Új szabadon választható tárgy a tudományos diákköri munka (TDK) alapjairól, ismerkedés példamutató karriert befutó egykori TDK-s hallgatókkal és fórum, amely segít választani a témák, műhelyek között. Több újdonsággal is szeretnénk elérni, hogy minél több hallgató megismerje a TDK-hoz való csatlakozás lehetőségét – mondja dr. Szijártó Attila, a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) elnöke. Az először megrendezett Kiválóságok Estjén több egykori kiemelkedő TDK-hallgató mesélt arról, hogy miben segítette későbbi pályájukat a tudományos diákkör.

Szeretnénk, ha minél több hallgató megismerné, nemcsak a tankönyvek léteznek, hanem saját magukat is kipróbálhatják ebben a játékban, amit úgy hívnak orvostudomány – hangsúlyozta dr. Szijártó Attila, a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) elnöke. Jelenleg az egyetem mintegy ezer hallgatója vesz részt tudományos diákköri munkában. Az országos megmérettetésen, az OTDK-n mind az eredmények, mind a részvevők száma tekintetében kiemelkedik az egyetem, ezzel együtt az elnök fontosnak érzi, hogy minél több hallgató megismerje a TDK-hoz való csatlakozás lehetőségeit. A TDT megújult honlapján az összes műhely és téma megtalálható, intézeti bontásban, így a hallgatók válogathatnak a lehetőségek között. Várhatóan tavasszal szervezik meg az első TDK „pályaválasztási tanácsadó” fórumot, amelyen személyesen is bemutatkozhatnak az intézetek a TDK iránt érdeklődőknek. A TDK munka bármilyen hivatást is választ később a hallgató, nagyon hasznos, hiszen kritikai érzéket ad az információk feldolgozásához és megtanít rendszerszinten gondolkodni – emelte ki. Az újdonságok között említette a „Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz” címmel indult új, szabadon választható tantárgyat, amely segít a hallgatóknak elsajátítani a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető készségeket.

Dr. Szijártó Attila elmondta azt is: fontos törekvésük, hogy 2021-re az Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia minden kar részvételével megvalósuló Semmelweis Egyetem TDK-konferencia legyen. Nem az a cél, hogy az eltérő szakterületek egymással versenyezzenek, de legyen ez egy közös rendezvény, amin minden kar TDK-sa együtt van jelen – magyarázta.

Szintén a TDK hallgatókhoz való közelebb hozása a célja a Kiválóságok Estje rendezvénynek, amelyet most először tartottak meg a Semmelweis Szalonban. A rendezvényen a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei, illetve Kiváló Tudományos Diákköri Nevelők címet elnyert hallgatók és oktatók meséltek életútjukról.

Dr. Kovács Gábor, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója – aki több mint három évtizede vezet diákkörös hallgatókat és munkáját az Országos Tudományi Diákköri Tanács Mestertanár Aranyéremmel ismerte el – előadásában felidézte, hogy gyógyszerész szülei hatására választotta ezt a pályát. Meghatározó személyiség volt számára Csaba György professzor, az ő invitálására lépett be a TDK-programba. Az akkori Biológiai Intézetben, ahol TDK-hallgatóként önálló kísérleteket végzett, elsősorban a bakteriális endotoxinokkal foglalkozott. Harmadéves volt, mikor elhatározta, hogy gyógyító orvos szeretne lenni, a kutatás pedig megmarad nála egyfajta szerelemként. Az elsők között volt, aki sikeresen megpályázta az akkoriban induló heidelbergi ösztöndíjat, mely keretében több évet töltött kint, nephrológiával kapcsolatos kutatásokban vett részt. Kiemelte az igényességet és a maximalizmust – szerinte ezek az előre jutás kulcsai. Személyes példáján keresztül igyekezett a fiatalokat arra buzdítani, hogy itthon is lehet boldogulni, karriert befutni.

„A tudomány egyenességre, őszinteségre tanítja az embert” – mondta dr. Kellermayer Dalma Luca PhD-hallgató, aki korábban öt éven át végzett tudományos diákköri munkát a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, és számos sikeres TDK és OTDK szereplést tudhat maga mögött. Mint mesélte, versenysportolóként mindig nagyon érdekelte, hogy mi történik az emberi szervezetben a sportolás hatására. 2012-ben csatlakozott a klinikán dr. Radovits Tamás csoportjához, ahol pont ezt kutatták, 2013-ban pedig felvételt nyert a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba is. Egyetemi évei alatt lehetősége nyílt Japánban tölteni a sebészet gyakorlatát, ami, mint mondta nagyon nagy élmény volt számára, 2016-ban pedig egy arizónai ösztöndíjnak köszönhetően vehetett részt egy világszínvonalú munkacsoport tevékenységében, ahol rengeteget fejlődött szakmailag. Motiváló erőként említette a sportot – ami kitartásra és küzdelemre tanította –, a családot, külön kiemelve édesapját, aki lelkesedésével és elhivatottságával különösen motiváló számára, valamint férjét, aki segít egyensúlyt találni az anyaság és a kutatói élet között.

Galéria

8kép

A jó mentor fontosságáról beszélt dr. Odber Balázs, a grázi orvosi egyetem belgyógyász rezidense, aki a Pulmonológiai Klinikán végzett TDK-munkát dr. Müller Veronika vezetésével, és már hallgatóként két első és egy társszerzős publikációja jelent meg hazai tudományos folyóiratokban. 2007-ben PhD-fokozatot szerzett a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában. Kiemelte saját témavezetőjét, dr. Müller Veronikát, aki a beteghez illetve a kollégáihoz való hozzáállásával is példát mutatott számára. Dr. Odber Balázs szerint a Semmelweis Egyetem egyik nagy előnye a TDK-program, ami ebben a magas szintű, szervezett formában külföldön nem létezik. Azt tanácsolta a hallgatóknak, hogy éljenek ezzel a nagyszerű lehetőséggel.

Dr. Benke Kálmán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika rezidense egyetemi hallgatóként négy éven át volt a klinika tudományos diákköröse. Szakmai sikerei mellett a sportban is kiemelkedik: többször is jó tanuló – jó sportoló díjjal jutalmazták. Tagja a magyar orvos-labdarúgó válogatottnak, mellyel már több érmet is nyertek. Dr. Merkely Béla rektor tanácsára vágott bele a PhD-képzésbe 2014-ben, amit azóta is élete egyik legjobb döntésének tart – idézte fel. A leendő TDK-hallgatóknak azt tanácsolta, hogy mindig tűzzenek ki maguk elé egy célt, amit kellő kitartással, szorgalommal el tudnak érni. A jó mentor kiválasztása kulcsfontosságú, emellett szükség van arra is, hogy az ember tudományos plusz munkákat  végezzen szabadidejében, illetve tudjon csapatban gondolkodni. A TDK egy jó lehetőség arra is, hogy az ember külföldre utazzon, konferenciákon vegyen részt, előadjon – ezek a tapasztalatok plusz értéket adnak személyiségünkhöz – világított rá, hozzátéve, hogy a sikeres TDK eredménynek nem szabad megállnia az államvizsga után.

Dr. Szabó Bálint Gergely, a Délpesti Centrumkórház infektológus rezidense, egyetemi évei alatt több helyen is végzett TDK munkát, a többi között az Orvosi Biokémiai Intézetben, a II. Sz. Patológiai Intézetben és az I. Sz. Belgyógyászati Klinikán is, ahol tumorbiológiai kutatásokkal foglalkozott. 2017-től orvosi munkája mellett az egyetem PhD hallgatója. Kiemelte, hogy az infektológiában hatványozottabban érvényesül a csapatmunka fontossága. Szólt még a többi között az időmenedzsment jelentőségéről is. 

Dr. Szilveszter Bálint, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus rezidense négy éven át végzett TDK munkát a klinikán. Számos sikeres TDK és OTDK szereplése mellett több ösztöndíjban és kitüntetésben részesült. 2014 szeptemberétől ösztöndíjas PhD-hallgató, a kardiovaszkuláris CT képalkotás területét érintő kutatásait Németországban, Ausztriában, illetve az Egyesült Államokban végezte. Azt tanácsolta a leendő PhD- hallgatóknak, hogy olyan kutatással foglalkozzanak, ami átültethető a klinikumba. Az ember nem mindig találja meg elsőre a saját útját, ne féljetek váltani, ha ezt érzitek – javasolta, hozzátéve, hogy egy jó mentor elengedhetetlen, aki végigkísér ezen az úton.

Dobozi Pálma, Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.