Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás

A Pető András Karon (PAK) végzett, 56 konduktor vehette át diplomáját a kar oklevélátadó ünnepségén a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében a Szenátus nyilvános, ünnepi ülésén. Az avatási ünnepség keretében dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, valamint dr. Zsebe Andrea dékán kézfogásukkal fogadták konduktorrá a végzős hallgatókat. 

Az ünnepi rendezvényen a Pető András Karon sikeres záróvizsgát tett 32 óvodapedagógus és 24 tanító specializációs konduktor vehette át oklevelét. Az avatás iránti kérelmet Pércsi Boglárka konduktorjelölt terjesztette elő, majd a jelöltek esküt tettek arra, hogy hivatásukat minden szempontból méltóan fogják betölteni.

A végzős hallgatókat dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes köszöntötte elsőként. Beszédében elismerően szólt a Pető András Kar egyetemen betöltött szerepéről, valamint a konduktor szakma áldozatos és gyakran kihívással teli feladatairól. Mint elmondta, a konduktorok feladata nem egyszerű: minden egyes sérüléssel élő gyermek vagy felnőtt esetében minden szakmai tudásra szükség van ahhoz, hogy azok a lehető legteljesebb életet élhessék önmaguk, a család és a társadalom számára is.

“Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni” – köszöntötte Albert Schweitzer Nobel-békedíjas orvos, filozófus soraival a végzős hallgatókat dr. Zsebe Andrea. A PAK dékánja beszédében emlékeztette őket arra, hogy a nevelési rendszer megalkotója nem gyógyítani akarta a gyógyíthatatlant, hanem nevelni; ennek elfogadása, az emberi teherbírás szellemi, fizikális és érzelmi határainak feszegetése, a kölcsönös szeretet és állandó megfelelés a neveltek és a sérült embertársaink körében valódi erőpróbák elé fogják állítani őket szakmai életútjuk folyamán. Dr. Zsebe Andrea felidézte a most végzett konduktorok főiskolai élete alatt lezajlott változásokat és szólt a Pető András Kar előtt álló, a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt keretében megvalósuló bővítésekről is, mely magában foglalja a szakiskolai és bölcsődei nevelés indítását, a nappali foglalkoztató megnyitását, valamint új, diplomamegújító és szakvizsgát adó képzések bevezetését is. A friss diplomásokhoz szólva emlékeztetett, hogy a fejlődés záloga az élethosszig tartó tanulás, az elődök által lefektetett konduktori életfilozófia szerinti gondolkodásmód és a szakmai alázat. Mint elmondta, ezennel beléptek azon szakemberek körébe, akiknek feladatává vált Pető András szellemi örökségének gondozása, és akik a társszakmák képviselőivel és kutatóival sérült fejlődésmenetű embertársaik szolgálatában állva a konduktív pedagógia értő használatával értéket teremthetnek emberi életekben, társadalmi csoportokban.Végezetül azt kívánta, hogy találjanak utat és irányt szakmai fejlődésükhöz, eredményeik megbecsüléséhez és megtartásához.

A harmadévesek nevében Havrán Rebeka szólt. Beszédében felelevenítette a közös élményeket és azt, hogy ösztönző erővel bír számukra, hogy a frissen végzett konduktorok birtokában vannak mindazoknak a készségeknek és tudásnak, amelyek szakmailag sikeressé, “szuperhősökké” tehetik őket. Felidézve a közös pillanatokat emlékeztette őket arra, hogy soha ne felejtsék el meglátni a gondozásukra bízott gyermekek legbelsőbb valóját.

A végzett konduktorokat Pércsi Boglárka képviselte. Beszédében megköszönte az oktatók, az évfolyamfelelősök, valamint a hallgatói éveket támogató munkatársak segítségét és kiemelte, hogy a gyermekcsoportokban való munka alázatra, kötelességtudatra, teherbírásra és becsületességre nevelte és formálta őket, így válhattak olyan pedagógusokká és konduktor szakemberekké, akik méltán önazonosak lehetnek. Dr. Pető András hitte, hogy a jót kell kihozni az emberekből és ez minden esetben lehetséges – tette hozzá, majd beszédét a konduktív nevelés megteremtőjének dr. Hári Máriához íródott intelmével zárta: „Az angyalt kell kihoznod magadból.”

Az oklevélátadó ünnepséget a végzős hallgatók búcsúfilmje zárta, melyben felelevenítették az elmúlt négy főiskolai év legmeghatározóbb és legkedvesebb élményeit.

Vona Zsófia
Fotó: Tatai Balázs – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.