Tisztelt Egyetemi Hallgató!

A koronavírus járvány második hullámában ismét az Önök elkötelezett munkájára van szükség. Mi egyetemi vezetők már szeptemberben sejtettük, hogy ez így lesz, és 2020. október 27-én hivatalosan is megérkezett a hazai orvosképző egyetemekhez a kérés, hogy október 29-től kezdődően a hallgatók a járványhelyzetre tekintettel vegyenek részt a járványügyi tesztelésben az Országos Mentőszolgálattal karöltve.

A Semmelweis Egyetem a világjárvány hazai megjelenése óta – egy közép-európai szinten vezető orvos- és egészségtudományi egyetemhez méltó módon – a koronavírus elleni harc élére állt a maga eszközeivel. Egyetemünk kezdeményezte a szűrések és tesztelések számának növelését, az Általános Orvostudományi Karon ősztől kötelező tantárgyként vezette be „A koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata” című tárgyat. Az első hullám során a hazai védekezésben meghatározó szerepet játszott az egyetemünk által vezetett, a négy orvosképző intézmény – köztük a hallgatók részvételével megvalósuló – reprezentatív koronavírus szűrővizsgálata. A COVID-19 pandémia hazai indulása óta a végzős hallgatóink döntő többsége vállalt önkéntes munkát az egyetemen, augusztus óta pedig mintegy 200 hallgatónk tanulmányi feladatai és egyéb elfoglaltságai mellett önkéntes alapon vesz részt az egyetemi PCR-vizsgálatok zökkenőmentes lebonyolításában, hozzájárulva ezzel a járvány elleni védekezéshez. Ennek is köszönhető, hogy ma már napi mintegy 2000 ilyen vizsgálatot végzünk a Semmelweisen, míg a híradásokban szereplő pozitív esetek közel 40%-a a négy hazai orvosképző egyetem szűrőpontjairól kerül ki.

Hallgatóink eddigi aktivitása igazolja, hogy a Semmelweis Egyetemen nem pusztán a jövő orvosgenerációit, egészségügyi- és rehabilitációs szakembereit képezzük, hanem kiemelkedően szorgalmas, elhivatott és lelkiismeretes segítő szakembereket, akik készek példát mutatni, amikor erre a legnagyobb szükség van.

Most azonban nem az egyetem, hanem az országos feladatokat ellátó mentőszolgálat kéri a segítségüket a tesztelések és mintavételezések területén. Megköszönve Önöknek a tanulmányaik mellett nyújtott eddigi segítséget, most ehhez kérjük és várjuk el a következő évfolyamok hallgatóinak munkáját, kiterjesztve a részvétel lehetőségét minden karunkra az alábbiak szerint:

  • Általános Orvostudományi Kar III., IV., V. és VI. évfolyam
  • Fogorvostudományi Kar III., IV. és V. évfolyam
  • Gyógyszerésztudományi Kar IV. és V. évfolyam
  • az Egészségtudományi Kar nappali képzésben részt vevő IV. éves gyógytornász, szülésznő, dietetikus, ápoló, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, védőnő, valamint nappali tagozatos III. éves ápoló és mentőtiszt szakirányos hallgatói
  • Pető András Kar III., és IV. évfolyam
  • az Egészségügyi Közszolgálati Kar nappali tagozatos képzésben részt vevő II. és III. évfolyamos hallgatói

A budapesti és a Közép-magyarországi régióban történő mintavételezésben való közreműködés megszervezéséhez a karok dékánjainak segítségével 10 héten át heti 200 fős csoportbeosztást készítünk (160 fő aktív résztvevő plusz 40 fő tartalék). A hallgatók a karok és a Hallgatói Önkormányzat által létrehozott online felületen választhatnak majd időpontokat. A jelentkezéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Neptun-rendszeren keresztül fogják eljuttatni Önökhöz. Az OMSZ számára végzett munkát beszámítjuk a karok kurrikulumaiba. A feladat alól a jogszabályoknak megfelelően felmentést kaphat a hallgató:

a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,

b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,

c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,

d) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, illetve

e) ha az OMSZ-nak az adott válsághelyzet felszámolásában érintett szervezeti egységébe tartozik.

Tisztelt Egyetemi Hallgató! Elsőévesként elmondott fogadalma során azt ígérte, hogy hivatására kitartó szorgalommal, és embertársai iránt érzett felelősséggel készül majd a tanulmányai során. Csatlakozásával a fogadalomtételében szereplő módon, honfitársain segít, de ezen túlmenően olyan gyakorlati tapasztalatot is szerezhet, amely kevés orvos- és egészségügyi szakember generációnak adatott meg az évtizedek során.

Az egyetem polgárainak nevében köszönöm eddigi segítségét, munkáját, példamutató részvételére az elkövetkező hetekben is számítunk.

Dr. Merkely Béla rektor

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.