Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 13.
151021 Összes oltás
13682 Beoltott Semmelweis Polgár

Márciusban döntött a Szenátus a Kiemelt Beruházások Igazgatóságának (KBI) létrehozásáról a Semmelweis Egyetemen, amely önálló keretgazdálkodással, központi szervezeti egységként közvetlenül kancellári irányítás alá tartozik, a szakmai felügyeletet pedig a műszaki főigazgató látja el. Feladata az egyetem kiemelt beruházási feladatainak, összesen 51 alprojektnek – köztük a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt és az Egészséges Budapestért Program keretében megvalósuló, egyetemhez kötődő korszerűsítések – előkészítése, szervezése.

A Semmelweis Egyetemen több ezer beszerzési eljárás zajlik egyszerre, az ún. kiemelt beruházásokat azért is szükségszerű ezektől külön kezelni, hogy a mindennapi működést támogató beszerzések menetében ne legyen fennakadás a többletfeladatok miatt – mondta Mihályi Máté igazgató. Az Energetikai Korszerűsítések Lebonyolító Szervezet (EKLSZ) feladatait is átvevő, jelenleg 25 fővel működő KBI-n belül olyan kompetenciákra van szükség, amivel képes lesz a 100 milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztések gyors és szakszerű megvalósítására – ismertette. Hozzátette, hogy más hazai egyetemeken (pl. a Testnevelési, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen), valamint költségvetési szervezetekben, de a piaci cégeknél is bevett gyakorlat a kiemelt jelentőségű fejlesztéseket külön szervezeti egység alá rendelve kezelni.

Az igazgatóság elsőként a szervezeti kereteket alakította ki, a legfőbb feladat a szakmailag megfelelő kompetenciájú munkatársak, tapasztalt szakemberek felvétele volt – mondta el az igazgató. Kitért rá, hogy a KBI munkatársainak összlétszáma a projektek előre haladásától függően – ahhoz szorosan igazodva – dinamikusan változik majd, néhányan az egyetem szervezeti egységeitől kerültek át, de zömében külsős szakembereket vettek fel. A feladatok jogi és közbeszerzési alapjának megteremtésére nagy hangsúlyt fektetünk – emelte ki Mihályi Máté és rávilágított: dr. Jánosi Andrea igazgatóhelyettes például a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkáraként tevékenykedett.

Az 51 alprojektet jelenleg négy projektvezető menedzseli, akik szoros együttműködésben (ún. mátrix-szervezetben) dolgoznak együtt a műszaki, pénzügyi, jogi és beszerzési, valamint projekttámogatási területekkel – tájékoztatott Mihályi Máté a munkafolyamatról. Hangsúlyozta, hogy új szemléletmódot és technológiákat kívánnak meghonosítani, amivel olyan jó gyakorlatokat, belső tudásbázist tudnak megteremteni, amelyek nagyban hozzájárulnak a fejlesztések tervezési és kivitelezési feladatainak sikeres megvalósításához.

Borbély Tibor folyamat kontroller szerint az egyetem előtt álló fejlesztések, vagyis a budapesti egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának számottevő megújításához elengedhetetlen a projektszemlélet elmélyítése, annak eszközrendszerével együtt. Az igazgatóság munkájához tartozó minden dokumentáció és folyamat közös platformon érhető el, ami jelentősen segíti az átláthatóságot, a gyors döntéshozatalt és hozzájárul ahhoz is, hogy minden munkafolyamat transzparens, valamint visszakereshető legyen; ezekre a folyamatokra az egyetem vezetői is egyszerűen ráláthatnak – tette hozzá. Dr. Dinnyés Álmos projekt integrátor beszámolt róla, hogy műszaki területen is igyekeznek újszerűen gondolkozni, így például ún. Building Information Modeling (BIM) rendszert kívánnak bevezetni, aminek lényege, hogy egy-egy épület tervezési folyamatának minden egyes eleme egy helyen érhető el, minden tervező ugyanazon a felületen dolgozik, amivel a papíralapú tervezés teljesen kiváltható.

A KBI munkatársai hangsúlyozták, hogy a kiemelt beruházások során olyan épületek tervezését és kivitelezését szeretnék megvalósítani, amelyek kiszolgálják az egyetem főbb tevékenységeit és a legmodernebb high-tech eljárások használatára is alkalmasak, illetve hosszú távon lesznek használhatóak, újabb felújítások nélkül.

Az eddigi eredményekről szólva Mihályi Máté néhány példát említve elmondta: az Egészségtudományi Kar Vas utcai épületének kivitelezésére és a Logisztikai Központ tervezésére indul közbeszerzési eljárás, továbbá elindulhat a Tömő utcai épület belső rekonstrukciójának tervezése, illetve a Kútvölgyi Klinikai Tömb első emeleti szakrendelőinek felújítására a kivitelezési munkák napokon belül (a vállalkozási szerződés megkötése után) megkezdődhetnek, de számos beruházás előkészítésében jelentős előrehaladást értek el.

A Szenátus 12/2018. (III.1.) számú határozata szerint az igazgatóság működési költségeit az egyetem törekszik támogatási szerződések terhére elszámolni. Rakonczai Éva, a KBI pénzügyi vezetője elmondta, hogy a beruházások megvalósítását több forrásból finanszírozzák, ezek felhasználása átlátható és hatékony módon történik az egyetem vezetőivel együttműködve.

A belső helyhiány miatt szükségszerű volt az igazgatóságot külső helyszínen elhelyezni. Borbély Tibor kitért rá: a KBI munkatársai a Lurdy-házban lévő irodába a többi felmerült lehetőséghez képest jelentősen, mintegy 24 százalékkal kedvezőbb bérleti díjért költözhettek be. Ezzel a bérleménnyel a tervezett költségekből sikerült kétmillió forint nagyságrendű összeget megtakarítani.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.