35 magyar és 6 nemzetközi szekcióban közel 300 előadással jelentkeztek tudományos diákköri hallgatók a TDK-ra, melyet a járványhelyzet miatt rendhagyó módon idén online rendeztek meg. Az ünnepélyes megnyitón több, a tudományos diákkörhöz köthető elismerést is átadtak, és többek között a rektori pályamunkák díjazottjait is bemutatták.

„Egykori TDK-s hallgatóként úgy hiszem, a Tudományos Diákkör az egyetemünkön működő műhelyek legfontosabbja. Itt ismerhetik meg a hallgatóink a tudomány tankönyveken túlmutató világát. A programban részt vevő, mintegy 1000 tehetséges hallgató a tankönyveken túl vállal igen komoly kihívásokat és ezek a hallgatók jelentik számunkra a jövőt” – fogalmazott megnyitó beszédében dr. Merkely Béla, kiemelve: a 2021. évi Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri konferencia szerves része az egyetem 250. tanévéhez kapcsolódó jubileumi rendezvényeinek, melyet ugyan a járványhelyzethez alkalmazkodva idén először online rendeztek meg, de a rektor reményét fejezte ki, hogy jövőre már a megszokott formában kerülhet sor az eseményre. A konferenciára közel 300 előadás érkezett, melyek 35 magyar és 6 nemzetközi szekcióban hangzanak el; a nemzetközi TDK keretében pedig 8 ország 13 felsőoktatási intézményéből jelentkeztek a résztvevők 64 előadással – mutatott rá a rektor, hozzátéve: a pandémia a tudományra is hatással van, ebben a helyzetben pedig különösen fontosak a TDK-hoz hasonló programok, ahol bemutatkozhatnak a jövő kutatói és a tudomány legfiatalabb képviselői. 

„Meggyőző erővel bír számomra, hogy a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének tagjai ezen nehéz időszak alatt, illetve ennek ellenére is képesek voltak kutatásaikat azonos erővel folytatni. Nem csökkent lelkesedésük, megtalálták a lehetőséget és az utat arra, hogy megfelelő minőségű, értékes tudományos anyagokat készítsenek, ezzel felkészülve a 2021-es konferenciára” – mondta el beszédében dr. Szijártó Attila. A Tudományos Diákköri Tanács elnöke külön örömét fejezte ki, hogy az idei eseményen már az új típusú koronavírus-infekcióval kapcsolatos korai és friss kutatások is bemutatkozhatnak. Mindez annak bizonyítéka, hogy az orvostudomány képes megújulni, az új helyzetek és kihívások pedig arra serkentik a kutatókat, hogy minél szélesebb körben feltárják a betegséghez kapcsolódó elméleti és klinikai hátteret – fogalmazott. „Idén a megszokott Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia bővült, mivel ezzel egy időben kerül megrendezésre az Egészségtudományi Kar konferenciája is. Ennek megfelelően a TDK egységbe kovácsolódott és egy nagy egyetemi rendezvénnyé alakult” – hívta fel a figyelmet. Dr. Szijártó Attila kiemelte a TDK tehetséggondozásának fontosságát, valamint a mester és tanítvány-kapcsolatok értékét, melyek mentén nemzedékek nevelődtek fel.

„A TDK egy olyan hungarikum, amely biztosítja, hogy a hallgatók a lehető legkorábban megismerjék a tudomány, illetve most már a tudomány és az innováció világát” – jelentette ki dr. Ferdinandy Péter, hozzátéve: a tudományos diákkör biztosítja a jövőt, a Semmelweis Egyetem leendő kutatóit, oktatóit, rektorait és rektorhelyetteseit is. A tudományos és innovációs rektorhelyettes kiemelte az egészségipari kutatások fontosságát, melyre a COVID-19 járvány mindenki figyelmét felhívta. Emellett beszélt az idei konferencia egy új eleméről, az előadások titkosításáról is, melynek célja felhívni a hallgatók és témavezetők figyelmét, hogy ne csak tudományos publikációban, hanem védhető szellemi tulajdonokban is gondolkozzanak.

Ezt követően az ünnepélyes megnyitón átadták a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője, valamint Kiváló Diákköröse kitüntetéseket, a 2020-ban elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó elismerést (a díjazottak névsora a cikk alatt olvasható). A Richter Gedeon Nyrt. az idei évben is a Semmelweis Egyetem TDK Kiemelt Támogatója oklevelet kapott.

Ismertették a rektori pályamunka díjazottjainak listáját. A díjat átadó dr. Merkely Béla beszédében kiemelte: a rektori pályamunkákban a hallgatóknak jól kell pozícionálniuk saját munkájukat és azt egy megfelelő környezetben, a mindenkori tudományos eredmények között elhelyezve kell bemutatni úgy, hogy az egy jeles szakdolgozatnál akár háromszor nagyobb értéket képviseljen. Idén 56 pályázat érkezett a díjra, ezek magas színvonala pedig a későbbi kutatói tevékenység alapját jelenthetik, melyekkel a hallgatók jelentősen hozzájárulnak a Semmelweis Egyetem azon célkitűzéséhez, hogy a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye közé kerüljön – mondta el a rektor. A díj másik átadója dr. Tímár József, a Bíráló Bizottság elnöke rámutatott: ha a TDK hungarikum, akkor a rektori pályamunka egy ahhoz hasonló, az egyetemre jellemző, különleges hallgatókat támogató rendszer. Az erre beérkezett pályázatok száma is bizonyítja, hogy a koronavírus nem vetette vissza a hallgatók tudományos aktivitását. A 14 első helyezett közül 11 esetben már megjelent angol nyelvű publikációval érdemelték ki az elismerést, ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb megnyerni a díjat – hívta fel a figyelmet dr. Tímár József, aki kiemelte: idén először van az első helyezettek között német nyelvű képzésben részt vevő, valamint az Egészségtudományi Kar képzésén tanuló hallgató is. A díjazottak névsora ezen a linken olvasható (pdf).

A megnyitón dr. Fekete Andrea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense – aki Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntetést vehetett át az eseményen – tartott előadást „A Sigma-1 receptor aktiváció, mint új kezelési lehetőség a COVID-19 okozta tüdőfolyamatok kezelésében” címmel. Ebben bemutatta a fibroproliferatív kórképeket, valamint a vesén keresztül a fibrózis, azaz hegesedés jelenségét. Ezt követően ismertette a Sigma-1 receptor fibrotikus károsodást befolyásoló szerepét, valamint az ezen alapuló fluvoxamin terápia fejlesztését, melyet dr. Fekete Andrea és kutatócsapata szabadalmaztattak.  A felfedezésért 2016-ban elnyerték a Semmelweis Innovációs Díjat, 2019-ben az Akadémiai Kiválósági Díjat, 2020-ban pedig Gábor Dénes-díjat. A koronavírus-járvány megjelenése után nemzetközi publikációs eredményeken alapulva támadt az az ötletük, hogy a Sigma-1 receptor agonista fluvoxaminnal csökkenthető lehet a SARS-CoV-2 tüdőgyulladás és fibrózis – a további kutatások és kísérletek igazolták a felvetést, így 2020-ban állami és egyetemi támogatásban részesültek, tavaly novemberében pedig megkezdődhetett a fázis II-es klinikai vizsgálat is.

A díjazott TDK-hallgatók névsora ide kattintva érhető el (pdf).

A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntetés:

Dr. Fekete Andrea, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Sótonyi Péter, tanszékvezető, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

Dr. Béni Szabolcs, egyetemi docens, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Horváth Zoltánné, főiskolai tanár, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Dietetikai és Tápálkozástudományi Tanszék

Dr. Borbély Judit, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

Dr. Pintér Henriett, főiskolai docens, Semmelweis Egyetem, Pető András Kar, Humántudományi Intézet

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei kitüntetés:

Babity Máté
Témavezetők: Dr. Kiss Orsolya, egyetemi adjunktus, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; dr. Merkely Béla, egyetemi tanár, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Barta Bálint András
Témavezető: Dr. Radovits Tamás, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék

Budai Bettina Katalin
Témavezető: Dr. Kaposi Novák Pál, egyetemi docens, Orvosi Képalkotó Klinika, Radiológia Tanszék

Bányai Bálint Péter
Témavezetők: Dr. Horváth Eszter Mária egyetemi docens, Élettani intézet; dr. Várbiró Szabolcs egyetemi docens, Szülészeti és Nőgyógyászat Klinika 2. részleg; dr. Györke Tamás egyetemi docens, Orvosi Képalkotó Klinika – Nukleáris Medicina Tanszék; dr. Czibor Sándor szakorvos, Orvosi Képalkotó Klinika – Nukleáris Medicina Tanszék

Dr. Daradics Noémi
Témavezetők: Dr. Ágg Bence, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; dr. Szabolcs Zoltán, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Egyed Bálint
Témavezetők: Dr. Kovács Gábor, egyetemi tanár, klinikaigazgató, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika; Félné dr. Semsei Ágnes, egyetemi adjunktus, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Gergely Tamás
Témavezetők: Dr. Brenner Gábor, PhD hallgató, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet; dr. Giricz Zoltán, tudományos főmunkatárs, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Hajdú Rozina Ida
Témavezetők: Dr. Somfai Gábor Márk, egyetemi adjunktus, Szemészeti Klinika; dr. Lukáts Ákos egyetemi adjunktus, Molekuláris Biológiai Tanszék

Dr. Karádi Dávid Árpád
Témavezetők: Dr. Al-Khrasani Mahmoud, egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet; dr. Balogh Mihály egyetemi adjunktus, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Stengl Roland
Témavezetők: Dr. Benke Kálmán, szívsebész szakorvosjelölt, Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika; dr. Bors András, klinikai biokémikus, Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Molekuláris Genetikai Laboratórium

Dr. Vén Krisztina
Témavezetők: Dr. Ruisanchez Éva, egyetemi adjunktus, Transzlációs Medicina Intézet; dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Zichó Krisztián
Témavezető: Dr. Nyiri Gábor, vezető kutató, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

A 2020. évben elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó kitüntetés:

Laky Boglárka
Dr. Szabó Bálint Gergely (Semmelweis Egyetem Doktori Iskola) diákköröse

 

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.