Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás
Idén tizenhárom kiemelkedő, az egyetemmel kapcsolatot ápoló, nemzetközi hírű professzor vehette át a Semmelweis Egyetem díszdoktori címét. A járvány miatt tavaly elmaradt a Doctor Honoris Causa ünnepség, ezért az akkori díjazottak is most vehették át díszdoktori címüket, együtt az idei év díjazottjaival. A Semmelweis Szalonban megtartott eseményt dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg, aki emlékeztetett, 1967 óta immár 46. alkalommal adományoz az egyetem díszdoktori címeket a karok felterjesztései alapján.

Az új díszdoktoraink avatása alkalmából rendezett Doctor Honoris Causa ünnepségünk egyetemünk tudományos életének egyik legkiemelkedőbb eseménye, ahol olyan nemzetközileg elismert munkássággal rendelkező professzorokat köszöntünk, akik fontos kapcsolatokat ápolnak egyetemünkkel – mondta köszöntő beszédében dr. Merkely Béla rektor. Felidézte, hogy legutóbb a Semmelweis Egyetem alapításának 250. jubileumi évében, 2019-ben adhattak át díszdoktori címeket, a járványhelyzet miatt ugyanis erre az elmúlt évben nem volt lehetőség. Méltatta a Semmelweis Egyetem szerepét a pandémia elleni harcban és kiemelte, hogy a járványhelyzetben folytatott oktatási, kutatási és gyógyítási munka is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem történetében most először bekerült a világ legjobb felsőoktatási intézményeinek felső 1 százalékába.

Nem lehetne ilyen dinamikus a fejlődésünk, ha nem lennének olyan előremutató nemzetközi tudományos kapcsolataink, mint amilyenek az itt ülő professzorokkal kialakultak

– jelentette ki dr. Merkely Béla. Kiemelte, bízik benne, hogy a díjazottak a jövőben is folytatják együttműködésüket az egyetem munkatársaival és segítik terjeszteni a Semmelweis Egyetem jó hírnevét világszerte.

Az Általános Orvostudományi Kar felterjesztésére ebben az évben tízen kaptak díszdoktori címet. A díjazottak laudációját dr. Kellermayer Miklós dékán ismertette.

Dr. Stefan Anker kardiológus professzor, a szívelégtelenség specialistája, a berlini Charité Egyetem “Szöveti homeosztázis és kahexia” területének vezetője. Fontos szerepet játszott a magyar és német kardiológus szakemberek közötti együttműködés előmozdításában, a Magyar Kardiológiai Társaság 2016-ban tiszteletbeli tagjának választotta. Szoros együttműködésben dolgozik a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájával, több közös kutatásba is bevonta a klinikát és dr. Merkely Béla rektort, mint az irányítóbizottság tagja, az együttműködésből pedig számos tudományos cikk született. Kutatási területei közé tartozik az akut és krónikus szívelégtelenség patofiziológiája és kezelése, valamint a kardiológiai eszközterápia és a kardiovaszkuláris biomarkerek klinikai értékelése. Alapító főszerkesztője a Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle és az ESC Heart Failure című folyóiratoknak, utóbbi az első nyílt hozzáférésű, szívelégtelenséggel foglalkozó folyóirat.

Dr. Gary Francis Baxter a Cardiffi Egyetem Gyógyszerészeti és Gyógyszertudományi Iskolájának gyógyszerész professzora. Kutatási szakterülete a szívizom és a koszorúér biológiája, különös tekintettel az akut szívinfarktus patofiziológiájára és farmakológiájára, valamint az ischaemia-reperfúziós sérülések elleni védelem molekuláris alapjaira. Az 1990-es évek eleje óta aktív együttműködésben áll hazai laboratóriumokkal, emellett több közös kutatási anyagot jegyez magyar társszerzőkkel. Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettessel folytatott együttműködése sokat idézett cikkeket eredményezett vezető tudományos folyóiratokban. Ez a figyelemre méltó kooperáció a Semmelweis Egyetemmel jelenleg is folyamatban van, és további közös cikkek elkészítését célozza.

Dr. Carlos José Bustamante a molekuláris és sejtbiológia, a fizika és a kémia professzora a University of California, Berkeley egyetemen, az ottani Biofizika Tanszék vezetője. Az egyedi molekulás manipulációs módszerek és a polimerek rugalmasságának, a fehérjék és az RNS-hajtogatás elméleteiben elért eredményeivel forradalmasította a biológiai kutatást. Ő volt az első, aki mechanikusan manipulált egyes DNS-, fehérje-, RNS- és számos mechanoenzim-molekulát, köztük a riboszómát. Eredményei megváltoztatták a biokémia és a biofizika irányát, mivel olyan kísérletek elvégzését tették lehetővé, amelyek alig két évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. Együttműködése a Semmelweis Egyetemmel számos eredeti publikációt eredményezett, és egy Nanobiotechnológia és egyedi-molekula biofizika kutatócsoport létrehozását. Ezek az erőfeszítések segítettek életre hívni a Semmelweis Egyetem Békésy György Biofizikai Kutatóközpontját.

Galéria

13kép

Dr. Gerasimos Filippatos az athéni National and Kapodistrian University kardiológus professzora, a szívelégtelenség specialistája, az athéni Attikon Egyetemi Kórház kardiológiai klinikájának vezetője, a szívelégtelenséggel és kardio-onkológiával foglalkozó osztály igazgatója. Évtizedek óta dolgozik az Európai Kardiológiai Társaságban, innen ered barátsága és szakmai együttműködése dr. Merkely Béla rektorral és a magyar kollégákkal. Intézete számos klinikai vizsgálatban működött együtt a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával, amiből több közös publikáció is született. 2015 óta a Magyar Kardiológiai Társaság tiszteletbeli tagja. Több tudományos lap szerkesztésében is részt vett, emellett 5 könyvet is szerkesztett, köztük az ESC Textbook of Acute and Intensive Cardiac Care című kiadványt, amely a British Medical Association Medical Book Awards egyik díját is elnyerte.

Dr. Jude Fitzgibbon a londoni Queen Mary Egyetem rákgyógyász professzora, az egyetem Barts Rákkutató Intézetének munkatársa, a Rákgenomikai és Számítási Biológiai Központ vezetője. Kutatásai a leukémia és limfómák kialakulásáért és progressziójáért felelős genetikai változásokra, valamint ezek visszafordítását célzó terápiás stratégiákra összpontosítanak. Az elmúlt évtizedben széleskörű együttműködést alakított ki a Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet kutatócsoportjával, számos közös projektet és publikációt jegyeznek. Fitzgibbon professzor 2018 óta az intézet vendégprofesszora.

Dr. Hans Henkes nemzetközileg elismert intervenciós neuroradiológus professzor, a Klinikum Stuttgart, Katharinenhospital Neuroradiológiai Klinikájának orvosigazgatója. Klinikusként részt vesz a neurovaszkuláris rendellenességekben szenvedő betegek kezelésében. Emellett sikeres tudós is, közel 500 publikáció szerzője, 2014-ben csapatával együtt elnyerte az ESNR-Springer-díjat a Neuroradiology folyóirat legtöbbet idézett cikkéért. Több neurointervenciós eszköz és kezelési mód feltalálója, nevéhez több mint 61 szabadalom fűzödik. 2008-ban ő végezte el az első ún. stent-retriever trombektómiát az akut iszkémiás stroke kezelésére, azóta a mechanikus trombektómia világszerte elfogadott kezelési módszerré vált. Rendszeresen tart Budapesten előadásokat a német nyelvű oktatás keretében, és lelkesen támogatja a Semmelweis Egyetem stroke-ellátásának fejlesztését.

Dr. Udo Hoffmann a Harvard Medical School radiológia professzora, a Massachusetts General Hospital Radiológiai Intézet Kardiovaszkuláris Képalkotó Osztályának vezetője. A szív- és érrendszeri (CV) képalkotás területének egyik vezető kutatóintézete, a Cardiovascular Imaging Research Center alapítója. Szerteágazó multidiszcipláris kutatási programokat fejlesztett ki olyan területeken, mint pl. a mellkasi fájdalmak kezelése, vagy a gyulladások szerepe az érelmeszedéses szívbetegségben. A világ több vezető CV képalkotási szakemberét is ő képezte ki, többek között a Semmelweis Egyetemen dr. Maurovich-Horvat Pált.

Dr. Pávóné-Gyöngyösi Mariann jelenleg a Bécsi Orvostudományi Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika kardiológus professzora, a Kardiológiai Tanszék posztgraduális képzésének vezetője és a Transzlációs Kísérleti Kardiológiai Laboratórium vezetője. 2006 óta az Európai Kardiológiai Társaság tudományos ösztöndíjasa, számos rangos kitüntetés díjazottja. Kutatási és klinikai érdeklődése kiterjed az iszkémiás szívbetegségekre, az intervenciós kardiológiára, a sejt- és génalapú terápiára, a szívelégtelenségre, valamint a kardiotoxicitásra. Dr. Ferdinandy Péter rektorhelyettessel 1994 óta működik együtt a molekuláris biológia, biokémia és a klinikai kardiológia területén, több közös projekten dolgoztak, amik hozzájárultak ahhoz, hogy számos magyar és osztrák PhD-hallgató és posztdoktor vehessen részt a kétoldalú együttműködésben.

Dr. Shahrokh François Shariat urológus, a Bécsi Orvostudományi Egyetem Urológiai Tanszékének és Átfogó Rákközpontjának professzora és vezetője. Több mint 1400 tudományos cikk szerzője, nevéhez 4 szabadalom is kötődik, és több mint 80 nemzeti és nemzetközi díjat kapott. 25 tudományos társaság és 26 tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 2013 óta aktív tudományos és klinikai együttműködést folytat a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájával, amelyből 18 nemzetközi publikáció született, valamint számos tudományos és klinikai csereprogramot eredményezett.

Dr. Ondrej Viklicky belgyógyász, nefrológus, a prágai Klinikai és Kísérleti Orvostudományi Intézet (IKEM) transzplantációs laboratóriumának vezetője, a Transzplantációs és Nefrológiai Osztály igazgatója és professzora. Nemzetközileg elismert nefrológus és tudós, az európai nefrológia és szervátültetés egyik kiemelkedő alakja. Számos nemzetközi konferencia szervezője, köztük a 2014 óta minden évben megrendezésre kerülő Nefrológiai és Transzplantációs Konferenciájé, amelynek főszervezőjeként minden évben meghívja a Semmelweis Egyetem előadóit, és támogatja az egyetem fiatal szakembereinek részvételét. A Magyar Nefrologiai Társaság tiszteletbeli tagja, számos közös tudományos publikációja jelent meg a Semmelweis Egyetemmel közreműködésben.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar által felterjesztett díszdoktort dr. Szócska Miklós dékán méltatta.

Dr. Hans Henri Marcel Paul Kluge orvos, népegészségügyi szakértő és egészségügy-kutató, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója. Olyan kutatási és fejlesztési programok fűződnek a nevéhez, mint a modern alapellátás koncepciójának kidolgozása, a betegségteher elleni védelem újszerű mérése, vagy a gazdasági válság egészségügyi ellátórendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjához (EMK) csaknem két évtizedes szakmai kapcsolat fűzi. A közös projektek közé tartozik például a WHO fertőző betegségekkel szembeni hatékonyabb megküzdést támogató oktatóprogramja, a változtatásmenedzsment program, valamint a betegségteher elleni védelem újszerű mérőszámainak kidolgozása és monitorozása, melyek az EMK kutatóinak közreműködésével készültek.

A Doktori Iskola által felterjesztett két díszdoktor laudációját dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács elnöke ismertette.

Dr. Markó-Varga György vegyészprofesszor, a svédországi Lundi Egyetem Biomedikai Mérnöki Tanszéken a Klinikai Fehérjetudományi és Képalkotó Részleg vezetője. Az egyetemen egy nagy méretű, rákkal kapcsolatos biobankot hozott létre. A rák és különösen a rosszindulatú melanoma proteomikájának nemzetközileg elismert szakértője, csapatával együtt meghatározta a melanoma első proteom atlaszát, ami mára teljessé tette a melanoma genom atlaszát. A melanoma kutatás területén kiterjedt együttműködést folytat a Semmelweis Egyetem több tanszékével, amelyből 2015 óta 12 közös nemzetközi publikáció született.

Dr. Andrea Olschewski a kísérleti aneszteziológia professzora a Grazi Orvostudományi Egyetemen. A tüdőkeringés, illetve a tüdőérrendszeri betegségek nemzetközileg elismert szakértője. Az irányítása alatt létrehozott transzlációs kutató- és képzési központ, a Ludwig Boltzmann Intézet mára a fiatal tudósok nemzetközileg elismert kutatási és képzési központjává vált. Debrecenben született és végezte orvosi tanulmányait, a későbbiekben pedig több sikeres együttműködést valósított meg a Semmelweis Egyetem Enyedi csoportjával.

A laudációkat követően dr. Merkely Béla, dr. Kellermayer Miklós, dr. Szócska Miklós, valamint dr. Benyó Zoltán adta át a díszdoktori címről szóló oklevelet és stólát a díjazottaknak, majd a frissen avatott díszdoktorok szóltak röviden.

Deme Tamás, Kiss Viktória
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.