A Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) alakuló választmányi ülésén dr. Szőke Dániel mandátumának lejárását követően dr. Stubnya Bence Gusztávot, a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola doktoranduszát, az Ortopédiai Klinika rezidensét választották meg a DÖK új elnökének.

A DÖK október 26-i alakuló választmányi ülésén a Választási Bizottság beszámolt a választások szabályszerű lebonyolításáról, a választási eredmények alapszabálynak megfelelő kihirdetését követően pedig az alakuló ülésen is ismertették a választmány tagjait. A Semmelweis Egyetem doktoranduszai 16 választmányi tagot választottak az augusztus 13. és szeptember 17. közötti szavazás során. Az Elméleti és Transzlációs orvostudományok Doktori Iskolából dr. Kerkovits Nóra Melindát és dr. Behon Anettet, a Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolából dr. Ármós Richárdot és dr. Stubnya Bence Gusztávot, a Gyógyszertudományok Doktori Iskolából dr. Basa Bálintot és dr. Barna Ádám Tibort, a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolából dr. Farkas Bernadett Fridát, az Egészségtudományi Doktori Iskolából dr. Madarász Bálintot és Tisóczki Evelint, a Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskolából dr. Hegedűs Pannát és dr. Keller Dávidot, a Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolából Kemecsei Évát, a Patológiai Tudományok Doktori Iskolából pedig dr. Bartha Áront és dr. Jakab Annát választották meg. A 16. helyet az alapszabály alapján dr. Veres Boglárka töltheti be.

Galéria

6kép

Az alakuló ülésen a Választási Bizottság beszámolt az elnöki tisztség betöltésére kiírt pályázat szabályos lebonyolításáról. Dr. Szőke Dániel korábbi elnöknek augusztus 31-én lejárt a mandátuma, így ügyvivő elnökként dr. Sallai Imre vezette a DÖK-öt. Miután a Választási Bizottság ismertette a beadott elnöki pályázatot, a Választmány a szervezet új elnökének dr. Stubnya Bence Gusztávot, a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola doktoranduszát, az Ortopédiai Klinika rezidensét választotta meg.

Dr. Stubnya Bence Gusztáv beszédében kiemelte: elnöki tevékenységének központjában a doktori kutatások előremenetelének segítése szerepel. Az alapítványi struktúrára való átállással új, izgalmas lehetőségek előtt áll a doktori képzés.  Számos, vertikális és horizontális kapcsolatépítésre egyaránt alkalmat teremtő rendezvény vár ránk – fogalmazott.  „Az ősz folyamán elnyertük a Doktoranduszok Országos Szövetsége Mérföldkő Konferenciájának szervezési jogát, melyet november végén rendezünk meg” – mutatott rá. Kiemelte: szintén nagy hangsúlyt szeretne fektetni a médiamegjelenésekre és a doktoranduszok kutatói tevékenységének szélesebb körű bemutatására, az MD-PhD program népszerűsítésére, valamint a PhD- és a rezidensképzés összeegyeztetésére. Terveink között szerepel egy pályázati fókuszú iroda kialakítása, amely a doktorandusz hallgatóknak elérhető pályázatokra, az azokkal kapcsolatos tájékoztatásra, a pályázatírásra és az elnyert pályázatok kapcsán az ügyintézésre és a segítségnyújtásra fókuszál majd – mutatott rá, kiemelve az alelnökök és elnöki megbízottak szerepét a tervek megvalósításában.

Az új elnök elődjéről úgy fogalmazott: a Semmelweis Egyetem, a PhD-hallgatók és a doktoranduszok közössége is hálás lehet munkájáért, hiszen vezetése alatt a DÖK számos fontos dolgot ért el. Rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül az MD-PhD program elérhetősége és a doktoranduszok érdekképviselete is, remek kapcsolat alakult ki a Doktori Hivatal és a DÖK között, de elévülhetetlen érdemeket szerzett a költségvetés kialakítása, a szakkollégium elindítása, az oktatási kérdések, valamint az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) terén is – sorolta dr. Szőke Dániel érdemeit.

Dr. Szőke Dániel leköszönő elnök beszédében támogatását fejezte ki dr. Stubnya Bence Gusztáv felé. „Nagyon jó elnök lesz, aki pedánsan végzi munkáját és számos innovatív ötlete van” – mutatott rá. Dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács elnöke kiemelte: „Dr. Szőke Dániel kiváló elnökként több, különböző fronton is képviselte a hallgatók érdekeit. Kívánom, hogy a következő elnök ugyanilyen agilis és odafigyelő módon végezze munkáját. Külön örülök, hogy a leköszönő és az új elnök is MD-PhD ösztöndíjas, ez is mutatja a program sikerét” – mutatott rá.

Dr. Stubnya Bence Gusztáv munkáját Dr. Sallai Imre elnökhelyettes, továbbá három alelnök segíti majd: dr. Kovács Alexandra, dr. Ármós Richárd és dr. Kiss Boldizsár. Megszavazták négy elnöki megbízottját is: dr. Kerkovits Nóra a médiáért és kommunikációért, dr. Bérczi Ákos az MD-PhD programért, dr. Madarász Bálint a nemzetközi kapcsolatokért, dr. Bátai Bence pedig a pályázatokért lesz majd felelős.

Az alakuló ülés során döntés született a DÖK több delegáltjának személyéről is.

Szabó Ádám
Fotó: Hartyányi Norbert

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.