Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás
Két új főigazgatóság létrehozásáról határozott a Szenátus szeptemberi ülésén. A testület döntött arról is, hogy a Transzplantációs és Sebészeti Klinika beolvad az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikába, amely Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika néven működik tovább. Szavaztak új szabadon választható tárgyakról, egy új sportolói ösztöndíj létrehozásáról, és elfogadták az egyetem új Arculati kézikönyvét.

Az ülés kezdetén elfogadta a testület a Szenátus 2021. II. félévi ülés- és munkatervét. Megszavazták a szenátorok a rektor közvetlen irányítása alá tartozó Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság, valamint a kancellár közvetlen irányítása alatt álló Informatikai Főigazgatóság létrehozását a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításának keretében. A Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság alá tartozik a Kommunikációs Igazgatóság, a Rendezvényszervezési Igazgatóság, valamint a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság, továbbá ide kerülnek a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának nemzetközi kommunikációval kapcsolatos feladatai. Az új főigazgatóság látja el, ellenőrzi, tervezi és szervezi az egyetem általános pr- és marketing tevékenységét, amelyet erősíteni kíván az intézmény vezetése. (Cikkünk Szepesi Dóra marketing és kommunikációs főigazgatóval ide kattintva olvasható, míg Kovács Eszter leköszönt kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatóval, jelenlegi sajtókapcsolatokért felelős igazgatóhelyettessel készült anyag itt érhető el.) Az Informatikai Főigazgatóság a Műszaki Főigazgatóságból kiváló Informatikai Igazgatóság feladatait látja el annak érdekében, hogy az egyetem informatikai rendszerének működtetése, fejlesztése az egyetemi stratégiai célok megvalósítása érdekében nagyobb hangsúlyt és hatékonyabb szervezeti megoldást kapjon. Döntöttek emellett a Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Akkreditált Vizsgaközpontra vonatkozó rendelkezések SZMSZ-ben való megjelenítéséről.

Támogatták az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumának módosítását, amely érinti a Mikrobiológia I. és II. tárgyak órarendi helyét, továbbá az „Artificial Intelligence in Healthcare and Medical Science” kötelezően választható tárgy bevezetését az Asklepios Campus Hamburgban. Elfogadták azt a javaslatot, hogy a Geriátriai Tanszéki Csoport a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika alá kerüljön.

Ismét elindul a Csontváryval a magyar kultúra útján című, két kreditértékű szabadon választható tantárgy, amely keretében 2021. október 11. és 2021. december 10. között 250 hallgató vehet részt a magyar kultúrát tematikusan bemutató programsorozatban. Döntöttek a Semmelweis Szimpózium új szabadon választható tárgyként való bevezetéséről is. Az egyetem legmagasabb presztízsű tudományos eseményén való részvételért kreditjóváírás jár.

Elfogadták a Felülbírálati Bizottság személyi összetételének megújítását, miután a testület mandátuma októberben lejár.

Döntöttek a Transzplantációs és Sebészeti Klinika I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikába való beolvadásáról október 1-jével. A két klinika korábbi telephelyeit megtartva, de szakmailag egységesített struktúrában egy intézményként működik a továbbiakban Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika néven. A kapacitások – különösen a sebészetre, intervenciós gasztroenterológiára és transzplantációs sebészetre vonatkozóak –, valamint a kapcsolódó ágyszámok és szakmai specialitások nem változnak. A szervezeti átalakítás legfontosabb indoka az egységes ellátási metodika kialakítása és érvényre juttatása, ami segíti a tudástranszfer megvalósulását, erősítve az orvosszakmai-tudományos szinergiák kialakulását.

Elfogadták a Gyógyszerterápiás, Antibiotikus és Infekciókontroll Bizottság ügyrendjének módosítását és szavaztak a bizottság új személyi összetételéről is; a testület elnökévé dr. Takács Istvánt, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatóját választották.

Létrejöhet az Egészségtámogatási Módszertani Tanszék az Egészségtudományi Karon október 15-ével. Az új tanszék fő feladata az egészségügyben egyre nagyobb mértékben megjelenő elektronikus eszközök és megoldások felsőoktatási képviselete az oktatás, kutatásfejlesztés és innováció területén.

Döntöttek óraadó oktatói, így magántanári, címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi és mesteroktatói címek adományozásáról, valamint véleményeztek aktuális vezetői és oktatói pályázatokat, valamint határoztak az idei innovációs díjasok személyéről TDK, PhD és kutató kategóriában.

Elfogadták a szenátorok a Semmelweis Egyetem új Arculati kézikönyvét. Az egyetem címerének, logóinak és arculati kézikönyvének újratervezését, modernizálását a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság végezte el. Az elfogadást követően megkezdődik a felhasználóbarát templatek kidolgozása és feltöltése a honlapra. A több szakaszból álló projekt keretében következő lépésként történik majd meg a hat kar címereinek és kisarculatának újratervezése, majd következik a rendezvényekre vonatkozó szabályok, kreatívok kidolgozása.

Döntöttek a Semmelweis Egyetem Sportolói Ösztöndíj létrehozásáról, amelynek célja az egyetemi sportélet fejlesztése. Az ösztöndíjra aktív jogviszonnyal és legalább egy éve folyamatos Semmelweis Egyetem Sport Klub szakosztályi tagsággal rendelkező hallgatók pályázhatnak a következő szenátusi ülésre előterjesztésre kerülő Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban rögzítendő szabályok szerint. A nyertes 5 hónapon át havi 50, 100 vagy 150 ezer forint ösztöndíjban részesülhet.

Dobozi Pálma
Fotó (kiemelt kép): Kovács Attila – Semmelweis 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.