400-an vehették át oklevelüket az Egészségtudományi Kar (ETK) ünnepségén. A végzett hallgatókat eskütételük után dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán avatta diplomásokká.

Legyenek mindig büszkék arra, hogy ennek a nagy és sokszínű egyetemnek voltak a hallgatói – mondta beszédében dr. Nagy Zoltán Zsolt rávilágítva, hogy a Semmelweis Egyetem előkelő helyen szerepel a nemzetközi rangsorokban, és az egyetem külföldi hallgatói több mint 70 országból érkeztek Magyarországra. Ebben a tanévben 200 éves évfordulóját ünnepelhettük a hazai betegápolás és gyógyítás két nagy alakja, Kossuth Zsuzsanna és Semmelweis Ignác születésének – szólt a dékán. Kossuth Zsuzsanna a szabadságharc idején olyan színvonalas betegápolási rendszert vezetett be, ami egész Európában egyedülálló volt, mégis mindig volt ideje és energiája arra, hogy ő maga is ápolja a sebesülteket és lelki vigaszt nyújtson számukra – hangsúlyozta, majd hozzátette: ez az, ami miatt Kossuth Zsuzsanna minden ETK-n végzett hallgató számára példakép lehet. A dékán emlékeztetett, hogy 2017 év végén emléktáblát avattak hazánk első főápolójának tiszteletére.

Felhívta a hallgatók figyelmét, hogy amikor elmondják fogadalmukat, gondoljanak arra is, hogy a Semmelweis Ignácról elnevezett egyetemen végzett szakemberekként ők fogják képviselni az anyák megmentőjének elkötelezettségét az ápolásra szorulók iránt, valamint hitét a racionális megoldásokban. Dr. Nagy Zoltán Zsolt azt tanácsolta a végzősöknek, hogy fejlesszék folyamatosan a szakemberként megszerzett tudásukat, valamint legyenek empatikusak és higgyenek abban, hogy alkalmasak arra a nemes és komplex feladatra, amit munkájuk során ellátnak.

A dékán áttekintette az elmúlt tanév legfontosabb kari eseményeit, végül reményét fejezte ki, hogy a hallgatók az itt megszerzett tudással mindannyian meg fogják állni a helyüket a világban.

A végzett hallgatók dr. Vingender István dékánhelyettes vezetésével esküt tettek, majd ezt követően dr. Hermann Péter és dr. Nagy Zoltán Zsolt kézfogásukkal diplomásokká avatta őket. Az ünnepségen ápoló, gyógytornász, dietetikus, mentőtiszt, szülésznő, népegészségügyi ellenőr, védőnő, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, ápolás MSc, fizioterápia MSc, táplálkozástudományi MSc, egészségtudományi szakfordító tolmácsszakokon, valamint idén először az egészségturizmus szervező szakirányon végzettek vehették át okleveleiket. A Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem ETK-n folyó hagyományos kínai orvoslás képzésében tanulmányait sikeresen befejező hallgató szintén átvehette az ezt tanúsító oklevelet.
Az ETK luganói székhelyen kívüli képzésében a 2017/18-as tanévben összesen 34 hallgató szerzett gyógytornász oklevelet, melyet a Luganoban tartott oklevélátadó ünnepségen vehettek át.

A végzett hallgatók nevében elsőként Bugyi Anita dietetikus szólt, aki hangsúlyozta: amikor ide jelentkeztek, nemcsak egy iskolát és szakot, hanem hivatást is választottak. „Munkába állva pedig olyan szakemberekké válhatunk majd, amiről régen csak álmodoztunk” – szólt hozzátéve, hogy hosszú, izgalmakkal és kihívásokkal teli évek állnak előttük. Feantini Taslim ápoló hallgató búcsúbeszédében kitért rá, hogy az itt töltött évek alatt életre szóló barátokat és emlékeket szereztek, valamint elismerését fejezte ki a világ minden tájáról származó családtagoknak, akik támogatták őket az itt töltött évek alatt. Az ünnepséget a Medikus Zenekar előadása zárta.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.