Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 25.
457911 Összes oltás

A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA – MPT -és A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA®- MOT® –
– az Elnökség útján –

tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a jubileumi

„KROMPECHER ÖDÖN” pályázatot

A pályázat/pályamunka témája, címe:„Malignus bőrdaganatok”

A pályamunka formája: tanulmány
A pályamunka díjazása: 150.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:
a pályázók köre
 a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát
 a pályázat terjedelme
 a pályamunka – az irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal terjedelmű
 a pályamunka benyújtásának módja
 a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre kerül – kell mellékelni
 a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a “KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot
 a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos

 a pályamunka beadási határideje:  2020. november 30.

 a pályamunka benyújtásának helye:   Semmelweis Egyetem, II. sz. Pathologiai Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.

 az értékelés szempontjai:
 a mű eredetisége
 a mű stílusa, szerkezete,
 a felhasznált irodalom korszerűsége

 a pályázat elbírálásának módja:
 a bírálók köre – a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói

a pályázat elbírálásának határideje:  2021. január hó 10. nap

 az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:
 az elbírálási határidőt követően, a 2021. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2021. január 29-én Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében
 az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül

 egyéb tájékoztatás:
 a Bíráló Bizottság jogosult a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő elfogadására javaslatot tenni

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a
Magyar Onkológia folyóiratban
a
MOT® honlapján (www.oncology.hu) és

az MPT honlapján (www.pathology.hu) történik

Budapest, 2020. február 5.

az MPT részéről:

Dr. Sápi Zoltán Dr. Zalatnai Attila Dr. Arató Gabriella
az MPT Elnöke az MPT Főtitkára az MPT Pénztárosa

a MOT® részéről:

Dr. Horváth Zsolt Dr. Nagy Péter Dr. Vincze Borbála
a MOT® Elnöke a MOT® Főtitkára a MOT® Kincstárnoka