Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

Az idegtudományokkal kapcsolatos kutatások álltak a második Kiemelt Kutatócsoportok Fórumának középpontjában. A rendezvényen 15 egyetemi kutató ismertette rövid prezentációval aktuális tudományos munkáját, jelenleg futó projektjének célját.

Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) által szervezett, a tudományos rektorhelyettes által is támogatott rendezvénysorozat célja, hogy az elméleti és a klinikus kutatók jobban rálássanak egymás munkájára, közös projektek, transzlációs kutatócsoportok jöjjenek létre. A megnyitón dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy a második alkalmon az ÁOK mellett a Gyógyszerésztudományi Kar kutatói is képviseltetik magukat. Dr. Hunyady László dékán köszöntőjében úgy fogalmazott, a sikert az jelentené számukra, ha a jelenlévők között minél több transzlációs célú együttműködés születne.

A Fórum szervezőbizottságának elnöke dr. Tamás László, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója, tagjai dr. Kovács Gábor, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója és dr. Huszty Gergely, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika adjunktusa és dr. Falus András professor emeritus, aki a rendezvények moderátora is. 

Az október alkalmon 15, az idegtudományok területén dolgozó egyetemi alap- és klinikus kutató ismertette rövid prezentációval a munkáját. A prezentációk letölthetők az ÁOK holnapjáról az egyetemi belső hálózatból. 

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.