Egyetemi kutatói ösztöndíj program 2024. évi pályázata

A Kormány ösztöndíjat alapított Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program néven (a továbbiakban: EKÖP), valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) néven, amely a felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatokat foglalja magában.

 Az EKÖP a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) folytatása és kibővítése. Az integrált kiválósági ösztöndíj program célja a kutatói kiválóság elismerése, valamint a kiemelkedő képességű fiatalok kutatói életpályán való elindulásának támogatása. A program meghirdetésre kerülő pályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktori hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményekben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

2024-től az EKÖP keretén belül kerül meghirdetésre Kooperatív Doktori Program, amelynek célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

Az EKÖP ösztöndíjas jogviszony időtartama: maximum 12 hónap

Az EKÖP-KDP ösztöndíjas jogviszony időtartama: minimum 24 hónap, maximum 48 hónap

Az EKÖP és EKÖP-KDP ösztöndíjas jogviszony kezdete jelen kiírás keretében 2024. szeptember 1.

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani: a https://palyazz.semmelweis.hu/ felületen.

Pályázat elektronikus benyújtása: 2024. június 3.- 2024. június 23. 24:00

A pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Semmelweis Egyetem felületéről:

EKÖP: https://semmelweis.hu/phd/2024/05/30/ekop-2024-palyazat/

EKÖP-KDP: https://semmelweis.hu/phd/2024/05/30/ekop-kdp-2024-palyazat/