Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár

RS53439_TZ_20161001_236-scrA hatvan és az ötven éve diplomát szerzett fogorvosok vehették át jubileumi díszoklevelüket a Fogorvostudományi Kar Tanácsának ünnepi ülésén. Az egy gyémánt és a hetvenhét arany oklevelet dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor dékán adták át a jubilánsoknak a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb dísztermében.

Dr. Hermann Péter rektorhelyettes megnyitójában hangsúlyozta: különleges nap ez a kar életében, hiszen most adhattak át először gyémántdiplomát is. Emlékeztetett arra, hogy aki most gyémántdiplomás, az éppen az 1956-os forradalom előtt végzett, amikor a konvertibilis diploma birtokában a menni vagy maradni kérdés különösen aktuálisan merülhetett fel. Beszédében kitért arra, hogy az aranydiplomás évfolyam körülbelül harmadát személyesen is ismeri, többükkel a kamarai munkája kapcsán fűzte össze szakmai kapcsolat. Külön köszöntötte az Illés együttes alapítótagját, dr. Nényei Tass Józsefet, aki szintén most jubilált. Mint megjegyezte, zeneileg meglehetősen erős a FOK, hiszen Vukán György és Dobos Attila is itt végzett korábban. Ha pedig a most aranydiplomás dr. Szomolányi Gy. István és a szintén jelen lévő dr. Sótonyi Péter rector emeritus összeül, egy olyan opera lexikont tudnak összeállítani, amiből csak azok a darabok hiányoznak, melyeket még nem írtak meg – fogalmazott.

RS53435_TZ_20161001_217-scrDr. Gerber Gábor dékán ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a jelenlévők hivatásának alapját olyan közös értékrend adja, amelyben ott van az empátia, a segíteni akarás, az áldozatvállalás. A dékán a korabeli adatokkal érzékeltette, hogy mekkora feladat hárult annak idején a frissen végzettekre. „7000 lakosra jut egy fogorvos, ugyanakkor a normális az lenne, hogy 3000-re jusson egy” – állt egy ötven évvel ezelőtti helyzetjelentésben. Ma már tudjuk, hogy ez utóbbi szám is kétszer akkora, mint amennyit egy fogorvos magas szinten el tud látni – tette hozzá. Mint mondta, ennek a feladatnak az elvégzéséhez nem csak szakmai felkészültségre, de nagy munkabírásra is szükség volt egy olyan korban, amiben az elérhető technikák meglehetősen nehézkesek voltak a mai digitális világból nézve. A turbina használata még nem volt elterjedt és a húzott koronák is gipszlenyomat alapján készültek. A fecskendőket volt ahol kuktában „főzték” a sterilizálás érdekében – idézte fel.

RS53428_TZ_20161001_157-scr„Az elmúlt évtizedekben Önök jó példát mutatva a későbbi generációknak, folyamatos képzéssel, tanulással sajátították el a hivatásuk gyakorlásához szükséges újabb és újabb terápiákat, technikákat, lépést tartva az egyre nagyobb léptekkel haladó tudománnyal” – mondta a jubilánsoknak dr. Gerber Gábor, köszönetet mondva több évtizedes munkájukért.

A dékán felvillantotta a kar jelenlegi helyzetét is. Ma a több mint 800 hallgató fele külföldi, akik közül 60 százalék az angol, 40 százalék a német nyelvű képzésben vesz részt. Ma már a karhoz tartozó klinikák a modern Fogászati Oktató Centrumban találhatók, 2013 tavaszától pedig a Központi Stomatológiai Intézet is a FOK-hoz került, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetként. Ez jelentősen bővíti a hallgatók betegellátási lehetőségeit – hangsúlyozta. Zárszavában kitért arra is: nincs annál nagyobb öröm, mint látni, hogy az ötven, hatvan évvel ezelőtt végzettek büszkék erre az egyetemre, visszajönnek és örömmel vesznek részt a számukra rendezett ünnepségben.

RS53420_TZ_20161001_104-scrA beszédeket követően dr. Hermann Péter és dr. Gerber Gábor közösen adták át a gyémántoklevelet és a hetvenhét aranyoklevelet a jubilánsoknak.

RS53424_TZ_20161001_129-scrA jubiláns fogorvosok nevében dr. Szomolányi Gy. István mondott beszédet. Mint visszaemlékezett, a Vasas szakszervezet székházában avatták a most ötven éve végzetteket, ők voltak az első négy és fél éves évfolyam. Beszédében végigtekintett azon, mi minden történt mikor végeztek, mi ment a tévében, mi volt műsoron a színházban, az operában, mi jelent meg az újságokban, és mennyi volt a kezdő fizetésük. Felvillantotta az oktatói kart, és a kort is, amiben egyetemisták voltak, kitérve a fogorvosbálokra is, megjegyezve, hogy kevés egyetem mondhatja el magáról, hogy a bálján az akkori Illés együttes játszott. A jubilánsok nevében megköszönte a karon kapott oktatást, melynek a későbbi sikereiket köszönhették, és az ünnepséget is, melyet a jubileum alkalmából szerveztek számukra.

A rendezvényen népdalok hangzottak el Török Fanni IV. éves fogorvostanhallgató előadásában, Mikulecz Benjámin Áron, az Általános Orvostudományi Kar hallgatója gitár előadást tartott, az ünnepség végén pedig a Semmelweis Vegyeskar műsorát hallgathatták meg a jubilánsok.

Dobozi Pálma
Fotó: Tuba Zoltán

Galéria

12kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.