpen átgondolt folyamata és a felügyeleti kényszerintézkedések olyan tényezők voltak, amelyek megnehezítették az Egyetem mindenkori vezetésének helyzetét, azt, hogy a gazdálkodási problémák mielőbbi megoldására sort keríthessenek.

A külső, nehezen befolyásolható tényezők mellett azonban belső tényezők is, az Egyetem működése, a következetlen, nehezen átlátható és nehézkes adminisztrációs gyakorlat is hozzájárult a kritikus gazdálkodási helyzet kialakulásához. Egyes adatok szerint az ezren felüli könyveletlen ellátási eset miatt éves szinten százmilliós nagyságrendű veszteség éri az Egyetemet, a kezelt és nem jelentett járóbeteg esetek pedig az Egyetem által végzett összes járóbeteg ellátás 10%-át is kitehetik. A bevételi oldal hiányosságai mellett a kiadási oldalon meglevő szabályozatlanság, a nehézkes apparátusi működés és a személyes felelősségek tisztázatlansága szintén hozzájárul a hiány újratermelődéséhez.

Egyértelmű, hogy az Egyetem jövőképének és stratégiai céljainak megvalósítása, a fenntartható működés biztosítása csak egy hatékony és átlátható gazdálkodási és irányítási rendszer segítségével érhető el. Egy ilyen működési állapot nagyban segíti majd azt a munkát is, amelyet az Egyetem és a karok vezetői az egyetemi lét lényegét megteremtő fejlesztési források megszerzéséért folytatnak. A jelenlegi gyakorlat nem fenntartható, az elkerülhető veszteségek finanszírozásának forrásai országos szinten elapadtak. A budapesti ellátási versenyben való helytállás kényszerítő ereje fokozódik annak következtében, hogy a regionális kapacitás-koordináció folyamatosan az egészségpolitikai prioritások között szerepel.

A megfogalmazott jövőkép elérése érdekében átfogó Konszolidációs és Stratégiai Programot kell elindítani.
A Konszolidációs és stratégiai program e fejlesztési munka célkitűzéseit, kereteit, gyakorlati feladatait és folyamatát foglalja össze. A program első szakasza a 2003-as évre terjed ki, és magában foglalja az új rektori terminusig tartó időszakot és az új rektori terminus munkálatainak első hat hónapját.

Az előkészítő fázist követően két szakaszban folyó program első szakasza elsősorban az Egyetemen belül, saját erőből megvalósítható konszolidációs lépések tervezését és megvalósítását célozza. Az egyetemi stratégiai célok megvalósítása azonban pusztán a hatékonyságnövelő megtakarításokból nem fedezhető. A XXI. századi minőségi egyetemi léthez szükséges fejlesztések forrásait az Egyetem növekedési pályára állításával és az első szakaszban elért jó teljesítmény felmutatásával kívánjuk előteremteni. Ez az új taktikai elem szándékosan kívánja helyettesíteni azt a megközelítést, amely a fejlesztési forrásokat az egyetemi tekintély hangsúlyozásával remélte elérni. Ez sajnálatos módon inflálódott és a hosszú távon rossz fenntarthatósági mutatók miatt megkopott. Ennek helyreállítása elengedhetetlen érdek, és a konszolidáció során, annak eredményei alapján célzott és stratégiai jellegű kommunikációs program mentén történik. A második szakaszban a növekedési pályára állítás alapfeltételeit: az átlátható és hatékony irányítás és gazdálkodás intézményeit teremtjük meg, valamint megkezdjük a hatékony, megvalósítható és hosszú távon fenntartható szervezetalakítás kereteinek kidolgozását.
A Konszolidációs és Stratégiai Program áttekintése

A Konszolidációs és Stratégiai Program az alábbi projektből áll.

projekt: Gyors gazdálkodási eredményjavítás – OEP bevétel növelés.
projekt: Gyors gazdálkodási eredményjavítás – Költségcsökkentés.
projekt: Az irányítási rendszer fejlesztése.
projekt: A controlling rendszer kialakítása.
projekt: Működéskorszerűsítés.
projekt: Vezető információs rendszer fejlesztése.
projekt: Keretprojekt – az Egyetem stratégiai kezdeményezései.

Az Előkészítés során kerül sor a
a Konszolidációs és Stratégiai Program elemeinek véglegesítésére,
a projekt indításához szükséges döntések előkészítésére,
a projektszervezet felállítására és
a program hivatalos elindítására.

Az I. szakasz 2003. július 1-ig, a megválasztott rektor hivatalba lépésének időpontjáig tart. Az I. szakasz során arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy gyors, kézzelfogható eredmények felmutatásával bebizonyítsuk a Konszolidációs és Stratégiai Program létjogosultságát, a program mellé állítsuk az Egyetem közvéleményét és megteremtsük a hosszú távú, stabil működést megvalósító program folytatásának feltételeit. Ennek megfelelően az I. szakaszban a következő feladatok végrehajtására kerül sor:
A gyors gazdálkodási eredményjavítást célzó 1-2. projekt (OEP bevétel növelés, Költségcsökkentés) végrehajtása.
A Egyetem irányítási rendszerének fejlesztése a 3. a projekt keretében, amely a vezetési és szervezési irányítási elvek megfogalmazásával hozzájárul a többi projekt (controlling, VIR fejlesztés és működéskorszerűsítés) megalapozásához is.
A 4. projekt (Vezetői információs rendszer fejlesztése) elindítása, ennek keretében a jelenlegi tervezést és beszámolást támogató informatikai rendszerek felmérése.
A Keretprojektből a projektek kiválasztása, tervezése, előkészítése.

A II. szakasz 2003. július 1-től, a megválasztott rektor hivatalba lépésének időpontjától 2003. év végéig tart. A II. szakasz során kerül sor az I. szakasz eredményeinek intézményesítésére, a bevétel növelési és költségcsökkentési projektek gazdálkodási eredményének realizálására, valamint a megújított irányítási rendszere épülő controlling rendszer bevezetésére. Ennek megfelelően a II. szakaszban a következő feladatok végrehajtására kerül sor:

az 1-2. projekt eredményeinek intézményesítése, a gazdálkodási eredmények realizálása,
a controlling rendszer bevezetése a 4. projekt keretében, ennek keretében az egyetemi controlling koncepció véglegesítése, pilot controlling rendszerek bevezetése és a költségvetési tervezési feladatok felgyorsítása (a 2004-es költségvetés előkészítése),
a hosszabb távon megvalósítható hatékonyságnövelési lehetőségek feltárása és kiaknázása az 5. projekt (Működéskorszerűsítés) keretében.
a Keretprojekt projektjeinek megvalósítása.

A Kiterjesztés szakaszában a 2003. során elkezdett Konszolidációs és Stratégiai Program folytatására kerül sor. A Kiterjesztés pontos feladatait, azok ütemezését a későbbiekben lehet meghatározni.