A Szív a Szívért emlékérem postumus díjazottja dr. Szabó Zoltán, aki a Semmelweis Egyetem akkori Szív- és Érsebészeti Klinikájának igazgatójaként többéves szakmai felkészülést követően 1992. január 3-án elsőként végzett szívátültetést Magyarországon. A műtét sikere, de még inkább a Szabó Zoltán által kialakított transzplantációs team szakmai elhivatottsága hosszú távra alapozta meg a hazai szívtranszplantációs program jövőjét. Bár Szabó professzor néhány hónappal a sikeres szívátültetést követően nyugállományba vonult, tanácsaival, meglátásaival és önkéntes szerepvállalásaival mindvégig, egészen 2015-ben bekövetkezett haláláig felbecsülhetetlen támogatást nyújtott a Városmajori Szívtranszplantációs Munkacsoportnak.

Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárként, majd később miniszterként mindig is elősegítette és támogatta a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika fejlesztésével összefüggő törekvéseket, és ezáltal a hazai szívtranszplantáció, valamint a szív- és érrendszert érintő kutatások infrastruktúrájának bővülését. Az elmúlt időszakban kormányzati támogatásnak köszönhetően újulhatott meg és bővülhetett a klinika Juhász-Nagy Sándor Tudományos Kutató Laboratóriuma, és készülhetett el a Határőr úti Képalkotó Diagnosztikai Részleg energiahatékonysági felújítása. A fejlesztési folyamat egyik kiemelten fontos eleme a klinika sebészeti műtőinek teljes felújítása és a 10 ágyas perioperatív transzplantációs részleg kialakítása, amely még magasabb szintre emeli a szívátültetésben érintett betegek ellátást. A területet jövőjét jelentősen meghatározza a már útnak indult Városmajor 70 projekt, amelynek köszönhetően új épülettel bővül a klinika.

Dr. Merkely Béla rektornak meghatározó szerepe volt a magyar szívtranszplantációs program utolsó tíz évében elért kimagasló sikereiben. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán végrehajtott szervezeti, működési és irányítási átalakításokkal lehetőséget teremtett arra, hogy az Eurotransplanthoz történt csatlakozást kihasználva, a hazai szívátültetés Európa élvonalába kerüljön. A transzplantált betegek utógondozásának biztonságát szakmailag elkötelezett poszt-transzplantációs munkacsoport megszervezésével biztosította. Vezetői víziójának megfelelően a szívtranszplantáció nem csak a városmajori klinika, de a Semmelweis Egyetem kiemelt gyógyítási projektévé válhatott. Vezetésével született meg 2013-ban az a klinikai biobank is, melynek fontos szerepet szánnak a szívelégtelenség kutatásában, s mint ilyen, szinte egyedülálló Európában.

Dr. Bodor Elek dr. Szabó Zoltán közvetlen munkatársaként részt vett a hazai szívátültetés előkészítésében és aktív résztvevője volt az 1992. január 3-án elvégzett első magyarországi szívátültetésnek. A szívtranszplantáció nemzeti programmá szervezésében oroszlánrésze volt. Nem kisebb feladatokat kellett megoldania, mint a várólista kérdés, a donorszerv hozzáférés, a finanszírozás és a transzplantált betegek utógondozása. Mindemellett nagy figyelmet szentelt a program zökkenőmentességét biztosító szakembergárda kialakításának. A szívtranszplantációs várólistabizottság első elnökeként nagy gondot fordított arra, hogy a szívelégtelenség gondozással foglalkozó kardiológusok figyelmét a szívtranszplantáció felé fordítsa. A Szív a Szívért Alapítvány által rendezett orvos-beteg találkozók rendszeres résztvevőjeként aktív szerepet vállalt a transzplantált betegek társadalmi visszailleszkedésében.

Dr. Szabolcs Zoltán a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi tanára, professor emeritusa, a hazai felnőtt szívátültetési program vezetője. Tevékenységi köre a felnőtt szívsebészeti beavatkozások teljes skáláját lefedi, de kiemelten koncentrál az aorta sebészetére, a Marfan-szindróma kardiovaszkuláris szövődményeinek szívsebészeti ellátására és a felnőtt szívátültetési program irányítására. Több mint 25 éve végezte el az első szívtranszplantációját, nevéhez fűződik sok más mellett az első műszív beültetése. 2006-ban a Nemzeti Szívtranszplantációs Várólista Bizottság elnökévé választották, 2011 decemberében nevezték ki a városmajori klinika szívsebészeti profilvezetőjévé. Hét éve a Szív a Szívért Alapítvány elnöke, és aktívan részt vesz annak rendezvényein. Nemzetközi szívsebész kongresszusok szervezője.

Dr. Szócska Miklós dékán korábban egészségügyért felelős államtitkárként elősegítette, hogy hazánk teljes jogú tagja lehessen az Eurotransplant nemzetközi szervelosztó szervezetnek. A szakmai és betegszervezetekkel folytatott számtalan egyeztetés eredményeként elérte, hogy az Eurotransplanthoz történő csatlakozást teljes szakmai, társadalmi és média konszenzus övezze. A csatlakozás közvetlen eredményeként a várólistás betegek száma megemelkedett, és javult az ország donációs aktivitása. Következményként előbb megkétszereződött, majd megháromszorozódott a magyarországi szívátültetések száma, ez pedig komoly reményt nyújtott a végstádiumú szívelégtelenségben szenvedő, de transzplantációval gyógyítható magyar betegeknek. Az Eurotransplanthoz történő csatlakozásunknak és Szócska Miklós egészségpolitikai szervező munkájának másik nagy eredménye a magyar műszívprogram 2012-es sikeres elindítása is.

Dr. Hartyánszky István professzornak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy 15 évvel az első sikeres felnőtt szívátültetés után megteremtette a magyarországi gyermek szívátültetés sebészi feltételeit. Létrehozta és felkészítette a gyermek szívsebészeti munkacsoportot, hogy a felnőtt transzplantációs program tapasztalatait és segítségét felhasználva 2007. október 18-án elvégezhesse az első gyermek, majd 2008. március 14-én az első hazai csecsemő szívátültetést. 2008 szeptemberében pedig elsőként ültetett be Magyarországon műszívet gyermeknél. Iskolateremtő munkássága mérföldkövet jelent a hazai csecsemő- és gyermekszívsebészet, szívtranszplantációs és műszívprogram sikeres kialakulásában.