Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Az ötven és hatvan évvel ezelőtt végzett hallgatók vehettek át jubileumi arany és gyémánt díszoklevelet a Fogorvostudományi Kar (FOK) ünnepségén dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettestől és dr. Gerber Gábor dékántól. Összesen 72-en kaptak jubileumi diplomát idén. 

A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott rendezvényt dr. Hermann Péter nyitotta meg, és köszöntötte azokat a fogorvosokat, akik 1957-ben és 1967-ben szerezték meg diplomájukat. A rektorhelyettes örömét fejezte ki, hogy számos ismerős név van a jubilánsok között, akikkel akár a mai napig is munkakapcsolatban van. Emlékeztetett rá, hogy a karon 1955-ben végzett az első évfolyam, így már nem ez az első alkalom, hogy gyémánt diplomát is átadhatnak. Ugyanakkor utalt arra is, hogy akkoriban a jelenleginél még jóval kisebb létszámú évfolyamok voltak. Mi, akik később végeztünk, az Önök nyomdokaiban haladtunk, az Önök képzése során összegyűlt tapasztalatokra építkeztünk – fogalmazott. A rektorhelyettes kitért még a Semmelweis Egyetem nemzetközi rangsorokban elért kiemelkedő helyezéseire, rámutatva, hogy a szakterületi összehasonlításokban is rendre az egyetemi karok szerepelnek a legjobban a hazai intézmények közül.

„Emberlétünk csodálatos ajándéka, hogy fel tudjuk idézni, és újra meg újra meg tudjuk osztani a múltunk élményeit. A mai jubileum egy különleges megtapasztalása ennek” – fogalmazott ünnepi beszédében dr. Gerber Gábor dékán. Mint rámutatott: a közös alma materben szerzett tudás, tapasztalat és élmény emléke adja az összetartozás érzését. Míg a kar történetében a 60 évvel ezelőtti évfolyam az egyik legkisebb volt a 28 végzettjével, addig az 50 évvel ezelőtti 195 fős évfolyam már az egyik legnagyobb – mondta, hozzátéve összehasonlításként, hogy idén júliusban 129 fiatal fogorvost avattak a diplomaátadó ünnepségen, köztük 80 magyar és 49 külföldi hallgatót.

A Fogorvostudományi Kar nemzetközi elismertségét jól mutatja, hogy jelenleg a több mint 800 hallgató fele külföldi, akik közül 60 százalék az angol, 40 százalék a német nyelvű képzésben vesz részt. A nemzetköziség nem volt ugyanakkor mindig ilyen magától értetődő, hiszen a most jubilálóknak nem volt könnyű a nyugati kollégákkal való kapcsolattartás, erősen korlátozott és ellenőrzött mozgástér állt rendelkezésre. Ezzel együtt jó példát mutattak a későbbi generációknak, folyamatos képzéssel, tanulással sajátították el a hivatásuk gyakorlásához szükséges újabb és újabb terápiákat, technikákat, lépést tartva az egyre nagyobb léptekkel haladó tudománnyal. 

A dékán felvillantotta a kar bővülésének és fejlődésének főbb állomásait, és hangsúlyozta, továbbra is mindent megtesznek, hogy a képzés minél magasabb szintű legyen.  Köszönetet mondott a jubilálóknak a több évtizedes munkáért, és mindazért, amit a magyar lakosság fogászati egészségi állapotának javításáért tettek és tesznek ma is. Az egyetem nemzetközi rangsorokban való kiemelkedő szereplését a generációk munkájának egymásra épülése tette lehetővé, így e komoly eredmények Önöknek is köszönhetők, és jogosan lehetnek büszkék rá – emelte ki.

A beszédeket követően dr. Hermann Péter és dr. Gerber Gábor közösen adták át az egy gyémántoklevelet és a 71 aranyoklevelet a jubilánsoknak, akik nevében dr. Kastaly Ferenc mondott beszédet.

Éppen 55 éve hallgathattuk a frissen felvett hallgatók köszöntését, és ez a mostani alkalom rólunk, az elmúlt 50 évünkről szól, ünnepeljünk és emlékezzünk együtt – hangsúlyozta. Dr. Kastaly Ferenc szólt arról, hogy mindannyiukat ugyanaz a szellemi bölcső alakította, de mégsincs közöttünk két egyforma életút. „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” – idézte Weöres Sándort, rámutatva, hogy eltérően használták ezt a létrát, más-más életpályát futottak be, de a különbözőségek ellenére, amit el kellett végezniük a világon, mindannyian megtették, becsülettel végigcsinálták.

Az ünnepségen dr. Gerber Gábor dékán bejelentette, hogy két jubiláns hallgató nagylelkű felajánlást tett. Dr. Bodák-Gyovai Zsolt Levente, aki 52 éve kapta meg fogorvosi diplomáját, felajánlotta, hogy mostantól minden évben a végzős hallgatók közül egy fő részére egymillió forintos támogatást biztosít. Dr. Vizkelety György Lajos, 50 éve végzett fogorvos pedig egy nagyértékű, hiánypótló eszköz vásárlását vállalta 500 ezer forint értékben a kar részére. A FOK ebből egy fényképezőgépet szerez be, mely az oktatásban nyújt nagy segítséget – mondta el a dékán, aki oklevelet nyújtott át a két felajánlónak.

Az ünnepségen Török Fanni IV. éves fogorvostanhallgató népdalcsokrot adott elő, Rónai Orsolya, a Dékáni Hivatal munkatársa énekelőadásában két mű hangzott el, fellépett Schwartz Zoltán fiatal hegedűművész-hallgató is, zongorán kísért Németh Zoltán.

Dobozi Pálma

Fotó: Szabó Balázs

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.