Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 26.
62831 Összes oltás
10503 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem Szenátusa öt évre választotta meg a Pető András Kar (PAK) dékánjának dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andreát. A honlapunknak adott interjúban a dékáni pályázatában szereplő céljairól beszélt, köztük említve a kar képzésének bővítését, a felnőtt rehabilitációs ellátás fejlesztését és a kar tudományos teljesítményének fokozását.

A felsőoktatást tekintve három területen tűzött ki célokat dékáni pályázatában a következő öt évre vonatkozóan dr. Zsebe Andrea, ezek a hallgatói létszám növelése, a képzési kínálat bővítése és a gyakorlóhelyek számának emelése. Jelenleg a karnak egyetemi együttműködésben 372 fős hallgatói kerete van, de társadalmi, egyetemi szintű és fenntartói elvárásként is megfogalmazódott a szakemberek számának további emelése, amihez elsőként a hallgatói létszámot kell tovább növelni – részletezte a dékán hozzátéve, hogy a Semmelweis Egyetem karaként már a 2018/19-es tanévre is a korábbinál több – 78 helyett 109 – hallgató helyet tudtak meghirdetni. A konduktorképzésben a hallgatói helyek további növelése érdekében új gyakorlóhelyek létrehozása szükséges, hiszen a jelenlegi kapacitások végesek – tette hozzá. Ennek megvalósításához újabb partnerintézmények bevonását tervezi a dékán, akár nemzetközi viszonylatban is. Utóbbira példaként említette a meglévő határon túli magyar lakta területeken lévő programjaikat és a német együttműködésüket.

A PAK-on jelenleg konduktor alapképzés fut, amit részben a már végzett konduktorok igényeihez igazodva, részben az idegennyelvű képzés bevezetése érdekében dr. Zsebe Andrea mesterképzés indításával szeretne kiegészíteni. A tervek szerint a magyar képzésre konduktor végzettségűek felvételizhetnének. A nemzetközi viszonylatban viszont igény mutatkozik segítő társszakmák képviselői, gyógypedagógusok számára is elérhetővé tenni a képzést, hogy munkájukat konduktív pedagógiai szemlélettel kiegészülve végezhessék – ismertette a dékán, aki elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben – amennyiben a társadalmi berendezkedés tovább erősíti az inkluzív oktatást – a nem kifejezetten segítő szakmák képviselői számára is nyitott lehet a képzés.

Dr. Zsebe Andrea komoly fejlődést vár a következő öt évben a Konduktív Pedagógiai Központ esetén is, ennek egyik pillére, hogy országos ellátóként tudjanak működni, amit vidéki partnerintézmények bevonásával, valamint az utazó konduktor hálózat fejlesztésével lát megvalósíthatónak. A másik fontos irány a Felnőttrehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály szolgáltatásainak jobb kihasználása, amivel kapcsolatban fontos előrelépés volt a Semmelweis Egyetemmel való összeolvadás után, hogy ez az ellátás NEAK által finanszírozott lett – mondta a dékán. Hozzátette, hogy szeretnének további pácienseket is fogadni, amihez a kapcsolódó szakellátóhelyekkel fogják felvenni a kapcsolatot. Dr. Zsebe Andrea egy teljesen új kezdeményezésként a fiatal felnőtt cerebrális parézissal (CP) élők nappali ellátásának megszervezését tervezi a konduktorképzés gyakorlóterületeként.

A dékán hangsúlyozta, hogy a Pető András Főiskola karként való integrálódása a Semmelweis Egyetembe sikeresen zajlott, az elmúlt több mint egy évben tevékenyen részt tudtak venni az egyetem mindennapjaiban, számos adminisztratív feladatot láttak el, amelyek egy része még folyamatban van. Az egyetem karaival szorosabb kooperációt tervez, hogy jobban ki tudják használni a szinergiákat. Szerinte fontos lenne, hogy a karokon belüli kisebb egységek, intézetek, illetve már akár a PhD-hallgatók, rezidensek is találják meg a kapcsolódási pontokat, hogy ne csak vezetői szinten kezdődjenek együttműködések.

A kar előtt álló fontos feladatok közt említette dr. Zsebe Andrea a tudományos teljesítményük fokozását is, a TDK- és PhD-programok fejlesztését annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak témaindításra az egyetem valamely doktori iskolájában.

A Semmelweis Egyetem vezetése elkötelezett a kari fejlesztések végigvitele mellett, aminek a PAK is részese – mondta a dékán. A jövőbeli infrastrukturális és szakmai újítások közt említette egy bölcsőde létrehozását, amivel – ha sikerül a már említett felnőtt rehabilitációs ellátást is bővíteni – folytonosságot tudnának biztosítani a családok számára, hiszen így egészen kisgyermek kortól felnőtt korig a PAK szakembereinek felügyelete mellett zajlana a sérültek fejlesztése.

Dr. Zsebe Andrea hangsúlyozta: szeretné, ha a kar gazdaságilag saját lábra állna, hogy önerőből is képesek legyenek fejlesztéseket végigvinni. A kari bevételi lehetőségek bővítésére vonatkozóan vannak elképzeléseik hazai és nemzetközi partnerek bevonásával, de a dékán forrásszerzési lehetőségként említette az egészségturizmusban való részvételt, valamint a nemzetközi színtéren a Pető-módszert alkalmazó intézetek akkreditációját, vagyis egy olyan kritériumrendszer kidolgozását, aminek meg kell felelni, ha valaki ilyen intézményt akar indítani és fenntartani.

A Semmelweis Kft.-vel már a megvalósítás előtt áll egy közös projektünk – tette hozzá dr. Zsebe Andrea. Ez a fejlesztő foglalkozások során, otthon is használható és már ma is használt speciális eszközök (pl. kapaszkodó, írássegítő, speciális evőeszközök) továbbfejlesztése, és azok szettben való értékesítése. Az önállóságot segítő eszközök a célközönség igényeit figyelembe véve, jól tisztítható anyagból, gyerekbarát és felnőtteknek is megfelelő külsővel tervezték újra.

A dékán terveit azzal zárta, hogy a hazai konduktor közösség erősítésére több figyelmet kell fordítani. Az eddig végzett több mint kétezer konduktor szakmai tudása mind a többségi, mind a speciális pedagógiai feladatok ellátásában kiválóan alkalmazható, ezért a szakemberek itthon tartása, érdekeik képviselete, szakmai fejlődésük támogatása mindannyiunk érdeke. A dékán, maga is konduktorként megtisztelőnek tartaná, ha egy új szakmai szervezet létrehozásában a kar szerepet vállalhatna.

Keresztes Eszter
Fotó: Tatai Balázs/Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.