A pályázat erre a linkre kattintva letölthető (pdf)

 

FELHÍVÁS

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2022/2023. tanévi pályázatára

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24.§-ban foglaltak szerint a 2022/2023-as tanévre nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges) képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik

–    a 2021/2022. tanév második féléve során elért eredményeik beszámításával a teljes tanulmányi időre számított legalább 4,25-ös kumulált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot értek el, (a Semmelweis Egyetem Szenátusának 22/2021. (IV.08.) számú határozatával elfogadott SZMSZ Térítési és Juttatási szabályzat szerinti számítás szerint), illetőleg

–    tudományos diákkörben, vagy szakmai területen kimagasló munkát végeztek és

–    a pályázat beadását megelőző lezárt félévig a felvett összes kötelező tantárgyat teljesítették.

Fenti kritériumok alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a karon a 2021. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott, állami ösztöndíjas osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 forint havonta.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán a mellékelt pontrendszer szerint kialakított rangsor alapján teszi meg.

A pályázat beadása:

A Pályázat benyújtása Neptun rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények) történik

– a Neptun rendszerben található adatlap kitöltésével, és

– a szükséges összes melléklet feltöltésével.

Benyújtási határidő: 2022. június 20. 12.00 órától 2022. július 20. 23.59 óráig

 Azoknak a IV. illetve V. éves hallgatóknak, akik az RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 8/A. § (2), (3) és (4) pontjában foglaltak szerinti plusz vizsgaheteket igénybe veszik (járványügyi kedvezmény), a pályázat benyújtásának végső határideje 2022. augusztus 01. 12.00 óra. A pályázati anyagot a hok.applications@semmelweis-univ.hu e-mail címre kell megküldeni.

A pályázatok bírálatát végző bizottság kérésére a pályázó köteles az elbírálás alapjául szolgáló eredeti dokumentáció bemutatására.  A tanulmányi eredmény értékelésekor csak azok az érdemjegyek vehetők figyelembe, ahol a Neptunban az adott tárgy félév végi aláírása, valamint érdemjegye is szerepel.

A határidő után vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 

Budapest, 2022. június 16.