Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 15.
157275 Összes oltás
13702 Beoltott Semmelweis Polgár

A rendkívüli ülésen szavaztak az I. Számú és II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika összevonásának előkészítéséről, az OFMI működésére vonatkozó módosításokról és a Klinikai Központ elnöki posztjára beérkezett pályázatról.

A Szenátus megtárgyalta és elfogadta az I. Sz. és a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika összevonásáról szóló előterjesztést. Az összevonás során a jelenlegi két klinika jogutódjaként létrejönne egy új, integrált, a feladatokat egységben ellátó szülészeti és nőgyógyászati klinika, ahol megvalósítható a 2030/2017. (XII. 27.) Kormányhatározat tartalmával összefüggő reprodukciós centrum létrehozása is.

Az átalakítás során a jogutódlás teljeskörű, az egyesített működés zökkenőmentesen folyhat tovább, az új klinika létrehozásának várható időpontja 2018. október 1-je. Az összevonás előkészítését az Általános Orvostudományi Kar dékánja és a Klinikai Központ elnöke az illetékes szervezeti egységek bevonásával végzik el. A Szenátus az összevonásról az előkészületeket követően, az ütemterv és a vélemények ismeretében a soron következő, szeptemberi ülésén dönt – áll a szenátorok által elfogadott előterjesztésben.

Támogatta a Szenátus dr. Szabó Attila pályázatát a Klinikai Központ elnöki magasabb vezetői megbízására. Jóváhagyták a Pető András Karon működő Gyakorlati és Képzési Bizottság személyi összetételének módosítását.

Szavaztak a Szervezeti és Működési Szabályzat Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság (OFMI) működésére vonatkozó módosításairól. Az előterjesztés szerint az OFMI tevékenysége, valamint az orvos-főigazgató munkája nem gazdasági, hanem orvosszakmai célokat támogat és valósít meg, amely a Semmelweis Egyetem alaptevékenysége részeként a Klinikai Központ és a rektor hatáskörébe tartozik, kivéve az informatikai és kontrolling rendszerhez kapcsolódó feladatokat. A javaslatot a szenátorok támogatták, dr. Szász Károly kancellár vétójogával élve nemmel szavazott, így a módosítások nem lépnek hatályba, hanem a fenntartó elé kerülnek elbírálásra. A kancellár a témában előzetesen közzétette írásos álláspontját a Szenátus adatbázisában, melyet szóban is ismertetett az ülésen.

Ezen túlmenően a kancellár ügyrendi javaslattal élt a szenátusi ülés napirendjével kapcsolatban is, melyet előzetesen közzétett a Szenátus adatbázisában és szóban is ismertetett.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.