Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár
Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) továbbra is az orvos- és egészségtudományi képzési lista élén áll a HVG hetilap most közétett, 2020-as felsőoktatási rangsorában. A szakterületén az ÁOK a hallgatók és oktatók kiválósága alapján is vezet. A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) a gyógyszerészképzési lista első helyén áll, a Semmelweis Egyetem pedig az oktatói és hallgatói kiválóságot is figyelembe vevő összesített intézményi rangsor hatodik helyét foglalta el.

A HVG most megjelent, hazai felsőoktatási képzéseket rangsoroló kiadványában az ÁOK az orvos- és egészségtudományi képzési területen a hallgatók és oktatók kiválóságát tekintve is első helyen áll. A képzésterületi listán a hallgatói kiválóságot tekintve a Semmelweis Egyetem több kara is bekerült a legjobbak közé: a Fogorvostudományi Kar (FOK) a harmadik, az Egészségtudományi Kar (ETK) a hatodik, a GYTK pedig a kilencedik helyen végzett. Az oktatói kiválóságot tekintve hatodik lett a GYTK – itt azonban a legnagyobb az MTA-címmel rendelkező tanárok aránya –, tizedik pedig az Egészségügyi Közszolgálati Kar, mely különösen erős az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók számát tekintve. Az ÁOK és a GYTK is első helyen áll saját területének osztatlan szakos rangsorában, megelőzve a Debreceni Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet és a Szegedi Tudományegyetemet.

A karok összesített képzési rangsorában, vagyis a minden képzési területet tartalmazó országos kari rangsoron is jól szerepelt az ÁOK: tavalyi helyezésén egyet javítva másodiknak rangsorolták az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kara után.

Az oktatói és hallgatói kiválóságot is figyelembe vevő összesített intézményi rangsor több erősen méretfüggő indikátort is tartalmaz, ennek ellenére a Semmelweis Egyetem a hatodik, a hallgatók kiválóságát tekintve pedig az ötödik helyen áll. A listán élén az ELTE található, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem követ.

A Diploma 2021 kiadványban megjelent HVG rangsor alapját az Univ-Press rangsorok képezik. A kiadvány készítői idén is az oktatói és a hallgatói kiválóság alapján állították össze a listákat. A minősített oktatók száma és aránya mellett szerepel a szempontok között a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak és az akadémiai doktori cím tulajdonosainak a hányada is egy-egy intézmény teljes oktatói karán belül. A hallgatói minőséget jelentkezési és pontszám adatokkal, valamint a sikeresen nyelvvizsgázott diákok arányával mérték, azt is figyelembe véve, hogy milyen számban érkeznek a képzőhelyre a diákok a tanulmányi versenyek helyezettjei közül.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.