Masashi Yoshida, az International University of Health and Welfare (IUHW) professzora a Semmelweis Egyetem medikusainak tartott előadást a japán sebészeti gyakorlatokról és a magyar-japán orvosi kapcsolatról.

Március 12-én a Semmelweis Egyetem Sebészeti Műtéttan előadást hallgató medikusainak egy japán professzor tartott online előadást az International University of Health and Welfare (IUHW) Tochigi campusából, Japánból. Masashi Yoshida professzor világszerte ismert sebész és kutató, számos japán és nemzetközi társaság vezetőségi tagja, a Magyar-Japán-Lengyel Sebész Társaság titkára, a 2015-től a Semmelweis Egyetem visiting professzora. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET) dr. Sándor József, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék professor emeritusa köszöntötte a japán előadót, aki ezt a címet adta előadásának: Akut és elektív sebészi eljárások. A betegek praeoperatív felkészítése. Sebészi behatolások.

Masashi Yoshida bevezetőjében megköszönte a felkérést az előadás megtartására, üdvözölte a Műtéttani Tanszék vezetőit, majd következett a meglepetés: átadta a szót saját egyeteme negyedéves medikusainak, akik bemutatót tartottak a japán orvosegyetemek hálózatáról, az ott érvényes curriculumról.

Saját egyetemi felvételi elvárásuk szerint az orvostanhallgatónak megszerzendő tudásával nemcsak a gyógyítást, a tudományt kell szolgálnia; tevékenysége fontos a harmonikus társadalom kialakításában is. A magyar hallgatók megismerhették a japán medikusok hetirendjét, napirendjét, sportolási lehetőségeiket, kulturális aktivitásukat is. 

Masahi Yoshida bevezetőjében megemlékezett az1996-ban, 28 éve megalapított Japán-Magyar Sebész Társaságról, valamint a társaság kétévente megtartott, a fiatal sebészek és kutatók munkáját elősegítő szimpóziumairól, amelynek révén maga is megismerkedhetett a magyar sebészekkel és a Semmelweis Egyetemmel, ahol évekkel ezelőtt saját fia is tanult és orvosi diplomát szerzett.

A sebészi beavatkozások lehetőségeit, a betegellátás útját azzal mutatta be, ahogy egy elképzelt, súlyos állapotban lévő, hasi fájdalmak miatt szenvedő beteg az éjszaka közepén megérkezik egy kórházba és az intenzív osztályra kerül. Ott megvizsgálják – lépésről-lépésre haladva kiderül, hogy valóban sebészi betegségről van-e szó, eldöntik, hogy szükséges-e sürgős műtét, vagy halasztható a beavatkozás. A részletes anamnézis-felvétel és a gondos fizikális vizsgálat megelőz minden más eljárást.

Yoshida professzor videórészletek segítségével ismertette a sebészi behatolások irányait, módszereit, ezek előnyeit, esetleges hátrányait. Ezután bemutatta saját kutató-tevékenységének egy területét, a Fluorescence irányított sebészet alkalmazását. Ezzel a forradalmian új eljárással láthatóvá tudják tenni egy adott terület vérellátását, valamint ez epeutakat, így biztonságosabb körülmények között történhet az operáció. A professzor kiemelte előadásában, hogy e területen végzett kutatómunkájának jelentős részét a Semmelweis Egyetem herceghalmi George Berci Sebészeti Oktató és Kutató Laboratóriumában, a tanszék munkatársaival közösen végezte. Megemlékezett a laboratórium névadójáról, a napjainkban éppen százharmadik születésnapját ünneplő George Berciről, a minimálisan invazív sebészet úttörőjéről, a világszerte ünnepelt magyar sebészről, aki a Semmelweis Egyetem Honoris Causa professzora.

Masashi Yoshida végezetül diagrammokon keresztül mutatta be, hogyan járulhatunk hozzá közösen az orvostudomány jövőbeli, magasabb szintű átformálásához.

A Semmelweis Egyetem és az IUHW medikusai közös munkájukkal, együttműködésükkel még a diploma megszerzése után is sokat tehetnek a humán medicina fejlődéséért

– emelte ki.

A japán professzor magyar medikusoknak szóló előadása nemcsak az adott téma ismertetését jelentette. Bizonyította, hogy a gyakorló sebész napi munkája mellett eredményes kutatómunkára is képes. Ez a kettősség a hivatás szeretetében példát is jelent a jövő nemzedék számára.

Kép és szöveg: Dr. Sándor József

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.