Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás
A 250 éves Semmelweis Egyetem jubileumi évének keretében megrendezett szabadelőadás-sorozat, a Szenior Akadémia idei szemeszterének harmadik alkalmán a bioetika aktuális kérdéseit járta körbe dr. Kovács József, a Magatartástudományi Intézet igazgatója. Előadásában sorra vette az egyszerű és a tájékozott beleegyezés közti különbséget, kitért a betegtájékoztatás standardjaira, a kezelés visszautasításának jogára, valamint az igazságosság kérdéseire is az egészségügyben.

Dr. Kovács József, a Magatartástudományi Intézet igazgatója „Aktuális kérdések a bioetikában” című előadásában ismertette a bioetika kialakulásának okait. Mint arra rámutatott, a 60-as években a biológia és az orvostudomány fejlődése új etikai kérdéseket vetett fel, az emberi jogi megközelítés is előtérbe került, a betegek pedig egyre jobban bevonódtak az egészségügybe, ez hívta életre a bioetikát. Kitért rá, hogy míg az úgynevezett piros bioetika az orvostudomány és a biológia által felvetett erkölcsi kérdésekkel foglalkozik, addig a zöld bioetika a környezeti és a népesedési etikával.

Galéria

7kép

A bioetikát az emberi egészség holisztikus megközelítése jellemzi, kritikai és filozófiai jellegű, interdiszciplináris terület – ismertette az igazgató. Egyik ága a klinikai bioetika, ami leginkább a hagyományos orvosi etikára hasonlít, a betegágy mellett dolgozó orvosok etikája, ami a többi között olyan kérdésekkel foglalkozik, mint az orvosi titoktartás, a betegjogok vagy a betegek tájékoztatása. Szólt róla, hogy régen, a paternalizmus korában az úgynevezett egyszerű tájékoztatás elve érvényesült, mely szerint az orvosnak nagyobb a tudása és az ítélőképessége, mint a betegnek, épp ezért nem is kell őt mindenről tájékoztatnia. A 60-as évekig szakmai kérdésnek számított, hogy mennyit és mit kell elmondani a betegnek. Ma már a tájékozott beleegyezés elve érvényesül, mely szerint mindent el kell mondani, ami alapján a páciens dönteni tud, hogy beleegyezik-e az adott beavatkozásba – ismertette. Kitért még a különböző betegtájékoztatási standardokra, majd peres ügyeken keresztül mutatta be a téma nehézségeit.

Dr. Kovács József orvos, filozófus, bioetikus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Magatartástudományi Intézet igazgatója, az intézet bioetikai részlegének vezetője. Számos egészségügyi témájú jogszabály előkészítésében, kidolgozásban vett részt. Tagja a többi között az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának, a MOTESZ Orvosi Etikai és Társadalmi Kérdések Bizottságának, az SE ÁOK Oktatási és Kreditbizottságának, 2015. január 1. és 2017. december 31. között a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottságának is tagja volt, továbbá több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak, illetve folyóiratok szerkesztőbizottságának is tagja. Lektorálási  tevékenységet végez hazai és nemzetközi folyóiratoknál, több hazai felsőoktatási jegyzet és tankönyv elkészítésénél. A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának törzstagja, a bioetika témavezetője, 2012 júliusától az iskola 4/2-es doktori programjának vezetője.

Előadásában beszélt az igazságosság kérdésérről is az egészségügyben, melynek egyik fontos része a sorolás problematikája – két fajtáját különböztetjük meg: a kemény és a puha sorolást – mutatott rá. Ide tartoznak az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái, valamint az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája is – sorolta.

Szólt a haldoklással kapcsolatos etikai kérdésekről, külön kitérve az eutanáziára. Mint arra rávilágított, Magyarországon az 1997-es egészségügyi törvény radikális változást hozott, mely lehetővé tette az életmentő kezelések visszautasításának jogát abban az esetben, ha a páciens olyan betegségben szenved, ami orvosi kezelés ellenére is rövid időn belül nagy valószínűséggel halálhoz vezet.

Az egészség- és orvostudomány iránt érdeklődő lakosságot megszólító 12 alkalmas előadás-sorozatra – mely a nagy érdeklődés miatt új helyszínen, a Nagyvárad téri Elmélet Tömbben folytatódik, amely a korábbinál kétszer annyi, közel 600 fő befogadására alkalmas – a meghirdetést követően napok alatt beteltek a helyek. A kurzus szakmai vezetője dr. Nagy Zoltán professor emeritus. A Szenior Akadémia következő alkalma február 24-én lesz, ahol dr. Schaff Zsuzsa, a II. Sz. Patológiai Intézet professor emeritája „Vírus eredetű daganatok” címmel tart előadást.

A teljes előadás diasora ide kattintva letölthető (pdf).

A Szenior Akadémia honlapja itt érhető el.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.