Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás
Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné szakirányú továbbképzésének 91 hallgatója vehette át oklevelét a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) Dísztermében. A ceremónián dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója adta át az okleveleket és köszöntötte a végzős hallgatókat.

Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója ünnepi beszédében felidézte, hogy azok a hallgatók, akik most átveszik diplomájukat, 2020-ban, épp a COVID-19 járvány kitörésekor, a teljes bizonytalanság és kiszámíthatatlanság idején jelentkeztek a Semmelweis Egyetemre. Hozzátette: ez a döntés bátorságot kívánt a hallgatóktól. Külön kiemelte a biztonság fontosságát. „A biztonságérzet több szinten működik, és előfeltétele annak, hogy egy ilyen váratlan és kiszámíthatatlan időszakban, mint amit a COVID-19 kitörése óta átélünk sikeresek, lelkileg és mentálisan egészségesek maradjunk” – vélekedett. A családi és egyéb közeli emberi kapcsolataink nyújtotta biztonságérzet mellett fontos az a fajta biztonság is, mely  magába foglalja azt a tudást, tapasztalatot, emberi és intézményi hátteret, ami fenntartja, segíti és működteti az intézetünkben folyó képzéseket – szögezte le. Beszédében kitért arra is, hogy idén a mentálhigiéné képzésre majdnem ötszörös volt a túljelentkezés, ami cselekvésre, a helyzet továbbgondolására készteti az intézet munkatársait is. Útravalóul többek között azt tanácsolta a hallgatóknak, hogy ne egyedül akarjanak mindent megoldani, támaszkodjanak egymásra is.

 

„Az elmúlt két évben a lelki egészség szolgálatára alkalmas és sokféle új készséggel, eszközzel és a személyközpontú szemlélettel felvértezett mentálhigiénés szakemberekké váltatok” – szólt a végzősökhöz Somosiné Tésenyi Timea, a Mentálhigiéné Intézet egyetemi adjunktusa. Ünnepi beszédében kiemelte, a mentálhigiéné a kapcsolódás tudománya, az önmagadhoz és a másikhoz való hiteles kapcsolódásé, amely nélkül lehetetlen fejlődni és élni. „Csak önmagukat és klienseiket egyaránt értékesnek tartó szakemberek lesznek képesek a rájuk bízottak, a rászoruló egyének, közösségek és az egész társadalom lelki egészségének fejlesztésére” – fogalmazott, hozzátéve, hogy csak együtt, egymást megtartva és inspirálva lesznek képesek elég jó és állandó fejlődésre képes szakemberek maradni. „Higgyetek abban, hogy értékesek vagytok, maradjatok kapcsolódó közösségekben, és keressétek állandóan a továbbfejlődés lehetőségeit – zárta gondolatait.

A végzett hallgatók nevében Sipos Evelyn és Feketéné Csikós Szilvia mondott beszédet, melyben megköszönték tanáraiknak a fáradtságos munkát, amivel segítővé nevelték őket, átformálták a szemléletüket és megértették velük a feltétel nélküli elfogadás erejét. Köszönetüket fejezték ki továbbá családjuknak is a támogatásért, a biztatásért és a szeretetért. Felidézték milyen volt maszkban segítő beszélgetés szemináriumon szavak nélkül kommunikálni. „Az idő múlásával viszont lekerülhettek a maszkok és ezzel együtt lassan lekerültek az álarcok is, melyek saját magunkat is eltakarták előlünk. Ennek lehullásával tisztábbá vált a befelé vezető út, ami után lelkünk legmélyebb bugyraiba engedtünk belátást saját magunk és társaink számára is” – fogalmazott Sipos Evelyn. Feketéné Csikós Szilvia arról beszélt, mekkora biztonságot adott nekik az a közösség, amivé formálódtak, melynek minden tagja „megtartotta és egyben hordozta” egymást. „Hálásak vagyunk, hogy méltóvá váltunk egy olyan segítő szakma végzésére, melyre a mai világban nagyobb szükség van, mint valaha! A betegellátásban nagy kincs a nyitottság, az empátia, a megértés, a pozitív hozzáállás és a másikhoz való odafordulás. Ezen a képzésen mindezeket elsajátíthattuk” – hangsúlyozták.

A hallgatói visszaemlékezések és a végzősök által előadott humoros jelenet és zenei összeállítás után a fogadalomtétel és az oklevelek átadása következett. A mentálhigiéné szakirányú továbbképzés 91 hallgatója szerzett diplomát a Semmelweis Egyetemen, akiknek dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgató és dr. Semsey Gábor adjunktus, a szakcsoport vezetője gratulált.

Bódi Bernadett
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.