A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA
– MPT –
és
A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA®
– MOT® –
– az Elnökség útján –

tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a
„KROMPECHER ÖDÖN”
pályázatot

A pályázat/pályamunka témája, címe:

„Szemléletváltás a prosztata daganatok patológiai diagnosztikájában és terápiájában”

 

A pályamunka formája: tanulmány

A pályamunka díjazása: 200.000 Ft

 

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

• a pályázók köre
o a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be
pályamunkát

• a pályázat terjedelme
o a pályamunka – az irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal
terjedelmű

• a pályamunka benyújtásának módja
o a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam,
lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre
kerül – kell mellékelni

o a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a „KROMPECHER
ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot
o a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos

• a pályamunka beadási határideje:

2023. december 10.

• a pályamunka benyújtásának helye:

o Semmelweis Egyetem, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
(Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.

• az értékelés szempontjai:
o a mű eredetisége
o a mű stílusa, szerkezete,
o a felhasznált irodalom korszerűsége

• a pályázat elbírálásának módja:
o a bírálók köre
– a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat
kiírói

• a pályázat elbírálásának határideje:

o 2024. január hó 10. nap

• az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:

o az elbírálási határidőt követően, a 2024. évi első Országos Metszetkonzultáción,
2024. január 26-án Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró
Társaságok képviselőinek jelenlétében

o az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák,
továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét
követő 15 napon belül

• egyéb tájékoztatás:

o a Bíráló Bizottság javaslatot tehet a legjobb, díjazott pályamunkák
szakdolgozatként történő benyújtására.

 

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a
Magyar Onkológia folyóiratban
a
MOT® honlapján „http://www.oncology.hu” és
az MPT honlapján „http://www.pathology.hu” történik

 

Budapest, 2023. március 20.

 

az MPT részéről:

Dr. Glasz Tibor           Dr. Zalatnai Attila    Dr. Kránitz Noémi
az MPT Elnöke           az MPT Főtitkára     az MPT Pénztárosa 

a MOT® részéről:

Dr. Polgár Csaba         Dr. Patócs Attila      Dr. Vincze Borbála
    a MOT® Elnöke      a MOT® Főtitkára    a MOT® Kincstárnok