Semmelweis International 40 – a nemzetközi orvosképzés négy évtizede címmel jubileumi ünnepséget tartottak a német nyelvű képzés 40 évvel ezelőtti elindításának emlékére április 24-én. A Semmelweis Szalonban rendezett eseményen mutatták be először a nemzetközi képzés történetéről készült kisfilmet, majd a német és angol nyelven tanuló hallgatók szervezeteinek képviselői mondtak köszönetet az egyetemnek. Elismeréseket vehettek át azok a vezető munkatársak, akik a kezdetektől aktívan részt vállaltak a nemzetközi képzések kialakításában és működtetésében, egy kerekasztal-beszélgetésen pedig megosztották gondolataikat a képzés indításának történelmi körülményeiről, a kihívásokról és a jövőbeni tervekről.

„1983 nemcsak a Semmelweis Egyetem, de az egész magyar felsőoktatás történetében nevezetes dátum: ekkor indult el az egyetemen a német nyelvű orvosképzés, melyhez 1989-ben az angol nyelvű oktatás is csatlakozott” – kezdte megnyitóját a jubileumi ünnepségen dr. Merkely Béla. A rektor hangsúlyozta, az eltelt négy évtized alatt a Semmelweis Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézményévé vált, egy valódi tudásközponttá, amely ma már a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye közé tartozik a Times Higher Education legfrissebb világrangsora szerint. Az egyetemnek jelenleg mintegy 14 ezer hallgatója van, 36%-uk külföldi, akik a világ csaknem 110 országából érkeztek. Mindezek a sikerek elképzelhetetlenek lettek volna azon vezető oktatók, munkatársak nélkül, akik megalapozták az idegennyelvű képzéseket – emelte ki a rektor.

„Bátor, forradalmi tett volt, hogy a vasfüggöny mögött szélesre tártuk az egyetem kapuit az egész világ felé, ez ugyanis nemcsak annak a színes, multikulturális környezetnek az alapjait teremtette meg, amelyre intézményünk a mai napig épít, de nemzetközi reputációnk növekedéséhez, az egész magyar felsőoktatás felemelkedéséhez is hozzájárult.”

– fogalmazott.

A rektor köszöntője után az eseményen mutatták be a Kommunikációs Igazgatóság Filmes csoportjának dokumentum-kisfilmjét, amelyben megszólaltak azok a vezető oktatók, kutatók, egyetemi emberek, akik a nemzetközi képzés elindulásában kiemelkedő szerepet vállaltak. Köztük volt a nemrégiben elhunyt dr. Fonyó Attila élettan professzor, az Általános Orvostudományi Kar egykori dékánja, aki annak idején a német nyelvű orvosképzés megszervezésében meghatározó szerepet játszott.

Dr. Alpár Alán nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes köszöntőjében felidézte: korábban is fogadott már az egyetem német nyelvű hallgatókat a hajdani szovjet blokkhoz tartozó egykori Kelet-Németországból, de a rendszeres és folyamatos, diplomát adó német nyelvű orvosképzés a Semmelweisen 1983-ban indult el a Német Szövetségi Köztársaságból érkezett 120 hallgatóval.

A következő mérföldkő 1989-90, amely kettős szempontból volt nagyon fontos dátum: egyrészt elindult az angol nyelvű orvosképzés, továbbá végeztek a német nyelvű hallgatók, és az egyetem kiadta az első saját diplomáját nem magyar állampolgároknak – emelte ki a rektorhelyettes.

 

 • A meglevő képzések fejlesztése mellett 2004-ben indulhatott újabb angol nyelvű képzési forma az Egészségtudományi Karon, és mind mai napig is dolgoznak a kar nemzetközi képzési kínálatának fejlesztésén.
 • Jelentős lépés volt, mikor 2008-ban elindult a Semmelweis Egyetem Hamburgba kihelyezett német nyelvű orvosképzése, az Asklepios Campus, ami a Semmelweis Egyetem része, az Általános Orvostudományi Kar külső képző helye, ahova harmadévtől jelentkezhetnek a hallgatók, és Semmelweis orvosdiplomát kapnak a végzettek.
 • 2022-ban pedig a Pető András Karon is elkezdték az angol nyelvű konduktor képzést, egyelőre még kisebb létszámban, de várják a hallgatókat a világ minden tájáról. Ezzel 2023-ban mind a hat fakultáson van már valamilyen idegennyelvű szakemberképzés. A három történelmi karon angol és német, a többi három karon angol, illetve az Egészségügyi Közszolgálati Karon a pozsonyi képzésben szlovák nyelvű képzés.

A hallgatói létszámok az utóbbi években jelentősen megnövekedtek, a német hallgatóság száma több mint másfélszeresére nőtt. Az elsőéves beiratkozók száma német nyelven az általános orvosi és fogorvosi képzésen meghaladja a 400-at. A kiadott diplomák száma is folyamatosan növekszik, legutóbb már 160 hallgató vette át a német nyelvű diplomáját a Semmelweis Egyetemen, mivel ma már egyre több hallgató dönt úgy, hogy nem egy választott német, hanem a magyar Semmelweis Egyetemen fejezi be tanulmányait – hangsúlyozta dr. Alpár Alán.

Több mint 4000 nemzetközi graduális és PhD-hallgató tanul az egyetemen, akiket 13 nemzeti, regionális hallgatói társaság fog össze. A német és angol tannyelvű hallgatók öntevékeny szervezetei (Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis – DSVS, International Semmelweis Student Association – ISSA) sokat tesznek a hallgatók összetartásáért: hallgatói klubokat szerveznek számos programmal, a többi között az oltással kapcsolatos munka lebonyolításában is részt vettek, segítettek az ukrán hallgatók fogadásában, és számos más fórumon végeznek segítő tevékenységet, visszajelzéseket adnak, és jó kapcsolatokat építenek oktatók és hallgatók között – mutatta be tevékenységüket Michael Hubatka, a DSVS és Moein Moeinzadeh, az ISSA egyetemi hallgatói szervezetek elnöke.

Dr. Merkely Béla ezután átadta a Semmelweis Egyetem elismeréseit azon szakembereknek, akik kiemelkedő szerepet játszottak a nemzetközi orvosképzés elindításában, és a leghosszabb ideje vesznek részt annak szervezésében:

 • Dr. Ádám Veronika egyetemi tanár, a Biokémiai Tanszék egykori vezetője
 • Dr. Czakó Gáspár, a Semmelweis Medical Studies Kft. ügyvivője
 • Dr. Csillag András, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet nyugalmazott egyetemi tanára
 • Fonyó Magdolna, aki több mint harminc évig vezette a német titkárságot
 • Dr. Frenyó László, egyetemi tanár, a McDaniel College budapesti campusának dékánja
 • Dr. Gera István, a Parodontológiai Klinika professor emeritusa
 • Dr. Horváth Attila egyetemi tanár, a McDaniel College elnöke
 • Dr. Kalabay László, a Családorvosi Tanszék egyetemi tanára
 • Dr. Mandl József, a Molekuláris Biológiai Tanszék professor emeritusa
 • Marton Gyuláné, a Külföldi Hallgatók Titkárságának egykori gazdasági munkatársa
 • Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, az Élettani Intézet igazgatója, a Külföldi Hallgatók Titkárságának korábbi igazgatója
 • Dr. Müller Veronika egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
 • Dr. Röhlich Pál, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet professor emeritusa
 • Dr. Székely Andrea, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi docense
 • Dr. Tölgyesi Ferenc, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet egyetemi docense
 • Dr. Tretter László, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet egyetemi tanára
 • Dr. Urbancsek János Attila, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára.

Elismerő okleveleiket más időpontban vehetik át:

 • Dr. Kádár Anna professor emerita, a Patológiai Intézet és a Külföldi Hallgatók Titkársága egykori vezetője
 • Dr. Kollai Márk, az Élettani Intézet professor emeritusa
 • Dr. Bucsky Péter, az Asklepios Campus Hamburg egyetemi tanára
 • Dr. Kéry Ágnes, a Farmakognóziai Intézet egyetemi docense
 • Dr. Kiss András, a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet egyetemi tanára
 • Dr. Ligeti Erzsébet, az Élettani Intézet egyetemi tanára, Külföldi Hallgatók Titkárságának korábbi társigazgatója
 • Orbánné Ványi Olga, az angol titkárság egykori vezetője

A jubileumi esemény zárásaként egy kerekasztal-beszélgetésen osztották meg gondolataikat a professzorok, egyetemi vezetők a négy évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi képzések indításának történelmi körülményeiről, a kihívásokról és a jövőbeni tervekről.

A kerekasztal résztvevői voltak dr. Merkely Béla rektor; dr. Alpár Alán nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes; dr. Horváth Attila, a McDaniel College elnöke; dr. Frenyó László, a McDaniel College budapesti campusának dékánja; dr. Gera István professor emeritus, aki 1991-ben lett tagja a Kádár Anna vezette Angol Nyelvű Képzés Operatív Bizottságának, 1992-98 között mint dékánhelyettes, 2004-2010 között mint a Fogorvostudományi Kar dékánja töltötte be ezt a tisztséget, jelenleg mint rektori megbízott felügyeli a kar angol nyelvű képzését, 2019-2022 között az idegennyelvű hallgatók toborzásáért felelős Semmelweis Medical Studies Kft. ügyvezetője volt; Dr. Mandl József, professor emeritus, aki dr. Kádár Anna helyetteseként részt vett az angol nyelvű orvosképzés elindításában, az angol képzés operatív bizottságának tagja; dr. Mócsai Attila, az Élettani Intézet igazgatója, 2014–2019 között német nyelvű programigazgató, majd a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója; dr. Csala Miklós a Molekuláris Biológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 2018-tól az angol nyelvű oktatási csoport programigazgatója, 2019-től napjainkig a Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság igazgatója. Személyesen nem tudott jelen lenni a kerekasztal-beszélgetésben dr. Ligeti Erzsébet, aki a Külföldi Hallgatók Titkárságának társigazgatója volt 2005 és 2014 között, valamint dr. Kádár Anna professor emerita nem tudott személyesen jelen lenni az eseményen, de levélben köszöntötte a jubileumi ünnepség és a kerekasztal résztvevőit.

Tasnádi Róbert 
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.