A Tudományos Diákköri Tanács leköszönő tagjaként elismerésben részesült: 

Dr. Csete Dániel
Dr. Darvas Katalin
Dr. Farkasdi Sándor
Dr. Herczeg Szilvia
Dr. Óriás Imre Viktor
Dr. Karády Júlia
Dr. Kálmán Fanni Sára
Dr. Perge Péter
Dr. Prohászka Zoltán
Dr. Sótonyi Péter
Dr. Szabó Attila
Dr. Szécsényi-Nagy Balázs
Dr. Toldi Gergely
Dr. Törő Klára
Dr. Varga Gábor

A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntetés:

Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

Dr. Nagy Nándor, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Mayer Ágnes, főiskolai docens, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Fizioterápiai Tanszék

Dr. Székely Andrea, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Dr. Tábi Tamás, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Vág János, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei kitüntetés:

Dr. Anker Pálma
Témavezetők: Dr. Wikonkál Norbert, egyetemi tanár, Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, dr. Szijártó Attila, egyetemi tanár, I. sz. Sebészeti Klinika

Dr. Bérczi Ákos
Témavezető: Dr. Dósa Edit, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Gecse Kinga
Témavezető: Dr. Juhász Gabriella, egyetemi docens, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Kerkovits Nóra Melinda
Témavezetők: Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár, Transzlációs Medicina Intézet, dr. Ruisanchez Éva, egyetemi adjunktus, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Lévai Eszter
Témavezető: Dr. Szabó Attila, egyetemi tanár, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Major Enikő
Témavezető: Dr. Balogh Andrea, tudományos főmunkatárs, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Molnár András
Témavezető: Dr. Szirmai Ágnes, egyetemi docens, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Piros Éva Anna
Témavezetők: Dr. Riesz Péter, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika; Dr. Tóth Béla, egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Dr. Sayour Alex Ali
Témavezetők: Dr. Radovits Tamás, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, dr. Ruppert Mihály PhD, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Vattay Borbála
Témavezetők: Dr. Szilveszter Bálint kardiológus szakorvosjelölt, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, dr. Maurovich-Horvat Pál egyetemi docens, Orvosi Képalkotó Klinika

Dr. Vecsey-Nagy Milán
Témavezetők: Dr. Maurovich-Horvat Pál, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, dr. Nemcsik János, oktató családorvos, Családorvosi Tanszék, Dr. Szilveszter Bálint PhD, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Wafa Diána
Témavezetők: Dr. Miklós Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Transzlációs Medicina Intézet, dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár, Transzlációs Medicina Intézet

A 2019. évben elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó kitüntetés:

Csoma Balázs
Témavezető: Dr. Lázár Zsófia, klinikai orvos, Pulmonológiai Klinika

Hajdú Rozina Ida
Témavezető: Dr. Somfai Gábor Márk, adjunktus, Szemészeti Klinika

Zichó Krisztián
Témavezető: Nyiri Gábor, tudományos főmunkatárs, KOKI

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.