A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA
– MPT –
és
A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA®
– MOT® –
– az Elnökség útján –
tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a

„KROMPECHER ÖDÖN”
pályázatot

A pályázat/pályamunka témája, címe:
„Az endometrium carcinomák korszerű osztályozása és ennek terápiás
konzekvenciái”

A pályamunka formája: tanulmány
A pályamunka díjazása: 150.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

a pályázók köre: a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be
pályamunkát

a pályázat terjedelme: a pályamunka – az irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal

a pályamunka benyújtásának módja:

 • a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam,
  lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre
  kerül – kell mellékelni
 • a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a „KROMPECHER
  ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot
 • a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos

a pályamunka beadási határideje: 2022. december 10.

a pályamunka benyújtásának helye: Semmelweis Egyetem, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
(Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.

az értékelés szempontjai:

 • a mű eredetisége
 • a mű stílusa, szerkezete,
 • a felhasznált irodalom korszerűsége

a pályázat elbírálásának módja: a bírálók köre – a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói

a pályázat elbírálásának határideje: 2023. január hó 10. nap

az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:

 • az elbírálási határidőt követően, a 2023. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2023. január 27-én Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében
 • az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül

egyéb tájékoztatás: a Bíráló Bizottság jogosult a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő elfogadására javaslatot tenni.

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a
Magyar Onkológia folyóiratban
a
MOT® honlapján „http://www.oncology.hu” és
az MPT honlapján „http://www.pathology.hu” történik

Budapest, 2022. március 24.

az MPT részéről:

Dr. Glasz Tibor
az MPT Elnöke

Dr. Zalatnai Attila
az MPT Főtitkára

Dr. Kránitz Noémi
az MPT Pénztárosa

a MOT® részéről:

Dr. Polgár Csaba
a MOT® Elnöke

Dr. Patócs Attila
a MOT® Főtitkára

Dr. Vincze Borbála
  a MOT® Kincstárnok