Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 27.
409595 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíja
pályázati kiírás 2020.
A Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíja idén első ízben kerül kiírásra. A pályázat leírása a
www.semmelweis.hu és a www.semmelweis.hu/sportkozpont honlapokon olvasható.

1. A pályázat benyújtásának feltételei
a) élsportolói kategóriában:
– aktív hallgatói jogviszony és
– valamely olimpiai sportágban, az adott sportág legmagasabb osztályában versenyzés
b) sportszervezési kategóriában:
– aktív hallgatói jogviszony és
– az egyetemi sport- és rekreációs események önkéntes munkában történő segítése
2. A pályázatnak tartalmaznia kell
a) élsportolói kategóriában:
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– a sporteredményeket tartalmazó szövetségi igazolást és
– 2 db versenyjegyzőkönyvet.
b) sportszervezési kategóriában:
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– a rendezvényeken történt közreműködésre vonatkozó igazolást és
– az egyetemi csapat edzőjének vagy az Egyetem illetékes szervezeti egységének ajánlását.

3. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat a Testnevelési és Sportközpontba nyújtható be
– személyesen: 2020. november 30-án 15.00-ig 1107 Budapest, Zágrábi utca 14. vagy
postán 2020. november 27-én 24.00-ig ugyanerre a postacímre.
A pályázati elbírálás előkészítése a Testnevelési és Sportközpont igazgatója által vezetett 3 fős bizottság értékelése
alapján történik.

Az élsportolói kategóriában a sporteredmények az alábbiak szerint kerülnek figyelembe vételre:
1. Olimpia 1-6. helyezett
2. Világbajnokság 1-3. helyezett, olimpiai résztvevő
3. válogatott versenyző, Európa bajnokság 1-3. helyezett, Universiade 1-3. helyezett
4. Magyar bajnokság 1-3. helyezett, Európa bajnokság résztvevő, Universiade résztvevő
5. Magyar első osztályú/ szuperliga versenyző
A sportszervezői kategóriában előnyt élveznek azok a pályázók, akik önkéntesként (tehát díjazás nélkül) végzik
szervezői tevékenységüket.

4. A pályázaton igényelhető ösztöndíj maximális összege
a) élsportolói kategóriában: 120.000 Ft/hó/fő
b) sportszervezési kategóriában: 45.000 Ft/hó/fő
Az ösztöndíj személyenkénti havi összege az aktuálisan rendelkezésre álló ösztöndíj keretből arányosan kerül megítélésre. 

A 2020. novemberben kiírt rendelkezésre álló ösztöndíj keretösszeg: 1.650.000 Ft

A Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíja
(1) A Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíjban (továbbiakban Csík Ösztöndíj) a kiemelkedő sporttevékenységet végző, valamint a sporttevékenységet szervező hallgató részesülhet.

(2) Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az aktuális ösztöndíj kiírásban meghatározott esetleges tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak az Egyetem sportéletében, népszerűsítésében.

(3) Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik a) élsportolói kategóriában azon olimpiai
spotágakban versenyzők, akik sportáguk legmagasabb osztályában szerepelnek, (kosárlabda: NBI/A;
röplabda: Extra liga; kézilabda: NBI; labdarúgás: NBI; atlétika: válogatott; tenisz: NBI; asztalitenisz: NBI; jégkorong: NBI; cselgáncs: OBI; sakk: NBI, tollaslabda: NBI; futsal: NBI stb.) illetve egyéni sportág esetében világversenyeken, vagy korosztályos válogatottban versenyeznek, vagy az adott sportág Országos Bajnokságán 1-3 helyezést értek el, b) sportszervezési kategóriában azok, akik részt vesznek az egyetemi hallgatók számára az egyetem illetékes szervezeti egységeivel együttműködve az egyetemi sportélet, sportlehetőségek szervezésében.

(4) Az ösztöndíj legfeljebb egy tanévre szól, havi mértéke élsportolói kategóriában legfeljebb 120 ezer
forint, sportszervezési kategóriában legfeljebb 45 ezer Forint. A pályázatok elbírálását a TSK készíti elő, a döntést – különösen az Ösztöndíjat elnyerők számának és az egyes összegeknek a megállapítása
tekintetében a rendelkezésre álló összegre tekintettel kell meghozni.

(5) Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat az oktatási rektorhelyettes írja
ki. Egy adott félévben sor kerülhet csak az egyik kategória meghirdetésére, továbbá a pályázat kiírása
mellőzhető is. A pályázatok benyújtási határideje legalább 10 nap. A pályázat formai követelményét és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékleteket, a pályázat elbírálásának további, részletes
feltételeit a pályázati kiírásban kell meghatározni. A pályázati kiírást az egyetem honlapján kell
közzétenni.

(6) Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya úgy változik meg, hogy az ösztöndíjra már nem jogosult, illetve a hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnt, vagy az ösztöndíja alapjául
szolgáló tevékenységét az ösztöndíj- folyósításának időtartama alatt megszünteti, a változás tényéről
és indokairól, azok esetleges bizonyítékairól 8 napon belül köteles a döntést hozót értesíteni. A
bejelentéssel kapcsolatban szükség esetén a hallgatót meg lehet hallgatni, és dönteni lehet az ösztöndíj
továbbfolyósításáról, megvonásáról vagy összegének módosításáról.

Megállapította a 81/B/2019. (VIII.29.) szenátusi határozat 1. sz. melléklet 3.§ (8). Hatályos: 2019.08.30- tól.

A pályázati űrlap  élsportolói kategóriában ide kattintva tölthető le

A pályázati űrlap sportszervezési kategória ide kattintva tölthető le