A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM
utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához
szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű
felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat
folytató vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a
szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi
szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést
megszerző személy vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos
formában, a szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél
rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

A pályázati felhívás erre a linkre kattintva letölthető (pdf)
Az adatkezelési tájékoztató erre a linkre kattintva érhető el (pdf) 
A pályázati adatlap innen tölthető le