A nívós, valódi kongresszusi élményt adó Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) színvonalának megtartását és egy újabb, kötetlenebb rendezvénysorozat szervezését is célul tűzte ki a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) új elnöksége. A TDT elnöke 2019. január 1-jétől dr. Szijártó Attila, míg elnökhelyettesnek dr. Radovits Tamást, titkárnak dr. Fülöp Andrást választották. Az idei egyetemi magyar nyelvű és nemzetközi TDK-t február 13-15. között rendezik meg a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben, amelyre a hallgatók 380 előadáskivonattal jelentkeztek, míg a nemzetközi szekcióba 10 országból összesen 68 előadást jelentettek be.

A TDT előző elnöke, dr. Merkely Béla rektor javaslatára a tanács egyhangúan dr. Szijártó Attilát, az I. Sz. Sebészeti Klinika docensét választotta elnöknek, míg az elnökhelyettesi posztot dr. Radovits Tamás, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense tölti be, a titkár pedig dr. Fülöp András, az I. Sz. Sebészeti Klinika rezidense lett. „Nagy megtiszteltetés ezt a feladatot tovább vinni, hiszen az elmúlt tíz évben elért eredményeknek köszönhetően ma a TDK konferenciák és maga a diákkör is a nemzetközi konferenciáknak és társaságoknak megfelelő struktúrában és szervezetben működik” – fogalmazott dr. Szijártó Attila honlapunknak. Az új elnök az elért színvonal fenntartása mellett fontosnak tartja, hogy a TDK-munkában részt vevő hallgatók jobban megismerhessék egymást, a különböző műhelyekben rendelkezésre álló erőforrások mindenki számára elérhetők legyenek, és megfontolandónak tartja a TDT további bővítését hallgatókkal. Tervei között szerepel egy kötetlenebb hangvételű rendezvénysorozat indítása is, várhatóan májustól, amelyen a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő címet elnyert oktatók és a Kiváló Diákkörös hallgatók mesélnének az életpályájukról, karrierjükről kulturális programmal egybekötve.

Jövő szeptembertől terveznek beindítani egy féléves módszertani kurzust, ami gyakorlatias tudással segíti a hallgatók minél gyorsabb beilleszkedését a műhelymunkába (pl. módszertanok, biostatisztika oktatása), és felvértezi őket előadói, prezentációs képességekkel is.

Jelenleg közel 1600 hallgató vesz részt a tudományos diákköri munkában az egyetemen. Leginkább a nemzetközi hallgatók bevonására kell nagyobb hangsúlyt fektetni az új elnök szerint, mint mondta, jobban meg kell ismertetni az angol és német nyelvű hallgatókkal a TDK lehetőségét.

Az idei egyetemi Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferenciát február 13-15. között rendezik meg a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben. A TDK-ra több mint 380 előadáskivonat érkezett. A kongresszussal egy időben a korábbi hagyományoknak megfelelően három gyakorlati verseny is zajlik majd. A Sebészeti Manuális Verseny, a Kabay János Gyógyszerészeti Gyakorlati Verseny és a Bánóczy Jolán Gyakorlati Fogorvostanhallgatói Verseny célja, hogy a tudományos előadások és kutatások bemutatása mellett a hallgatók a klinikai élethelyzetben fontos gyakorlati tudásukról is számot adjanak.

A legjobbnak ítélt előadásokkal képviselhetik az egyetemet a hallgatók az áprilisi Országos Diákköri Konferencián (OTDK), amelynek most Debrecen ad otthont.

Immár 8. alkalommal rendeznek a magyar nyelvű TDK-val párhuzamosan nemzetközi konferenciát is Semmelweis International Students’ Conference címen, amelyre idén 10 országból összesen 68 előadást jelentettek be.

A TDK konferencia részletes programja az Orvosképzés aktuális számában olvasható.

Dobozi Pálma

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem