Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. december 04.
543883 Összes oltás
Nagyszabású nemzetközi gyógyszerkutatási konferenciát rendeztek Budapesten International Conference on Advances in Pharmaceutical Drug Development, Quality Control and Regulatory Sciences (DDRS 2021) címmel, több mint 200 fő részvételével. Az esemény főszervezője a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézete volt, a rendezvényre az egyetem 250-es jubileumi évének keretében került sor, a pandémia miatt egy év halasztással. A konferencián nyitóbeszédet tartott Áder János köztársasági elnök, aki az esemény keretében aláírta és lebélyegezte azt a különleges emléklapot is, amit a Magyar Posta bocsátott ki az egyetem jubileuma alkalmából.

Üdvözlő beszédében dr. Merkely Béla rektor rámutatott, hogy a Semmelweis Egyetem hármas küldetésének fontos részét képezi a kutatás, fejlesztés és innováció, egyik fő kutatási célja pedig a korai diagnosztika és terápia, amely szorosan kapcsolódik a konferencia témaköréhez. „Meggyőződésem, hogy ez a nemzetközi esemény, amelyre a Semmelweis 250 jubileumi rendezvénysorozat keretében kerül sor 45 ország képviselőinek részvételével, összehozza a különböző szervezetek nagyszerű elméit, a gyógyszeripari kutatástól és fejlesztéstől a gyártásig és a forgalmazás engedélyezéséig, bemutatva a legújabb tudományos eredményeket és innovációkat” – fogalmazott. Rámutatott, hogy a globális gyógyszerkutatásnak alkalmazkodnia kell a jelenlegi új kihívásokhoz, hogy innovatív gyógyszerekkel tudják ellátni a világ lakosságát, és bátorságra lesz szükség ahhoz, hogy előre lássa a gyógyszeripar az előttünk álló kihívásokat is és alkalmazkodjon azokhoz. A konferencián mód nyílik a legújabb kutatási eredmények és innovációk bemutatására és fórumot kínál a nemzetközi tudás átadására és a kapcsolatépítésre is – hangsúlyozta dr. Merkely Béla.

Magyarországnak komoly hagyománya és az értékes örökségéhez méltó jelene van a gyógyszerfejlesztés és a gyógyszergyártás területén – hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök, az esemény fővédnöke köszöntő beszédében, hozzátéve, hogy a magyar gyógyszeripar mind a mai napig a legerősebbek közé tartozik egész Európában. Felidézte a magyar gyógyszeripar sikereit, megemlítve Kabay János morfiumgyártás területén elért áttörését, Szent-Györgyi Albert tevékenységét, illetve a Richter Gedeon által fejlesztett gyógyszereket.

Büszkék vagyunk a magyar gyógyszerkutatás eredményeire, generikus hatóanyag-fejlesztéseire, legújabb biotechnológiai készítményeire

– hangsúlyozta Áder János. Rámutatott, hogy a COVID-19 járvány hatására a gyógyszerészet tevékenysége is egyre megismerhetőbb lett a „kívülállók” számára, ezért fontos az elért eredményekről a szélesebb nyilvánosság előtt is közérthetően szólni. „Hiszem, hogy ezen a konferencián, a 250 éves Semmelweis Egyetem vendégeiként a szakma valamennyi fontos és időszerű tématerületén eredményes beszélgetésekre kerítenek sort, a személyre szabott terápiáktól a nanotechnológián át a gyógyszerhordozókon keresztül a bioszimiláris készítményekig” – fogalmazott Áder János.

Európa idei legjelentősebb gyógyszerkutatási konferenciáján több mint 200 szakember vesz részt öt kontinens 45 országából, akik egyebek mellett a gyógyszerfejlesztés, a minőség-ellenőrzés és a szabályozási kihívások kérdéseivel foglalkoznak – mondta a nyitóeseményen dr. Klebovich Imre, a DDRS 2021 Gyógyszerkutatási Konferencia társelnöke, a Gyógyszerészeti Intézet korábbi igazgatója, professor emeritus. Kifejezte örömét, hogy személyesen találkozhatnak a szakmabeliek, miután a pandémia miatt az eseményt kétszer is halasztani kényszerültek, de a konferencia így is hibrid lett, mivel 8 előadás és 10 poszter online kerül megtartásra. „Jelen rendezvény felvonultatja a világszerte elismert hatóságok jeles képviselőit, akik a biológiai és nembiológiai komplex vegyületek, gyógyszer- és orvostechnikaieszköz-kombinációk szabályozási kérdéseiről, a bio- és nanotechnológiai kutatások, a vakcinák új irányairól nyújtanak áttekintést” – fogalmazott dr. Klebovich Imre.

A szimpózium másik társelnöke, dr. Vinod P. Shah, a Semmelweis Egyetem díszdoktora, röviden összefoglalta a gyógyszerészet területén a Semmelweis Egyetem szervezésében korábban megrendezett nemzetközi eseményeket. Rámutatott, hogy a bioekvivalencia terén 2001 és 2014 között összesen öt workshopot tartottak Budapesten, amelyet 2014 és 2018 között három rendezvény követett a komplex gyógyszerek tudományos és szabályozási fejlődésének témakörében. Ezek folytatásaként szervezték meg a mostani konferenciát – emelte ki.

Dr. Stefan Mühlebach, a szimpózium harmadik társelnöke, aki szintén az egyetem díszdoktora, üdvözölte, hogy személyes részvétellel kerülhet sor az eseményre, amely több résztvevőnek az első élő konferenciája több mint 2 év óta. „Örülök, hogy a rendezvénnyel egyben a Semmelweis Egyetem fennállásának 250. évét is ünnepelhetjük, hiszen az intézmény Európa egyik vezető egyeteme, amelynek története során számos tudóst és fiatalt képeztek ki – emelte ki dr. Stefan Mühlebach.

Dr. Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgató-helyettese online köszöntőjében a szervezet “hármas milliárd célok” elnevezésű projektjét emelt ki, mely 2023-ig egymilliárddal több embert részesítene egyetemes egészségügyi ellátásban, több védelmet nyújtana az egészségügyi vészhelyzetekkel szemben, illetve jobb egészséget tenne számukra elérhetővé. E célok, valamint a jelenlegi szabályrendszerek kapcsán kifejtette: a WHO szabályozási stratégiájának fő törekvése az, hogy hatékony rendszerek kiépítését segítse elő, amelyek támogatják a nemzeti szabályozó hatóságokat a kitűzött eredmények elérésében. Dr. Jakab Zsuzsanna arra biztatta az egészségügyben dolgozókat, munkálkodjanak közösen egy erős szabályozástudományért, mely mindenki számára jobb hozzáférést biztosít a minőségi ellátáshoz.

Dr. Dominique Jordan, a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) elnöke az oktatás fontosságát hangsúlyozta bevezetőjében. A COVID-19 járvány jól mutatja, mennyire nélkülözhetetlen a tudomány és a kutatás életünkben. Szerencsére a gyógyszerészet fejlődése garantálja, hogy a szakemberek megfelelő oktatásban részesülnek annak érdekében, hogy biztonságos, hatékony illetve megfizethető gyógyszereket, egészségügyi technológiát, valamint gyógyszerészeti ellátást biztosítsanak a betegeknek. Mindez azonban csak úgy realizálható, ha a tudomány, az oktatás és az ellátói oldal együttműködik – hangsúlyozta.

Az Amerikai Gyógyszerésztudományi Társaság (AAPS) volt elnöke, dr. Joseph W. Polli a szervezet törekvéseit ismertette röviden köszöntőjében. Az AAPS tudományos közösségek kialakításával járul hozzá a gyógyszertudomány fejlődéséhez, interaktív programok, konferenciák, workshopok és különböző e-learning modulok segítségével. A társaság volt elnöke összesen több mint 42 tudományos közösséget említett, kiemelve azt a teljesen nyitott fórumot, amelynek több mint 70 ezer tagja van.

Dr. Dieter Steinhilber, az Európai Gyógyszerésztudományi Társaságok Szövetségének (EUFEPS) elnöke elismeréssel szólt a magyar gyógyszerészek és tudósok elmúlt évtizedekben végzett munkájáról, amely nagyban hozzájárult az EUFEPS tevékenységéhez. A szövetség elnöke a jobb és biztonságosabb gyógyszerek gyorsabb előállítását nevezte egyik fő célkitűzésüknek, majd emlékeztetett arra: a világjárvány egyszer s mindenkorra bebizonyította, milyen fontosak a gyógyszerfejlesztések egészségünk megőrzése szempontjából.

A köszöntők után Áder János, dr. Merkely Béla, dr. Klebovich Imre és Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója aláírták és lebélyegezték azt a különleges, angol-magyar nyelvű számozott emléklapot, amelyet a Magyar Posta a tavalyi évben, a Semmelweis Egyetem 250 éves jubileumára bocsátott ki. Az emléklap egy-egy példányát az aláírók, valamint a konferencia résztvevői is megkapták.

Deme Tamás, Kiss Viktória
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.