Újabb nyolc kiemelkedő, az egyetemmel kapcsolatot ápoló, nemzetközi hírű professzor vehette át a Semmelweis Egyetem díszdoktori címét. A Szalonban megtartott eseményt dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg. Mint emlékeztetett, 1967 óta immár 44. alkalommal adományoz az egyetem díszdoktori címeket a karok felterjesztései alapján.

Az Általános Orvostudományi Kar felterjesztésére ebben az évben négyen kaptak díszdoktori címet. A díjazottak laudációját dr. Hunyady László dékán ismertette.

Dr. Piotr L. Chlosta a krakkói Jagelló Egyetem Urológiai Intézetének vezetője, valamint a Lengyel Urológiai Társaság elnöke. Ő volt az első urológus sebész, aki laparoszkópos eljárással hajtott végre mesterséges húgycsőzáró-izom beültetést egy férfin. A krakkói egyetemen minimálisan invazív módszereket vezetett be az uro-onkológia területén, és létrehozta az intézmény teljes körű urológiai központját. 2012 óta a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájával együttműködésben segíti a Magyar-Lengyel Tudományos Gyűlés megszervezését az USA-ban tartandó éves urológus rendezvényen. Számos tudományos publikációnak a szerzője, valamint három nemzetközileg publikált könyvet is írt, melyek közül az egyik a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájával együttműködésben született.

Dr. Sahin-Tóth Miklós nemzetközileg elismert transzlációs kutató, szakterülete a pankreatitisz vizsgálata. Jelenleg a Bostoni Egyetem exokrin rendellenességeket kutató központjának a vezetője. Több meghatározó felfedezés is fűződik a nevéhez, például a hasnyálmirigy emésztőenzimeinek jellemzése vagy a krónikus pankreatitisz genetikai rizikófaktorai kapcsán. Több mint 15 éve szoros együttműködés fűzi a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetéhez, ennek részeként nyolc fiatal egyetemi kutatónak adott lehetőséget, hogy bostoni laborjában dolgozzon és kutasson. A munka eredményeképp 30 publikáció született a Semmelweis Egyetem ott járt diákjaival és kutatóival közösen.

Dr. Scott David Solomon világhírű kardiológus, a Harvard Orvosi Egyetem doktora, Edward D. Frohlich tiszteletbeli tanszékvezető. Fő kutatási területei többek között a szívizomkárosodást követő strukturális vagy funkcionális változások, a krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek rizikófaktorainak csökkentése, és a nem kardiovaszkuláris terápiák szív- és érrendszerre gyakorolt hatása. Az elsők között használt kardiológiai képalkotó eljárásokat kardiológiai gyógyszerek és eszközök fejlesztéséhez, illetve klinikai vizsgálatokban. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával folytatott együttműködése több mint egy évtizede tart, ami alatt 14 közös publikáció született a szívelégtelenség gyógyszeres és eszközös kezeléséről, a klinikát pedig három mérföldkőnek számító vizsgálatába is bevonta.   

Dr. Maria Antonietta Stazi genetikai epidemiológus a római Istituto Superiore di Sanitában, valamint az Olaszországi Ikerregiszter alapítója és vezetője. Kutatásai főként a kardiovaszkuláris betegségek, a pszichikai és pszichiátriai jellemzők genetikai járványtanára fókuszálnak, és részt vett több olyan nemzetközi kutatásban is, amik a genetikai és környezeti faktorok szerepét vizsgálták a közegészségügyben. Az utóbbi tíz évben aktívan közreműködött a Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikájával és a Magyar Ikerregiszterrel projektek szervezésében, elemzésében és publikációjában. Ennek eredményeképp az egyetem több más klinikájának a kutatója is részt tudott venni nemzetközi projektekben, a Radiológiai Klinika több mint 15 TDK-s hallgatója készített előadást és szakdolgozatot a vizsgált témákban.   

A Gyógyszerésztudományi Kar által felterjesztett két díszdoktort dr. Zelkó Romána dékán méltatta.

Dr. Daan J. A. Crommelin a biogyógyszerek professzora az Utrechti Egyetem Gyógyszertani Tanszékén. Kiterjedt publikációs tevékenységet folytat, főleg a biotech-alapú gyógyszerek újfajta hatóanyag-célbajuttató módszereit vizsgálja, több vezető szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának is tagja volt. Nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője, a Budapesten rendezett nemzetközi gyógyszerszimpóziumok (SRACD) előadója, és részt vett a tanácsadó bizottság munkájában is. Tudományos tevékenységén túl kockázati tőkebefektető cégeknek is tanácsot nyújt, valamint bírósági szakértőként szerepel szabadalmi ügyekben.

Dr. Olavi Pelkonen a finnországi Oulu Egyetem farmakológiai professzora. Több mint 400 cikket publikált nemzetközi kiadványokban, főleg a gyógyszerek és karcinogének metabolizmusának a különböző aspektusairól, különösen ami a citokróm P450 enzimeket érinti. Több finn országos díjat kapott oktató-kutató munkája elismeréseként. 2010-es nyugdíjba vonulása óta kutatói munkáját nemzetközi és uniós szinten is folytatta, valamint szakértőként részt vesz több uniós és nemzetközi ügynökség munkájában, jelenleg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos paneljának a tagja.

Az Egészségtudományi Kar által felterjesztett díszdoktort dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán mutatta be.

Dr. Xu Jianguang a Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (Shanghai TCM) elnöke. Belgyógyászként végzett, korábban a Fudan Egyetemhez tartozó Huashuan kórház igazgatóhelyettese, majd később igazgatója volt, jelenleg pedig a kórház kézsebészeti intézetének a professzora. Publikációi főként a kézsebészettel, valamint a hagyományos kínai orvoslásban használt formulák tudományos elemzésével foglalkoznak. Világszerte több neves intézményben oktatott és kutatott, többek között Hawaii-on, Los Angelesben, Hongkongban valamint a Harvardon. A Shanghai TCM képviseletében 2016-ban együttműködést írt alá a Semmelweis Egyetemmel, melynek célja többek között hallgatói és oktatói csereprogramok indítása.

A Doktori Iskola által felterjesztett díszdoktor laudációját dr. Tímár József, a Doktori Tanács elnöke ismertette.

Dr. Stefan Offermanns a Max Planck Szív- és Tüdőkutató Intézet vezetője, a frankfurti Goethe Egyetem farmakológiai professzora. Karrierje első két évtizedében kutatásának fókuszában a G-protein kapcsolt receptorok (GPCR-k) és sejtközi jelátviteli útvonalaik álltak. Jelenlegi tudományos munkája központjában az „árva” GPCR-ek fiziológiai és farmakológiai ligandjainak az azonosítása, a kardiovaszkuláris rendszerben lévő mechatranszdukciós mechanizmusok elemzése, valamint a tumorsejtek áttételképzését és lappangását megalapozó működési rendszerek állnak. Az utóbbi 16 évben a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézetének 6 PhD hallgatója és posztdoktori kutatója vehetett részt a kutatócsoportjának munkájában, mely 7 publikációt eredményezett neves folyóiratokban.

A laudációkat követően dr. Merkely Béla, dr. Hunyady László, dr. Zelkó Romána, dr. Nagy Zoltán Zsolt, valamint dr. Tímár József adta át a díszdoktori címről szóló oklevelet és stólát a díjazottaknak, majd a frissen avatott díszdoktorok szóltak.

Dr. Merkely Béla zárszavában kiemelte, bízik benne, hogy a díjazottak a jövőben is folytatják együttműködésüket az egyetem munkatársaival és segítik terjeszteni a Semmelweis Egyetem jó hírnevét világszerte.

 

Deme Tamás
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.