Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár

Határtalan tudomány – kettős különlegesség címmel rendezte meg kétnapos konferenciáját a Pető András Kar (PAK) a Magyar Tudomány Ünnepe keretében. A kar névadója születésének 125. évfordulójáról is megemlékező programsorozat részeként az első napon szakmai előadásokat, a kar volt és jelenlegi neveltjeinek műsorát, a második napon pedig tudományos diákköri prezentációkat hallgathattak meg az érdeklődők.

A Pető-napot megnyitó köszöntőjében dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes elmondta, dr. Pető András életének több mint felét áldozta módszere kidolgozására, a komplex fejlesztés intézményesítésére, a szakemberképzés feltételeinek megteremtésére. Hozzátette, Pető szembe ment az addig megszokott szakmai protokollokkal: az ember cselekvőképességében, az agyi kapacitásban, az aktivitásban és a szellemi tudat szabadságában hitt. A Semmelweis Egyetem feladatának tekinti a Pető-módszer alapelveinek megőrzését, a jelenlegi orvos- és pedagógiatudományi, valamint kutatási eredmények beleszövését a mindennapi gyakorlatba, továbbá a megfelelést a szakemberképzés, a társadalmi elvárások jelenkori igényeinek – szólt a rektorhelyettes. 2018-ban két jeles évfordulót is ünnepelünk: 200 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác, 125 évvel ezelőtt pedig Pető András, akik szellemisége mentén a PAK a Semmelweis Egyetem karaként folytatni tudja azt az előremutató utat, melyet az egyetem és a kar névadója örökül hagyott – mondta dr. Hankó Balázs hozzátéve, hogy az egyetem alapításának 250. évfordulójának évében, 2019-ben a PAK további fejlesztése is megindulhat. Köszöntőjét követően dr. Hankó Balázs ünnepélyesen átadta az egyetem vezetése nevében dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea öt évre szóló dékáni kinevezését.

Csaknem másfél évtizede része a Pető-nap az MTA Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának – mondta dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea. A Semmelweis Egyetemhez való csatlakozással új források nyíltak meg számunkra, melyek segítségével új kutatási projekteket indítottunk, az egyetem doktori programjához csatlakozva önálló témát hirdethetünk, a Kutatók éjszakáján közös projektet szerveztünk, a karunkon belül egyetemi pályázati forrásból tudományos, szakmai innovációkat indíthattunk el – sorolta a dékán. Kiemelte a konduktív pedagógia digitalizált adatbázisának létrehozását: a 118 ezer oldalt tartalmazó elektronikus adatbázisban megtalálható a konduktív nevelés, valamint a hozzá kapcsolódó tudományterületek több mint hatszáz legfontosabb műve. Az adatbázisba felvett szakirodalmat a beiratkozott olvasók online olvashatják. Dr. Zsebe Andrea szólt róla, hogy a konduktív pedagógia módszer- és eszközrendszerével több mint 70 éve segíti a mozgásfejlődésében akadályozott gyermekek és mozgásproblémával küzdő felnőttek önálló, tevékeny és teljes életvitelének helyreállítását. Megemlítette, hogy a Pető-nap a „kettős különlegességű” emberekről szól, akik szép eredményeket értek el többek között a parasportok és a zenei, képzőművészeti területeken.

Ezt követően dr. Harry Knopke, az Aquinas College nyugalmazott rektora, a Conductive Learning Center igazgatótanácsának alelnöke bemutatta az 1999-ben a Pető Intézettel együttműködésben elindult észak-amerikai konduktív centrum történetét és tevékenységét emlékeztetve, hogy az intézmény létrehozásának ötletét egy olyan család adta számukra, akik sérült gyermekükkel Budapestre jártak fejlesztésekre. Ismertette, hogy az elmúlt csaknem 20 évben 700-nál is több családnak tudtak segíteni az Egyesült Államokban, és 110 budapesti konduktor fordult meg náluk.

Galéria

8kép

A konferencia a kar volt és jelenlegi neveltjeinek műsorával folytatódott. A szakmai előadások témái közt egyebek mellett a konduktív pedagógia hatótényezői és a konduktorok kompetenciái, a tehetséggondozás, a sportélet is szerepeltek. A programsorozat második napján a kar TDK-sai tartottak előadásokat, valamint bemutatták a konduktív pedagógia digitalizált adatbázisát.

Keresztes Eszter
Fotó: Tatai Balázs – Semmelweis Egyetem