Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.

Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1959-ben, és 1969-ben szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, az arany és gyémánt díszoklevél elnyerése érdekében 2019. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címen nyújthatják be kérelmüket. A jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.

A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2019. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.