Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 14.
301173 Összes oltás

Hatodik alkalommal rendezte meg immár hagyományossá vált Oktatás- és Kutatásmódszertani Szakmai Napját az Egészségtudományi Kar (ETK) Társadalomtudományi Tanszéke. A könyvbemutatóval egybekötött rendezvényen idén a családtudományi kutatásoké volt a főszerep. Dr. Vingender István, az ETK oktatási dékánhelyettese köszöntőjében hangsúlyozta: az oktatásmódszertani és aktuális kutatásmódszertani problémákat körbejáró rendezvény gazdagítja a kar életét. A dr. Feith Helga Judit, a Társadalomtudományi Tanszék vezetőjének szerkesztésében megjelent „Társadalom, család, egészség” című könyvet dr. Pethesné Dávid Beáta, az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézetének igazgatója mutatta be. 

„Nekünk társadalomkutatóknak kötelességünk, hogy a társadalmi jelenségeket, a felmerülő problémákat egy kicsit nagyobb horizonttal nézve, könnyen olvasható formában visszaadjuk” –  szólt a bemutatott könyv kapcsán dr. Pethesné Dávid Beáta. Az EKK Mentálhigiéné Intézetének igazgatója kiemelte: a kiadvány célja, hogy bemutassa az egészségügyi hivatás gyakorlása során releváns, olykor nélkülözhetetlen családtudományi ismereteket, melyek az egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatókon túl, valamennyi szakterület számára fontosak. A fejezetek jól érthetően, vázlatosan a legújabb tudományos eredményeket és megközelítéseket mutatják be; a gyakorlati és elméleti részek jól kiegészítik egymást – mutatott rá. Az egészségügyi gondozás és prevenció szak, Védőnő szakirányán folyó Családtudományi alapismeretek kurzushoz kapcsolódóan megjelent tankönyv az ETK több tanszékének közös munkája nyomán jött létre, mely szerteágazó témákat jár körül, úgy, mint az epigenetika, a fenntartható társadalom, a jog, a családszociológia, családpedagógia, az addiktológia, gyermekvédelem, vagy a szociálpolitika. Dr. Pethesné Dávid Beáta hangsúlyozta: nagyon fontos feladat a leendő egészségügyi dolgozók érzékenyítése és empatikussá tétele a társadalmi problémák iránt, mely célt az új tankönyv is kiemeli. Reményét fejezte ki, hogy a könyv szisztematikusan beépül majd az oktatásba, akár más egészségügyi képzésben is használni fogják.

Galéria

6kép

A rendezvénnyel a társadalomtudomány iránt érdeklődő oktatókat, kutatókat szeretnénk közelebb hozni egymáshoz, egy olyan párbeszédet teremtve, ahol megismerhetik az új oktatásmódszertani és kutatási eljárásokat, eredményeket, megoszthatják egymással tapasztalataikat – hívta fel a figyelmet Nagy Éva, a Társadalomtudományi Tanszék adjunktusa. Hozzátette: tavaly inkább az oktatásmódszertan, idén pedig a kutatásmódszertan, azon belül is a családkutatási módszerek kerültek előtérbe. A szakmai nap előadásait úgy válogatták össze, hogy azok valamilyen módon kapcsolódtak a bemutatott tankönyv egyes fejezeteihez, az előadók között szerepelt több szerzőtárs is – ismertette az adjunktus.

A szakmai napra az ország több intézményéből érkeztek előadók, a Semmelweis Egyetemről dr. Falus András, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet professor emeritusa tartott előadást a családról, mint szociális genetikai környezetről; dr. Pilinszki Attila, a Mentálhigiéné Intézet adjunktusa a családi konfliktusok vizsgálatával foglalkozott, dr. Fekete Márta, a Társadalomtudományi Tanszék tanársegédje pedig az idősgondozásról tartott előadást.

Meghívott előadóként ez utóbbi témához kapcsolódóan mutatta be kutatási eredményeit dr. Hüse Lajos, a Debreceni Egyetem (DE) Egészségtudományi Kar Szociális munka tanszékének főiskolai docense és dr. Takács Péter, a DE Egészségtudományi Kar Egészségügyi Informatikai tanszékének főiskolai tanára. Dr. Győri Miklós, az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport vezetője az autizmussal élő személyek családjainak életminőségét kutató akadémiai program tanulságairól számolt be. Pados Eszter, az ELTE PPK Doktori Iskola doktorandusza a női alkoholfogyasztás kockázatairól szóló kutatása eredményeit mutatta be, melyek a Száraz November Kampány keretében gyűjtött adatokon alapulnak. Boros Julianna, a KSH Népegészségtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa a KOHORSZ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat első részeredményeiről beszélt.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.