A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) diplomaátadó ünnepségén 105 gyógyszerészt avattak doktorrá, köztük öten angol, négyen pedig német nyelven végezték tanulmányaikat. A Nagyvárad Téri Elméleti Tömb dísztermében rendezett ceremónián a végzett hallgatókat dr. Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Antal István dékán köszöntötte.

Az ünnepi szenátusi ülés, amelynek keretében felavatták a frissen végzett gyógyszerészeket dr. Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárának köszöntőjével indult, melyben hangsúlyozta, a 250 éves egyetem jubileumi kurrikulum reformjának legfőbb célja között szerepel, hogy betegközpontú, a beteget és nemcsak a betegséget gyógyítani kész, bővülő gyakorlati ismeretekkel rendelkező gyógyszerészeink legyenek. Dr. Hankó Balázs beszédében hangsúlyozta, a gyógyszerész nemcsak a gyógyszer szakértője, hanem a betegek gyógyszeres terápiájának eredményességéért felelős őre is. Ehhez pedig az orvos terápiás partnerének, a beteg gyógyulása érdekében önálló döntést hozó és annak felelősséget vállaló, naprakész ismeretekkel rendelkező, a betegek bizalmát maguk mögött tudó, szakmájára büszke, de hivatása iránt alázatos polgárokra van szükség, akik így a mindennapos gyógyszerellátás gyakorlatát is megváltoztatni készek lesznek – fogalmazott. Szólt a Hőgyes-Schöpf Merei kampuszról, melyben a hallgató és kutató XXI. századi gyógyszeripari körülmények között erősíti nemzetünk gyógyszerkutatását, gyógyszeriparát, és teremti meg a jelen és jövő közvetlen lakossági és kórházi-klinikai gyógyszerellátási modelljét. Hozzáette: ez a cél a Semmelweis Polgárok összetartozása, összefogása által érhető el.

Kiemelte az egyetem helytállását és szerepvállalását a koronavírus elleni harcban, külön köszönetet mondva a hallgatóknak is, akik részt vettek a klinikák, kórházak COVID elleni védekezésében és segítették az Országos Mentőszolgálat munkáját. Kitért a felsőoktatási modellváltásra is, kiemelve, hogy a Semmelweis Egyetem 2021. augusztus 1-jétől megújult, versenyképesebb modellben válhat az ország, Európa, sőt a világ meghatározó orvos-, egészségtudományi egyetemévé.

Az avató ünnepség dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes köszöntőjével folytatódott, aki Szabó Magda sorait idézte a tudás fontosságáról. A rektorhelyettes kiemelte, a hallgatók büszkék lehetnek, hiszen a magyarországi képzőhelyek közül az első helyen álló intézményben tanulhattak, mely kiemelkedő tudományos eredményekkel is rendelkezik, a világ 150-250 legjobb ilyen képzése között szerepel a rangsorokban, éppen ezért az itt megszerzett diplomának presztízse van. Dr. Hermann Péter szólt arról is, hogy a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Központ létrehozásával a közeljövőben egy modern gyógyszerkutatási központ és gyógyszerészeti campus jöhet létre, amely ezeket az eredményeket még inkább megalapozza majd.

A rektorhelyettes köszönetét fejezte ki a végzett hallgatóknak, hogy derekasan helytálltak a COVID-19 elleni harcban, az első hívószóra részt vettek az önkéntes kirendelésekben, az egészségügyi ellátórendszer hasznos tagjaként. „Önök bárhol is kezdenek dolgozni, mindenütt ahhoz a társadalmi réteghez fognak tartozni, akinek adnak a véleményére” – fogalmazott. Arra kérte a frissen végzetteket, hogy viselkedjenek is ennek megfelelően, mindig maradjanak hűek esküjükhöz; legyenek nyitottak és fogékonyak az újra, legyenek céljaik és legyen hitük a jövőben – zárta köszöntő szavait.

Ezt követően Faragó-Bodor Zsófia gyógyszerészdoktor jelölt terjesztette elő az avatás iránti kérelmet. A hallgatókat a háromnyelvű eskütétel után dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Antal István, a kar dékánja köszöntötték kézfogással. Összesen 105 hallgató vehette át diplomáját az ünnepségen, köztük öten angol, négyen pedig német nyelven végezték tanulmányaikat.

„Eskünkhöz híven arra fogunk törekedni, hogy a Semmelweis Egyetem becsületére és a magunk tisztességére tudásunkkal és erőnkkel szolgáljuk az egészségügyet, ezzel hazánkat és nemzetünket” – mondta a felavatást követően dr. Faragó-Bodor Zsófia.

A magyar nyelvű képzésben végzett évfolyam nevében dr. Holp Kirill József mondott beszédet, kiemelve, hogy életük egyik legmeghatározóbb, legfontosabb pillanatához érkeztek most. Felidézte az elmúlt öt év emlékeit és köszönetet mondott a támogató családoknak, az egyetemnek és a tanároknak, akik mind segítettek abban, hogy a mai naptól kezdve büszkén nevezhessék magukat gyógyszerésznek, és ennek a nemes hivatásnak a tagjaivá váltak.  

A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében Cristian Petszulat, az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében pedig Javidizargar Shaghayegh szólt. 

„Gyógyszerésszé válni látásmódot jelent” – köszöntötte a diplomájukat átvevő gyógyszerészdoktorokat dr. Antal István dékán. Mint fogalmazott, rendkívül széles természettudományos szemlélettel rendelkeznek, ismerik az emberi szervezet működését, a betegségek főbb tüneteit és kóroki tényezőit, a gyógyszerterápiás lehetőségeket. Gyógyszerészként képességekkel és jogosultságokkal is rendelkeznek, képesek gyógyszert készíteni, a gyártás minőségét biztosítani, készek a betegeknek tanácsot adni a gyógyszerekről és azok helyes használatáról, valamint részt vehetnek a kutatásban-fejlesztésben is – folytatta.

 

 

 Gyógyszerésszé válni azonban azt is jelenti, hogy a tudás és készségek mellett elsajátították a megfelelő szakmai magatartást és hitvallást is

– vélekedett a dékán. Ez a mostani gyógyszerészavatás több szempontból is emlékezetes – fogalmazott dr. Antal István: egyrészt a most végzettek már a kurrikulumreform részesei voltak, másrészt a szakmai gyakorlat során járványügyi veszélyhelyzetben az első vonalban szerezhettek tapasztalatokat az egészségügyi ellátás hőseivé válva, erre a teljesítményre pedig méltán lehetnek büszkék – hangsúlyozta. Köszönetet mondott minden munkatársának, a szakmai gyakorlatokon oktató kollégáknak is, akiknek munkája szintén benne van e diplomákban. A gyógyszerellátás és a gyógyszerészi tevékenység az egészségügybe integrált hivatás, mely a beteg ember szolgálatában áll – mutatott rá.

„E diplomával jogosultságot szereztek az életet, az ember egészségét szolgálni, vállalják bátran, mert jobbá tudják tenni a világot” – zárta ünnepi szavait a dékán.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.