Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 22.
347095 Összes oltás
Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmából Széchenyi-díjjal tüntette ki dr. Bitter Istvánt, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi tanárát, az MTA doktorát, valamint dr. Buday Lászlót, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanárát. Magyar Érdemrendi kitüntetéseket pedig az egyetem öt munkatársának ítéltek oda.

Áder János köztársasági elnök az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Széchenyi-díjjal tüntette ki dr. Bitter István Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiátert, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája egyetemi tanárát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát. Az elismerést a pszichofarmakológia területén végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is nagyra becsült klinikai, kutatói és oktatói munkája, valamint a skizofrénia, a szorongásos betegségek és egyéb pszichiátriai zavarok kezelésében elért jelentős eredményeiért ítélték oda.

Szintén Széchenyi-díjban részesült dr. Buday László orvos-biokémikus, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója. Tudományos pályája során a sejtek közötti jelátviteli folyamatok vizsgálata területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a biokémia, illetve molekuláris biológia oktatásában végzett magas szintű munkája, továbbá jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben.

A hazai graduális, illetve posztgraduális fogorvosképzés területén végzett munkája, valamint szakmai közéleti és érdekképviseleti szerepvállalása elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Gerle János, a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumának igazgatója, valamint dr. Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, a  Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikájának igazgatója. Több évtizedes kutató-, oktató- és gyógyítómunkája, valamint a hazai fogorvostudományi képzés szervezésében és fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként részesült a díjban. 

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Harsányi László, az I. Sz. Sebészeti Klinika egyetemi tanára, a hazai orvostudomány, főként a sebészet és a gasztroenterológia területén elért kimagasló szakmai és tudományos eredményei elismeréseként. Dr. Klebovich Imre professor emeritus, a Gyógyszerészeti Intézet egyetemi tanára a bioanalitika és farmakokinetika szakterületén elért tudományos eredményei, széles körű tudományszervező tevékenysége, valamint a  hazai gyógyszerkutatás nemzetközi elismertségének növelésében vállalt szerepéért részesült az elismerésben.  

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Balogh Zoltán, az Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, aki a Semmelweis Egyetem hallgatóinak színvonalas oktatása mellett a tudományos kutatások ösztönzésére, illetve a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektető munkája elismeréseként vehette át a címet.

A díjazottak teljes listája ide kattintva olvasható.

Bódi Bernadett
Forrás: Magyar Közlöny, fotó: MTI 

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.