2023-ban 13,5 milliárd forintos keretösszeggel ismét meghirdették az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázatát, amely egyéni kutatók és kutatócsoportok projektjeinek megvalósítását, kimagasló tudományos eredmények elérését, új módszerek, eljárások kidolgozását segíti. Az OTKA program és a fiatal új témavezetőknek meghirdetett egyetemi pályázati forrás együttesen támogatják a Semmelweis Egyetem PhD-képzésének dinamikus fejlődését.

A 2023-ban is meghirdetett OTKA pályázat keretében a „Posztdoktori kiválósági program” a tudományos fokozatukat 5 éven belül megszerzett fiatalokat támogatja, míg a „Fiatal kutatói kiválósági program” a saját, önálló kutatási téma elindításához és önálló kutatócsoport létrehozásához ad segítséget. Tapasztaltabb kutatók és kutatócsoportjaik a „Kutatói témapályázat” keretében igényelhetnek támogatást.

„Az elmúlt 5 évben a Semmelweis Egyetemen dinamikusan bővült a doktori hallgatók létszáma. Ahhoz, hogy ez a trend fenntartható maradjon, a kutatási támogatásoknak és a témavezetők számának is lépést kell tartani a fejlődéssel”

– mondta honlapunknak dr. Benyó Zoltán, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke. A témavezetők létszámának növelése érdekében márciusban meghirdettek egy pályázatot olyan témavezetők indulását támogatva, akik maguk is a közelmúltban, 2018. január 1. után szereztek PhD-fokozatot. Ennek keretében posztdoktori illetmény-kiegészítéssel, valamint megemelt kutatási támogatással is segítik az új témavezetők első PhD hallgatóinak a képzését.

Ezzel párhuzamosan hirdette meg az OTKA a Posztdoktori kiválósági program pályázatot a 2018. január 1. után PhD-fokozatot szerzőknek, ami maximum 3 évig, 30 millió forintos keretösszeggel nyújt posztdoktori ösztöndíjat és kutatási támogatást. Beadási határideje 2023. május 3-a.

Szintén május 3-ai határidővel lehet jelentkezni a Fiatal kutatói kiválósági programpályázatra, ami maximum 4 évig nyújt támogatást, 44 millió forintos kerettel.  Ez a pályázat a 2011. január 1. után fokozatot szerzőket célozta meg.

Az ugyancsak márciusban kiírt Kutatási témapályázat pedig a fokozatszerzés idejétől függetlenül, maximum 4 éven keresztül 48 millió forintos kutatási támogatást ad személyi és dologi költségekre – részletezte a pályázati lehetőségeket dr. Benyó Zoltán. A posztdoktori pályázat dominánsan személyi költségekre fordítható, a Fiatal kutatói kiválósági program és a Kutatási témapályázat nagyobb részben dologi támogatására szolgál, de személyi támogatást is tartalmaz.

A támogatott projektek 2024 január 1-jén indulnak, és amint azt dr. Benyó Zoltán kiemelte, hazai finanszírozási pályázat lévén az EU-val fennálló viták nem érintik a kifizetést, továbbá idén valószínűleg nem lesz másik, hasonló nagyságú kutatási támogatás – vagyis mint fogalmazott, ez olyan lehetőség, amit célszerű megragadni. A három OTKA pályázatra, azaz az összes felsőoktatási intézményre és kutatócsoportra összesen 13,5 milliárd forint áll rendelkezésre, dr. Benyó Zoltán becslése szerint a Semmelweis Egyetem ennek a 10 százalékát tudja elnyerni. A szintén kutatási jellegű kooperatív doktori programban ugyanis az össztámogatás 12 százaléka jutott Semmelweis Egyetem hallgatóinak, az OTKA pályázat azonban szélesebb kör számára érhető el.

Szeretnénk, ha a jelenlegi és majdani témavezetőink közül minél többen pályáznának

– magyarázta, hozzátéve, hogy az egyetemen folyó kutatások nagyon költségesek, fontos a kellő finanszírozás, mert megfelelő dologi költségkeret nélkül a témavezetők nem tudnak PhD-hallgatót fogadni. Kezdő, kutatási infrastruktúrával nem rendelkező témavezetők számára kiemelten jelentős ez a pályázat, de még szenior témavezetők számára is szükséges az OTKA támogatás a PhD-kutatások finanszírozásához, noha a maximum egymilliós havi összeg a magas dologi költséggel járó kutatásoknak csak a töredékét fedezi – magyarázta az Egyetemi Doktori Tanács elnöke. Magyarországon általános jelenség, hogy egy nagyobb munkacsoport fennmaradásához 3-4 kutatási pályázatra is szükség van – tette hozzá dr. Benyó Zoltán, megemlítve az egyéb források között az egyetem STIA- pályázatát (Semmelweis Tudományos Innovációs Alap), amelynek a tavalyi támogatottjait a közelmúltban hirdették ki.

A most meghirdetett pályázatokban új kutatási témát kell felvázolni, ami lehet egy régebbi projekt folytatása is, de párhuzamos támogatás nem vehető fel egy témára – mondta dr. Benyó Zoltán. A stabil kutatási feltételek, a finanszírozás és a kellő számú témavezető a PhD-képzés sikerét is befolyásolja – fejtette ki. Mint elmondta, témavezetővé azok a volt PhD-hallgatók válhatnak, akik kiváló eredménnyel szereztek fokozatot az elmúlt 1-2 évben, azaz többszörösen túlteljesítették a fokozatszerzési feltételeket, általánosságban pedig azok, akik az elmúlt 5 év során kétszeresen teljesítették a PhD-fokozatszerzéshez szükséges követelményeket. Az egyetemen meghirdetett kutatási pályázat kifejezetten új témavezetőknek szól, s bár az OTKA-pályázatnál elméletileg nem feltétel a témavezetőség, valójában azonban PhD-hallgató nélkül nehezen lehet véghez vinni egy kutatási projektet – hangsúlyozta dr. Benyó Zoltán, megjegyezve, hogy ez az oka annak, hogy még a posztdoktori pályázók többsége is témavezető, vagy szeretne az lenni.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.