1967 óta 48. alkalommal ismerte el az intézménnyel kapcsolatot ápoló, nemzetközi hírű professzorok teljesítményét a Semmelweis Egyetem. Ebben az évben hét szaktekintélyt avattak az egyetem díszdoktorává a Semmelweis Szalonban tartott ünnepség keretében.

Az Általános Orvostudományi Kar javaslatára öt, a Fogorvostudományi Kar indítványa nyomán egy, a Gyógyszerésztudományi Kar felterjesztésére szintén egy professzor részesült idén díszdoktori címben. 

Megnyitó beszédében dr. Merkely Béla rektor kiemelte, olyan, nemzetközileg is megkerülhetetlen tudományos eredményeket elérő professzorokat avatnak díszdoktorrá, akik a Semmelweis Egyetemmel is fontos kapcsolatokat ápolnak. Mint emlékeztetett, „a tudományos hírnévért keményen, kitartó, következetes munkával és szorgalommal kell megdolgozni – majd a megszerzett dicsőséget fenn is kell tartani, újra és újra bizonyítva a kiválóságot. Erre pedig csak a legjobbak képesek.” Hangsúlyozta, hogy az új díszdoktorok kiváló polgárokkal bővítik nemcsak az egyetem, hanem a hazai tudományos élet egészét is.

A nemzetköziség már régóta a Semmelweis Egyetem meghatározó értéke, hiszen az intézmény 1983 óta indít idegen nyelvű képzéseket, ma pedig hat karon folyik a magyar mellett angol, német és olasz nyelven oktatás – emelte ki a rektor. Ennek köszönhetően a hallgatók harmada külföldi és a világ szinte minden kontinensén élnek Semmelweis alumnusok. Az egyetem alapító tagja a EUniWell (European University for Well-Being) Európai Egyetemi Szövetségnek, szintén hozzájárulva a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez.

Az egyetemi rangsorokban elért előkelő helyezések kapcsán dr. Merkely Béla kiemelte:

Ezekben az eredményekben, dinamikus fejlődésünkben rendkívül nagy szerepe van azoknak az előremutató nemzetközi kapcsolatainknak, amilyeneket az itt ülő professzorokkal kialakítottunk. Ezek nélkül a kapcsolatok nélkül, az Önökkel való együttműködés nélkül a Semmelweis Egyetem nem érhetné el azokat a sikereket, amelyekre büszkeséggel tekinthetünk.

A díjazottak laudációját dr. Kellermayer Miklós, dr. Gerber Gábor, valamint dr. Antal István, az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjai ismertették a hallgatósággal.

Dr. Ralf Konrad Bergmann a németországi Helmholtz-Zentrum Drezda-Rossendorf professzora. Biokémia szakon végzett 1976-ban, 1981-ben fiziológiából doktorált, 1984-ben pedig radiokémiai diplomát szerzett. 2011 óta szorosan együttműködik a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetével, 2018-ban pedig vendégprofesszor lett. Dr. Ralf Konrad Bergmann elismert szaktekintély a radioizotópos daganatterápia, valamint a SPECT- és PET-képalkotás területén. Pályája elején újszerű PET-technikákat dolgozott ki a vérkeringés mérésére, majd a 2000-es évektől kezdve jelentős szerepet játszott új tumorcélfehérjék és izotópos tumorterápiás módszerek kifejlesztésében. 2020 óta a SARS-CoV-2 fertőzés terápiás lehetőségeit kutatja. Több mint 540 publikáció és 6 szabadalom szerzője, amelyek 42-es Hirsch-indexet eredményeztek. A Semmelweis Egyetemmel közösen 27 publikáció szerzője, amelyeket több mint 3000 alkalommal idéztek.

Dr. Robert Hatala a pozsonyi Nemzeti Kardiovaszkuláris Intézet és a Szlovák Orvostudományi Egyetem Kardiológiai és Angiológiai Osztályának vezetője, valamint az Aritmia és Pacing Központ igazgatója. A pozsonyi Comenius Egyetem orvosi karán szerzett diplomát, majd 1989-ben kardiovaszkuláris patofiziológiából doktorált. 1995-ben megalapította az Aritmiák és Klinikai Elektrofiziológia Intézetet, az első komplex ritmuszavarok kezelésére szakosodott központot Szlovákiában, amely mára évente több mint 2000 beavatkozást végző intézménnyé nőtte ki magát. 2001-ben belgyógyászat-kardiológia professzorrá nevezték ki alma materében. Dr. Robert Hatala a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinikájával számos nemzetközi randomizált vizsgálatban működött közre, amelyek eredményeit számos publikációban tették közzé. Ő volt a budapesti CRT Upgrade Trial szlovákiai helyszínének vezető kutatója, amely a Szív- és Érgyógyászati Klinika által koordinált, a kardiológiai ellátásban mérföldkőnek számító vizsgálat.

Dr. Gerd Heusch 1985-ben szerzett doktori címet a Düsseldorfi Egyetemen. 1999-től a University of South Alabama Fiziológiai Tanszékének adjunktusa. 2014-ben nevezték ki az esseni Nyugat-német Szív- és Érgyógyászati Központ tudományos főigazgatójává, korábban a Nemzetközi Szívkutatási Társaság (ISHR) Európai Részlegének, valamint a Német Kardiológusok Társaságának volt elnöke. 1992 óta a Basic Research in Cardiology szerkesztője, valamint számos további rangos kardiológiai folyóirat szerkesztőbizottságának is tagja. Pályája során több mint 600 eredeti cikket és recenziót publikált elismert nemzetközi folyóiratokban, Hirsch-indexe 130, 2018-2022 között minden évben felkerült a legtöbbet idézett kutatók listájára. Dr. Gerd Heusch 2006 óta a londoni Royal College of Physicians tagja, 2012 óta az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, 2019 óta pedig annak orvosi tagozatának előadója. Dr. Gerd Heusch kutatási területe a koszorúér-áramlás, valamint a szívizom iszkémiájának és reperfúziójának patofiziológiája.

Hendrik Scholl professzor a Bázeli Egyetem Szemészeti Tanszékének elnöke, valamint a John Hopkins Egyetem Wilmer Eye Intézetének adjunktusa. Dr. Hendrik Scholl a németországi Tübingen Egyetem orvosi karán végzett, később pedig filozófia szakon szerzett mesterdiplomát. A Wilmer Eye Intézetben a Retinadegenerációs Klinikát és a Vizuális Neurofiziológiai Szakszolgálatot vezette, valamint társigazgatója volt az Őssejt- és Látási Regeneratív Orvostudományi Központnak. Dr. Hendrik Scholl a világ egyik vezető szemész klinikusa, aki számos retinális neurodegenerációs kutatást végzett, valamint új gyógyszerek kifejlesztésében is tevékenykedett. A 17 országot magában foglaló Európai Látási Intézet Kutatói Hálózat elnöke, amely szervezetnek a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika is a tagja. Több mint 150 publikációja jelent meg, és számos rangos díjat kapott Európában és az Egyesült Államokban is, köztük az Európai Látásdíjat.

Dr. Martin Werner 1993-ben habilitált a Hannoveri Egyetemen. A Freiburgi Komprehenzív Rákcentrum Tumorbankjának vezetője. 2019 óta tagja a németországi Baden-Württembergben működő Személyre Szabott Medicina Központ irányítóbizottságának, valamint a központ molekuláris diagnosztikai munkacsoportjának. Werner professzor elismert patológus, több mint 360 nemzetközi publikáció szerzője. Fő kutatási területei közé tartozik a tumorok válaszreakciójának előrejelzése és kockázatainak osztályozása, valamint a szolid tumorok és a hematológiai daganatok molekuláris karcinogenezise és osztályozása. Werner professzornak meghatározó szerepe volt abban, hogy 2001-ben elindult a Freiburgi Egyetem és a Semmelweis Egyetem közötti rendkívül sikeres Jellinek Harry-ösztöndíjprogram, amely lehetővé tette, hogy a Semmelweis Egyetem pályakezdő és tapasztalt patológusai és kutatói bekapcsolódhassanak az országos és nemzetközi, például a DAAD által finanszírozott közös kutatási projektekbe. Az együttműködésből számos nemzetközi publikáció született. Werner professzor rendszeresen volt kiemelt előadó a Freiburgi Egyetem, a Heidelbergi Egyetem és a Semmelweis Egyetem által kétévente közösen megrendezett tudományos szimpóziumokon, valamint a Német Patológiai Társaság éves konferenciáin a Német-Magyar Munkacsoport keretében. Dr. Martin Werner a Semmelweis Egyetem és az Albert-Ludwigs-Universität 2021-ben indult közös PhD-programjának oktatója és tanácsadója.

Dr. Kaan Orhan az Ankarai Egyetem Fogorvostudományi Karának dékánja, illetve a Dento-maxillo-faciális Radiológiai Tanszék vezetője. A Semmelweis Egyetemmel való együttműködése 2008-ra nyúlik vissza. Eddig öt közös tudományos publikáció jelent meg a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának kutatói részvételével, két publikáció pedig PhD-fokozat megszerzéséhez segített hallgatókat. Dr. Kaan Orhan nevéhez több mint 400 SCI nemzetközi publikáció fűződik szakmailag lektorált folyóiratokban, és több mint 6500 idézést tartanak számon tanulmányaiból, Hirsch-indexe 43. A „Mesterséges intelligencia alkalmazása a fogászatban” című könyvével 2020-ban elnyerte az Év innovatív fogorvosa díjat. A Stanford Egyetem 2021-2022-ben megjelent „A világ legbefolyásosabb tudósai” listáján tudományos teljesítménye alapján az első 2 százalékba sorolták, 7 millió kutató közül világszerte.

Dr. Dimitrios Lamprou a belfasti Queen’s Egyetem bio- és korszerű gyártási programjának elnöke, valamint az ipari gyógyszerészeti MSc-képzés direktora. Lamprou professzor kiváló szakértője a kialakulóban lévő biofarmakológiai és gyógyszerészeti technológiáknak, ill. világvezető a mikrofluidok 3D-s nyomtatásának területén. Dr. Dimitrios Lamprou  kutatása három területre összpontosul: a nanorészecskék képalkotó és terápiás alkalmazására, a lab-on-a-chipekre és mikrofluidikus eszközökre, valamint implantátumok terápiás használatára és szövetfejlesztésre. Az Egyesült Királyságban szerzett egyetemi oktatói tapasztalatot, így 2 de novo mesterképzés kialakításában is részt vett. Számos tudományos folyóirat (többek közt a Nature Nanotechnology) aktív közreműködője és több mint 150 publikáció szerzője. Munkáját számos díjjal ismerték el, köztük a Royal Pharmaceutical Society tudományos díjával és a Scottish Universities Life Sciences Alliance (SULSA) Leaders Scheme Awarddal. A Stanford Egyetem 2021. és 2022. években a gyógyszerészet és a biomérnöki tudományok területén végzett kutatásai elismeréseként a világ legjobb 2 százalékába tartozó tudósok közé sorolta.

A laudációkat követően dr. Merkely Béla rektor és a kitüntetést felterjesztő dékánok átnyújtották a díszdoktori címről szóló okleveleket és stólákat, amelyet a díjazottak személyes hangvételű köszönőbeszédei követtek.

Az ünnepség zárásaként a Medikus Zenekar képviseletében Kóbor Éva hegedűművész Paganini 24. Capriccioját adta elő.

Kiss Viktória, Sánta Mária, Szabados-Dőtsch Judit
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.