Kiemelkedő teljesítményük elismeréseként kilenc oktató vehetett át Merit-díjat az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK). Az elismerést a hallgatók szavazatai alapján ítélik oda a legtöbb voksot kapó tantermi előadóknak, illetve gyakorlatvezetőknek. A rendezvény keretében adták át a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjakat is, melyet 20 hallgatónak ítéltek oda kimagasló teljesítményéért.

Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja köszöntőjében a példaképpé válás összekovácsoló erejéről beszélt. „Nekünk, oktatóknak mindig annak tudatában kell végeznünk feladatainkat, hogy példaképpé válhatunk, ugyanakkor a hallgatóknak is szem előtt kell tartaniuk, hogy társaik, majdani tanítványaik előtt ők is példaképek lehetnek, ez kovácsol minket közösséggé” – fogalmazott.

A kiemelkedő oktatási tevékenységért járó Merit-díjra az ÁOK II-VI. éves hallgatói az előző tanév folyamán hallgatott tárgyak legjobbnak ítélt egy-egy tantermi előadójára, gyakorlatvezetőjére tehettek javaslatot. A Merit-díjat az az előadó, illetve gyakorlatvezető kapja, akire a legtöbb szavazat érkezett évfolyamonként. Az idei 250. tanévben kilencen vehették át a díjat kiemelkedő oktatási tevékenységük elismeréseként.

Tantermi előadói és gyakorlatvezetői tevékenységéért Merit-díjban részesült dr. Altdorfer Károly, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi docense, dr. Köles László, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense, dr. Riba Pál, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense és dr. Toronyi Éva, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika egyetemi docense.

Gyakorlatvezetői tevékenységéért vehette át a díjat dr. Barna János, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet munkatársa, dr. Katz Sándor, egyetemi adjunktus, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet munkatársa és dr. Törőcsik Beáta, a Biokémiai Tanszék egyetemi docense.

Tantermi előadói tevékenységéért részesült az elismerésben dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja, valamint dr. Szanda Gergő, az Élettani Intézet egyetemi adjunktusa.  

A rendezvény a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjakról szóló oklevelek átadásával folytatódott, melyet 20 hallgató vehetett át kimagasló teljesítményéért, az ösztöndíjasok névsora erre a linkre kattintva olvasható.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, 4,25-ös kumulált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot értek el, tudományos diákkörben, vagy szakmai területen kimagasló munkát végeztek, illetve a pályázat beadását megelőző lezárt félévig a felvett összes kötelező tantárgyat teljesítették.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.