Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

Az egyetemen folyó onkológiai kutatások álltak az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) által szervezett első Kiemelt Kutatócsoportok Fórumának középpontjában. A tudományos rektorhelyettes által is támogatott, most indult rendezvénysorozat célja, hogy az elméleti és a klinikus kutatók jobban rálássanak egymás munkájára, közös projektek, transzlációs kutatócsoportok jöjjenek létre.

Azt szeretnénk elérni, hogy az alapkutatók jobban megismerjék a klinikákon folyó kutatómunkát, míg a klinikusoknak az intézeti tudományos munkára legyen nagyobb rálátása – mondta a rendezvény megnyitóján dr. Tamás László, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója, a fórum főszervezője, hozzátéve, hogy ezzel kiszűrhetők a párhuzamosságok és egymásra találhatnak a hasonló témában gondolkodó klinikusok és alapkutatók.

Dr. Ferdinandy Péter tudományos rektorhelyettes emlékeztetett arra a dr. Merkely Béla rektor programjában szerepelő célra, hogy az egyetem tíz éven belül bekerüljön a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye közé. Ennek az elérését is segítheti többek között a transzlációs kutatás erősítése. A klinikai kutatás és az elméleti intézetekben folyó alapkutatás közötti szorosabb együttműködésben van még kiaknázatlan potenciál – vélekedett a rektorhelyettes. Mint mondta, a fórum, melyen bemutatkoznak a kiemelt kutatócsoportok, egy ötletbörze, mely nyomán intézeteken és karokon átívelő kutatócsoportok alakulhatnak.  

Galéria

5kép

Dr. Hunyady László, az ÁOK dékánja emlékeztetett arra, hogy a korábban megfogalmazott nyolc kari fejlesztési projekt egyike is a rangsorokban való előrelépést célozta meg. Ennek eléréséhez három fő irányt jelöltek meg: az egyetemen folyó tudományos munka fejlesztése, ösztönzése, a rangsorokkal kapcsolatos adatszolgáltatás javítása mellett kiemelt helyen szerepelt az elmélet és a klinikum közti kapcsolatok feltárása, a transzlációs kutatás erősítése. A dékán elmondta, azoknak a kutatóknak a munkáját, akik a fórumok hatására témajavaslatot tesznek és együttműködést kezdenek, anyagilag is támogatja majd a kar.

Az első fórumon az egyetem onkológiai területen dolgozó kutatói mutatták be a tudományos munkájukat. A prezentációk megtalálhatók az ÁOK honlapján, az egyetemi belső hálózatból elérhető módon. A tervek szerint a következő egy évben több további témában szerveznek hasonló fórumokat havi rendszerességgel, a három következő fórum témája a neurológia, endokrinológia és hematológia lesz.   

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.