Kiemelkedő teljesítményük elismeréseként tizenöt oktató vehetett át Merit-díjat az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) a jubileumi tanévben. Az elismerést a hallgatók szavazatai alapján ítélik oda a legtöbb voksot kapó tantermi előadóknak, illetve gyakorlatvezetőknek. 

Az ÁOK II-VI. éves, magyar, angol és német nyelvű képzésben részt vevő hallgatói az előző tanév folyamán hallgatott tárgyak legjobbnak ítélt egy-egy tantermi előadójára, gyakorlatvezetőjére tehetnek javaslatot minden év szeptember 15-éig. A Merit-díjat az az előadó, illetve gyakorlatvezető kapja, akire a legtöbb szavazat érkezett évfolyamonként. A 2019-es jubileumi tanévben tizenöten vehették át a díjat kiemelkedő oktatási tevékenységük elismeréseként a Kari Tanács ülése keretében.

Tantermi előadói és gyakorlatvezetői tevékenységéért Merit-díjban részesült dr. Nehéz László, az I. Sz. Sebészeti Klinika adjunktusa, a VI. éves magyar hallgatók szavazatai alapján.

Gyakorlatvezetői tevékenységéért vehette át a díjat dr. Barna János, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tudományos munkatársa a II. éves külföldi hallgatók szavazata alapján, dr. Ella Krisztina, az Élettani Intézet adjunktusa a III. éves magyar hallgatók, dr. Gulyás Dániel, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet munkatársa a IV. éves magyar hallgatók, dr. Kardon Tamás, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet docense a III. éves külföldi hallgatók, dr. Kiss Levente, az Élettani Intézet adjunktusa a III. éves magyar hallgatók, dr. Kocsis Béla, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet adjunktusa a IV. éves magyar hallgatók, dr. Kozsurek Márk, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet  adjunktusa a II. éves külföldi hallgatók, dr. Kriston Tünde, a Transzlációs Medicina Intézet mesteroktatója a IV. éves magyar hallgatók. Dr. Riba Pál, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense az V. éves magyar hallgatók, míg dr. Ruttkay Tamás, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet adjunktusa a II. éves magyar hallgatók szavazatai alapján.

Tantermi előadói tevékenységéért részesült az elismerésben dr. Szanda Gergő, az Élettani Intézet adjunktusa a III. éves magyar és külföldi hallgatók, dr. Köles László, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet docense az V. éves magyar hallgatók, dr. Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatója, egyetemi tanára a IV. éves magyar hallgatók és dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója, egyetemi tanára a II. éves magyar és külföldi hallgatók szavazatai alapján.

 A Merit-díjat 2013 óta adják át az ÁOK-n. A szavazás minden évben június 15-étől szeptember 15-éig tart az EVASYS-rendszeren keresztül, amelyben mind a magyar, mind a nemzetközi hallgatók részt vehetnek. A jelölés akkor érvényes, ha az adott évfolyamhoz tartozó hallgatók legalább 10 százaléka szavazott. A díj – amelyet hagyományosan a Kari Tanács ülése keretében adnak át – oklevéllel és pénzjutalommal jár.

Dobozi Pálma
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.