A Semmelweis Egyetem 25 éves Rácz Károly Doktori Iskolája több rekordot is megdöntött az idei Dies Academicus ünnepségen, ahol 134 PhD-fokozatú doktort avattak fel, akiknek 85 százaléka summa cum laude minősítéssel végzett. A Doktori Tanács elnöke, dr. Tímár József szerint mindez a hallgatók és az oktatók kiválóságát is mutatja. Szerinte a posztgraduális képzés népszerűségének további fokozása érdekében fontos lenne elérni, hogy a hallgatók minél rövidebb idő alatt jussanak el a fokozatszerzésig minél magasabb színvonalú disszertációval.

A Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskolája 25 évvel ezelőtt indult el, amikor a posztgraduális képzés a Magyar Tudományos Akadémiától visszakerült az egyetemekhez. Az alapítók – dr. Sótonyi Péter, dr. Rajna Péter, dr. Jeney András, dr. Mandl József, dr. Monos Emil, dr. Réthelyi Miklós, dr. Szőke Éva, dr. Tulassay Zsolt – a karokhoz hasonló szervezeti formában indították el a képzést, ezzel biztosítva a szükséges önállóságot és a relatív anyagi függetlenséget – idézte fel dr. Tímár József. Hangsúlyozta, hogy a disszertációk minimálisan elvárt színvonalát is akkor határozták meg, amihez a dolgozatokban szereplő közlemények impakt faktorát veszik alapul. Noha azóta a tudománymetria sokat változott, az akkor kidolgozott követelmények ma is megállják a helyüket: a 2018-ban fokozatot szerzett hallgatók disszertációikban több mint 500 nemzetközi publikációt jegyeznek, és a 134 disszertáció 135 D1-es (top 10 százalék) és 122 Q1-es (top 25 százalék) folyóiratban megjelent közleményt tartalmaz – részletezte a Doktori Tanács elnöke. Szerinte ez nemcsak a hallgatók, hanem a témavezetők kutatói kiválóságát is jelzi.

A 2018-ban átadott 134 PhD-diploma az elmúlt nyolc év legjobb eredménye, ráadásul ezek 85 százaléka summa cum laude minősítést kapott. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában a fokozatszerzési arány az országos átlagot jelentősen meghaladja. Jelenleg 508 hallgató, 268 doktorjelölt vesz részt a 7 doktori iskola 44 programjában, ezekkel a hallgatókkal és fokozatszerzőkkel 380 témavezető foglalkozik, a meghirdetett témák száma csaknem 900 – ismertette a számokat a Doktori Tanács elnöke. Hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti induláskor nagyjából a mostani hallgatói létszám egyharmada volt a jellemző.

A Doktori Iskolában jelenleg mintegy 300 állami ösztöndíjas PhD-hallgató tanul. Évente csaknem 100 fő lép be a rendszerbe, az önköltséges képzésre jelentkezők száma is magas, és jelentős arányban csatlakoznak ún. egyéni fokozatszerzők is a doktori programba – mondta dr. Tímár József. A hallgatóknak jelenleg a 70 százaléka tud öt éven belül fokozatot szerezni, tette hozzá az elnök. Hangsúlyozta: az egyetemnek az az érdeke, hogy a posztgraduális képzésben részt vevők minél gyorsabban és sikeresebben jussanak el a fokozatszerzéshez, majd lehetőség szerint a legkiválóbbak maradjanak is az egyetemen, hiszen ők jelentik az oktatói és kutatói utánpótlást. Ennek érdekében a Doktori Iskola igyekszik egyetemi forrásokból is ösztöndíjakkal támogatni a hallgatókat, ám jelenleg nagyobb részt egy EFOP pályázatnak, valamint a Nemzeti Kiválósági Programban elnyert ösztöndíjaknak köszönhetően tudnak anyagi támogatást biztosítani számukra – mondta el dr. Tímár József.

Hagyományosan a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában szereznek minden évben a legtöbben fokozatot, még úgy is, hogy sokan vannak, akik az anyagilag vonzóbb rezidensképzést választják. Ezért a Doktori Tanács elnöke úgy látja, az ún. MD-PhD-képzés bevezetésével jelentősen lerövidíthető lenne a képzési idő azok számára, akik a rezidens-, valamint a PhD-képzésben is részt kívánnak venni; erre szintén ösztöndíjak bevezetése adhatna lehetőséget. Dr. Tímár József elmondta azt is: a közeljövőben várható egy nyolcadik, egészségtudományi doktori iskola indítása, aminek szakmai előkészítése folyamatban van, és reményei szerint már a következő tanévben akkreditálható lesz.

Keresztes Eszter
Fotó: Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.