Az Akadémikusok Gyűlése zárt ülésén megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Az MTA 191. közgyűlésén megválasztott akadémikusok listáján a Semmelweis Egyetem 6 munkatársa is szerepel.

Az Orvosi Tudományok Osztályának rendes tagja lett dr. Hangody László, a Traumatológiai Tanszék vezetője és dr. Karádi István, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára. A Biológiai Tudományok Osztálya rendes tagjának választották dr. Csermely Pétert, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanárát.

Az Orvosi Tudományok Osztályának levelező tagja lett dr. Poór Gyula egyetemi tanár, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) főigazgatója, az ORFI-ban működő Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport vezetője. Dr. Buzás Edit Irént, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatóját a Biológiai Tudományok Osztálya levelező tagjának választották meg a közgyűlésen.

Dr. Bucsky Péter Pál (Asklepios Campus Hamburg) rektori biztost, a Semmelweis Egyetem tiszteletbeli doktorát az Orvosi Tudományok Osztályának tiszteleti tagjai közé választották.

Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat (legutóbb 2016 májusában volt tagválasztás). A tagság feltételeit az MTA Alapszabálya, a jelölés és a választás szabályait az akadémikusválasztás eljárási szabályzata határozza meg. Idén a közös akadémiai jelöltlistára 193-an kerültek fel: ők azok, akik a tudományos osztályok tagjelölő ülésein a szavazatok több mint felét megkapták – olvasható az MTA honlapján.

Az alapszabály szerint az a személy választható levelező taggá, aki rendelkezik az MTA doktora vagy annak megfelelő tudományos fokozattal, tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, valamint magyar állampolgár. Rendes taggá az a levelező tag választható, aki akadémiai tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el. A tiszteleti tagságot olyan tudományos tevékenységet külföldön folytató tudós kaphatja meg, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot – mondja ki az akadémiai szabályzat.

Az új akadémiai tagok teljes listája az MTA honlapján olvasható.

Keresztes Eszter (Forrás: MTA)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.