Heten vehettek át emlékérmet a Szív a Szívért Alapítvány Semmelweis Egyetemen megrendezett ünnepségén, amelyet az első hazai szívátültetés harmincadik évfordulója alkalmából szerveztek. Az érem az első magyarországi beavatkozást elvégző dr. Szabó Zoltán professzor emléke előtt is tiszteleg, és a tervek szerint mostantól minden évben díjazzák ezzel azokat, akik kimagasló szakmai és menedzseri teljesítményt nyújtva segítik elő, hogy a hazai szívtranszplantációs program a világ élvonalába emelkedjen. A Semmelweis Szalonban megtartott eseményen jelen voltak a betegszervezet képviselői, újszíves páciensek és a szívtranszplantáció meghatározó szaktekintélyei egyaránt.

„Az elmúlt 30 év alatt több állomáson keresztül jutottunk el oda, hogy ma Európa egyik vezető szívtranszplantációs centrumává váljon a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, ahol egyetlen felnőtt hazai központként végezzük a szívátültetéseket” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a klinika igazgatója az ünnepi rendezvényen. Hozzátette: az országban még egy helyszínen van szívátültetés, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben (GOKVI) végzik a gyermekek, valamint a GUCH (felnőttkori veleszületett szívhiba) betegek transzplantációját.

A nemzetközi szintű, büszkeségre okot adó eredmények az itt jelenlévők közös teljesítményének köszönhetők

– fogalmazott a rektor, aki kitért arra is, hogy a pandémia miatt nem tudták január elején megrendezni a kerek évforduló előtt tisztelgő eseményt.

A történelmi dátum 1992. január 3-a volt, ekkor végezte el mesterem és mentorom, dr. Szabó Zoltán a városmajori klinikán az első hazai szívátültetést – idézte fel. Az általa végzett úttörő munka a mai napig meghatározó jelentőségű, és megalapozta azt, hogy programmá fejlődött, valamint a magyar orvostudomány sikertörténetévé vált a hazai szívtranszplantáció – mondta a rektor, aki kezdő orvosként ő is ott volt hátul a műtőben és láthatta a nagy eseményt. Az élmény tartósan meghatározta városmajori karrierjét, és azokat a célokat, amiket kollégáival együtt megvalósítottak és kitűztek – fogalmazott.

Kiemelte azt is, hogy nagyon sikeres volt az első beavatkozás, hiszen Schwartz Sándor 28 évig élt új szívével. Szintén ugyanennyi ideig élt a második szívátültetett beteg, akit már dr. Bodor Elek professzor által transzplantált, majd később másodszor is új szervet kapott. Ez a két pozitív példa sok erőt adott ahhoz, hogy ilyen sikeres legyen ez az első 30 év – mutatott rá.  

A szívtranszplantációs program fejlődése szempontjából a rektor fontos lépésnek tartotta, hogy 2012-től már egy egységes klinikán, az egyesített Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán zajlik a beavatkozás, ami segíti a szakterületen alapvető jelentőségű multidiszciplináris megközelítést. A klinikán ma már egy kitüntetett helyzetű transzplantációs és műszíves intenzíves osztály működik, és folyik a további fejlesztés, amelynek keretében a betegkiválasztáshoz és a közvetlen posztoperatív ellátáshoz is önálló osztály jön létre.

A műtéti aktivitás növelésében fontos lépés volt 2013-ban az Eurotransplanthoz való csatlakozás, valamint a megváltozott szemlélet a donormenedzsmentben. Emellett nélkülözhetetlen volt a humánerőforrás fejlesztése, a dedikált szívtranszplantációs orvos-szakdolgozó team megalakulása. A szívelégtelenséggel összefüggő kutatás szempontjából pedig fontos mérföldkő a biobank létrehozása. Ezekre mind szükség volt ahhoz, hogy 2019-re Európa második legnagyobb transzplantációs központjává váljunk – jelentette ki a rektor.

„A COVID-19 járvány a világon mindenhol erőteljesen befolyásolta a szervátültetéseket. Az egyetem rektoraként és a klinika igazgatójaként kiemelt feladatomnak tartom, hogy betegeink érdekeit szolgálva a pandémia lecsendesedésével visszanyerjük és még tovább erősítsük korábbi pozícióinkat ezen a területen” –  tette egyértelművé a rektor.

Erdős László, a Szív a Szívért Alapítvány kuratóriumának titkára, aki maga is 11 éves szívátültetett, kezdeményezésére ezt követően egy perces néma felállással emlékeztek azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Erdős László felidézte: szervezetük 29 éve alakult azzal a céllal, hogy anyagilag és erkölcsileg segítse a beavatkozás előtt állókat és a szívtranszplantáltakat. Az alapítványt két magánszemély hozta létre, egyikük Dolgos László jelen volt az ünnepségen, és elmondta: az egyik kollégája kapott új szívet, és rajta keresztül vált szívügyévé ez a terület, ez inspirálta az alapítvány létrehozását.

Erdős László arról beszélt, hogy kezdetben kis családként működtek, együtt ünnepelték az új szívesek a születésnapokat, részt vettek egymás esküvőjén, együtt mentek vizsgálatokra, bátorították egymást. Ma már nagy család lettek, hiszen több mint 400 szívtranszplantált él Magyarországon, de többségükkel tartják a kapcsolatot, és évente szerveznek orvos-beteg találkozókat. „A szívtranszplantáltak az új szívvel új életet kapnak, az átültetés napja pedig a mi második születésnapunk. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ehhez az új, minőségi élethez hozzásegítettek minket. Köszönet illeti sokak mellett a családjainkat, a donorokat, az orvosokat, nővéreket, koordinátorokat, egészségügyben dolgozókat” – mondta.

Dr. Szabolcs Zoltán a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika szívsebész professzora, a Szív a Szívért Alapítvány elnöke előadásában felidézte milyen események történtek Magyarországon az 1992. január 3-i történelmi dátumon, amikor a budapesti Ér- és Szívsebészeti Klinikán végrehajtották az első hazai szívátültetést. Bemutatta az első beavatkozást dr. Szabó Zoltán professzor vezetésével végző műtéti teamet, amelynek tagjai voltak: dr. Bodor Elek, dr. Moravcsik Endre, dr. Gyöngy Tibor, dr. Horkay Ferenc, dr. Szabolcs Zoltán, dr. Kalmár Imre, Horváth Judit, Fazekas Márta, Forrai Borbála.

Emlékeztetett rá, hogy dr. Szabó Zoltán a sikeres műtét után hírzárlatot rendelt el, ugyanakkor egy ismeretlen betelefonáló nyomán január 8-án nyilvánosságra került a beavatkozás ténye. Azt, hogy a sajtó mennyire ellentmondásosan tálalta az információt,  dr. Enzt László, a klinika érsebész professzora ismertette, negatív és pozitív példákat is felidézve – a korabeli cikkeket olyan híres színészek felolvasásában mutatta be, mint Básti Juli, Hirtling István, Eperjes Károly, Puskás Tamás.  

Dr. Szabolcs Zoltán ugyanakkor emlékeztetett, a szívátültetés körüli vihar néhány napon belül megszelídült és a későbbiekben a média aktív szerepet vállalt a magyar transzplantációs program támogatásában, lelkesen számolva be a következő néhány hónapban elvégzett további három beültetésről. Emlékeztetett arra is, hogy 15 évvel ezelőtt – és 15 évvel az első hazai szívátültetést követően – a GOKVI-ban dr. Hartyánszky István csapata elvégezte az első gyermek szívátültetést Magyarországon.  

A magyarországi szívtranszplantációs program lassú, de kitartó evolúció után 2012-13-ban, az Eurotransplanthoz történt csatlakozást követően jött igazi lendületbe, megháromszorozva a korábbi évek transzplantációs aktivitását.

2019-ben érte el csúcsteljesítményét, amikor 64 felnőtt szívátültetés történt a Városmajorban, és további nyolc gyermek, valamint GUCH-os beteg beavatkozása a GOKVI-ban. 2022. június 7-ig 726 átültetést végeztek Magyarországon, ebből 656-ot a városmajori klinikán.

Az eseményen röviden felszólalt dr. Sótonyi Péter rector emeritus, aki annak idején az egyetemi Igazságügyi és Törvényszéki Intézet egyetemi tanáraként majd igazgatójaként a cadavereken való gyakorlás révén volt részese az eseményeknek. „Felejthetetlen élmény volt a csapat hite abban, hogy minél gyorsabban be tudják ültetni a szervet a gyakorlással, és az a tisztelet, ahogy viszonyultak ehhez” – mondta.

Megszólalt az első szívtranszplantált kezelőorvosa, dr. Zámolyi Károly, az akkori Szabolcs utcai Orvostovábbképző Intézet kardiológusa. Felidézte, hogy Schwartz Sándor kórházhoz kötött életet élt, és 1991. október 4-én mondta ki a team, hogy a szívátültetés az egyetlen megoldás, amit a beteg nagyon  várt.

Jelen volt Szakács László, a magyar újszíves közösség doyenje, aki 28 éve nyolcadik magyarként kapott új szívet. Jó tanácsként elmondta, a szívátültetés után nagyon fontos a család támogatása, az értelmes elfoglaltság és a mozgás, egészséges életmód – ő maga 13 évig volt a transzplantált válogatott tagja.

Az ünnepség a díjak átadásával folytatódott. A Szív a Szívért Alapítvány az első hazai szívátültetés harmincadik évfordulója alkalmából Szív a Szívért emlékérmet adományozott a következőknek:

  • Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár, az első szívátültetés elvégzője postumus elismerésben részesült, díját fia, dr. Szabó András vette át
  • Dr. Palkovics László ipari és technológiai miniszter
  • Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori- Szív és Érgyógyászati Klinika igazgatója
  • Dr. Bodor Elek nyugalmazott szívsebész professzor
  • Szabolcs Zoltán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika szívsebész professzora, a Szív a Szívért Alapítvány elnöke
  • Dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja
  • Dr. Hartyánszky István nyugalmazott szívsebész professzor.

A laudációkat Gubacsi Gyula, az alapítvány tagja ismertette, amelyek ide kattintva teljes terjedelemben elolvashatók. Az ezüst emlékéremből és oklevélből álló elismerések átvételét követően a jelenlévő díjazottak is szóltak.

Galéria

12kép

 

A jegyzőkönyv által rögzített tények az első szívátültetésről

Egy 23 éves fiatalembernél, aki szilveszter éjszakáján agysérülést szenvedett, 1992. január 3-án, 12 óra 20 perckor beállt az agyhalál. Az Országos Traumatológiai Intézet ekkor riasztotta az Ér- és Szívsebészeti Klinikát annak érdekében, hogy megtörténhessen az első hazai szívátültetés. A Városmajori klinika sebészei 15 óra 8 perckor vették ki az elhunyt fiatalember szívét. Ez a beavatkozás mindössze 12 percet vett igénybe. Rohamkocsival, a délutáni csúcsforgalomban szállították át a szívet a klinikára. Mindeközben a 28 éves férfi recipienst előkészítették a beteg szív eltávolítására és az érkező új szív beültetésére. A donor szív 18 óra 45 perckor ismét dobogott, de immár a megműtött fiatalember testében. A hidegiszkémiás idő 128 perc volt, a műtét teljes hossza 310 percet vett igénybe. 

Dr. Szabó Zoltán fia, dr. Szabó András egyebek mellett köszönetet mondott azért, hogy nem hagyják feledésbe merülni édesapja életútját, munkásságát. Dr. Merkely Béla kiemelte, hogy az érem egyik oldalán dr. Szabó Zoltán portréja szerepel, így ez is mindig emlékeztetni fogja mentorára és mesterére, aki a városmajori műhely egyik legfőbb megteremtője volt. A Városmajor ezen az úton fog a jövőben is tovább haladni, és Európa legkiválóbb szív- és érgyógyászati egyetemi intézménye lesz – jelentette ki. Dr. Bodor Elek felidézte azt az 1984-es bécsi tanulmányutat, ahol a bécsiek első kilenc szívtranszplantációját bemutató poszter előtt dr. Szabó Zoltán azt mondta: „ezt meg tudjuk mi csinálni, álljunk neki, szervezzük meg”. Következő év januárban már kiosztották a feladatokat és megkezdték a tanulást, felkészülést.

Dr. Szabolcs Zoltán azt emelte ki, hogy személyén keresztül sok kollégának szól a díj, hiszen a transzplantáció mindig csapatmunka. Köszönetet mondott a jelen lévő dr. Gyöngy Tibornak, aki az első transzplantációban is részt vett, valamint Petrohai Ágnesnek, aki az utókezelést végezte. Mint mondta, hálás, hogy részese lehetett ennek a 30 éves történetnek: dr. Szabó Zoltán dr. Bodor Eleknek adta át a staféta, amelyet ezt követően ő kapott meg, és ő is lassan átadja ifj. dr. Hartyánszky Istvánnak. Dr. Szócska Miklós megköszönte a szakmának a bizalmat, a betegszervezeteknek pedig az együttműködést – ez elengedhetetlen volt az Eurotransplanthoz való csatlakozás kulcsfontosságú lépéséhez. Dr. Hartyánszky István szólt arról, hogy a pici babák, gyermekek esetében a megfelelő donorszív megtalálása a legnagyobb kihívás. Ez játszott szerepet abban, hogy ennyivel később tudott elindulni a gyermekszívátültetés, amelyhez 2007-re teremtődtek meg a feltételek. A felkészülés során segítséget jelentett, hogy a team részt vehetett néhány felnőtt átültetésben, láthatták azt a folyamatot.

A díjátadások után az ünnepi rendezvény a Medikus Zenekar műsorával zárult.

Dobozi Pálma
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.