A nemzetközi hallgatók képzésével kapcsolatos szervezeti változások fő célja, hogy az idegen nyelvű programok hallgatói jobban részévé váljanak a Semmelweis Egyetem életének, több lehetőség jusson az angol, német és magyar nyelvű hallgatók közötti interakcióra – jelentette ki dr. Alpár Alán nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes, a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja (NHKK) elnevezésű új egység vezetője. A dr. Merkely Béla rektorral közösen tartott egyetemi fórumon több tervezett új intézkedésről is beszéltek és hangsúlyozták, hogy nyitottan várják a javaslatokat a hallgatók részéről.

Nyitunk a nemzetköziség irányába, keressük a jó megoldásokat arra, hogy szorosabbra fűzhessük a viszonyt a Semmelweis Egyetem nemzetközi hallgatóival, és ehhez szükségünk van a visszajelzéseikre, várjuk a véleményüket, javaslataikat, hogy miként lehetünk jobbak ezek a téren – mondta dr. Merkely Béla rektor rövid bevezetőjében azon a fórumon, ahol az egyetem vezetői, oktatói és hallgatói előtt mutatkozott be az újonnan felállt szervezeti egység, a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja (NHKK).

Az NHKK vezetőjeként dr. Alpár Alán, megbízott nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes rámutatott, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatóinak mintegy harmada folytatja tanulmányait idegen nyelven, az angol és német nyelvű képzéseken keresztül, több mint 60 országot képviselve. Az NHKK a korábbi Külföldi Hallgatók Titkársága (KHT) helyébe lép, és a nemzetközi hallgatók képzésével kapcsolatos valamennyi speciális feladatot ellátja. A korábbi tevékenységeken felül, ami leginkább a felvételt és a tanulmányi ügyek intézését jelentette, az új egység kiemelt célja lesz a nemzetközi hallgatók erősebb integrálása az egyetem mindennapi és tudományos életébe, új programokkal, előadásokkal, valamint egy nemzetközi alumni program kiépítése – mondta a rektorhelyettes.

Rámutatott, hogy jelenleg alig van közvetlen kapcsolat az angol, a német és a magyar nyelvű képzésekben részt vevő hallgatók között, ezen a téren jelentős javulást szeretnének elérni. Bejelentette, hogy ennek részeként februártól egy új vegyes kurzus lép be a kínálatba, ahol angol nyelvű előadások hangzanak majd el olyan általános, tudományhoz kapcsolódó témákban, mint a kapcsolatépítés, a tudományos cikkírás,  illetve nemzetközi kommunikáció és marketing. Ez a tervek szerint 7-8 előadásból álló sorozat a Neptunon keresztül minden magyar és nemzetközi hallgatónak elérhető lesz, és kreditpont jár érte. Ezentúl további lehetséges, hallgatók közötti kapcsolódási pontokként említette a közös sport és kulturális rendezvényeket is.

Az új szervezeti felépítésről szólva rámutatott, hogy az NHKK-n belül működik a Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság, amely nagyjából a korábbi KHT szerepét viszi tovább és az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar angol és német nyelvű oktatási programjait felügyeli. Közvetlenül az NHKK alá tartoznak az idei évtől az Egészségtudományi Kar (ETK) idegen nyelvű programjai is. Tudunk javítani a nemzetközi felvételi stratégiánkon például úgy, hogy az ÁOK-ra felvételt nem nyert nemzetközi hallgatókat az ETK-n elérhető képzések felé tereljük, és így jobban kihasználjuk a lehetőségeinket – jegyezte meg dr. Alpár Alán.

Dr. Alpár Alán külön megemlítette az Asklepios Campus Hamburgot, a Semmelweis Egyetem egyik kihelyezett képzését, ahol német nyelven folyik az oktatás a Semmelweis Egyetem kurrikuluma szerint. Kiemelte, hogy ebben a képzésben jelentős potenciál van további együttműködésekre, ezért szorosabbra tervezik fűzni a kapcsolatokat, ennek része már a nemrég elindított jubileumi előadássorozat is.

A rektorhelyettes bemutatta a nemzetközi hallgatók felvételének a rendszerét, kiemelve a Semaphor online rendszert, ami transzparens és igazságos felvételi eljárást biztosít mindenkinek. Az idei adatokat idézve, az ÁOK tekintetében elmondta, hogy három-négyszeres túljelentkezés volt az idegen nyelvű programokra, a külföldi hallgatók száma pedig jelenleg 2134, mintegy 15 százalékkal több mint egy éve: ezen belül 1240-en az angol nyelvű (+12%) és 894-en a német nyelvű (+20%) programon tanulnak. A legtöbb hallgató Dél-Koreából, Izraelből, Iránból, Norvégiából, Japánból és Németországból érkezik.

Galéria

10kép

Az NHKK működésével kapcsolatban elmondta még, hogy a központ szoros kapcsolatot kíván ápolni minden más egységgel, a karokkal, az S.M.S. Kft.-vel, amely a nemzetközi hallgatók toborzását menedzseli, valamint az informatikai, a nemzetközi kapcsolatok és a kommunikáció terén dolgozó igazgatóságokkal. Az oktatók nyelvi, főleg német nyelvi képzése terén is lépéseket kívánnak tenni, már beindult egy program német tudásfrissítő kurzusok megtartására, amely hatalmas érdeklődésre talált, és már több mint 100 kolléga feliratkozott rá. Az informatikai fejlesztések terén pedig nemrég beindult az egyetem központi német nyelvű honlapja is. A Semmelweis alumni program tekintetében is vannak tervei az NHKK-nak, de a részletek még kidolgozás alatt állnak, például a téren, hogy Magyarországon vagy az adott országokban szervezzenek alumni találkozókat.

Dr. Alpár Alán és dr. Merkely Béla rektor is hangsúlyozta, hogy nyitottak és kimondottan várják a további javaslatokat, véleményeket a nemzetközi hallgatóktól, melyben számítanak a HÖK, valamint a német és angol nyelvű hallgatói szervezetek, a DSVS és az ISSA együttműködésére. A fórumon is jelen voltak e szervezetek képviselői, és több kérést, javaslatot is megfogalmaztak, melyek leginkább a kommunikáció, főleg az idegen nyelvű kommunikáció és a Neptun működésének javítását érintették, de javaslatot tettek magyar hallgatókkal közös előadások, gyakorlatok tartására is, valamint igényüket fejezték ki, hogy a TDK-ról és más tudományos kutatási lehetőségekről is több információt kapjanak. A rektor ígérete szerint minden javaslatra, kérésre, most is és a jövőben is igyekeznek mihamarabbi megoldást találni.

Deme Tamás
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.