A Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Bolyai-napon hirdették ki a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat elnyert kutatók névsorát. A Semmelweis Egyetem 9 munkatársa vehette át az ösztöndíjról szóló oklevelet, dr. Németh Tamás pedig a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak járó emléklapot és Bolyai-plakett kitüntetést is elnyerte.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai 21. alkalommal ítélték oda az ösztöndíjat, amelyet idén 739 érvényesen pályázó közül 162-en nyertek el. A Semmelweis Egyetem kilenc nyertes pályázója dr. Alpár Donát (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), dr. Béni Szabolcs (Farmakognóziai Intézet), dr. Brubel Réka (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Czövek Dorottya (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Jedlovszky-Hajdu Angéla (Biofiziai és Sugárbiológiai Intézet), dr. Margittai Éva (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet), dr. Sághy Éva (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), dr. Sirokmány Gábor (Élettani Intézet) és dr. Tóth Balázs (Laboratóriumi Medicina Intézet). Az ösztöndíjasok teljes listája ide kattintva olvasható.

Az MTA elnöke, dr. Lovász László és a kuratórium elnöke, dr. Fülöp Ferenc átadták a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak járó plaketteket és az emléklapokat. A kuratórium 170 fő záró kutatói jelentését értékelte. Közülük 93 főnek emléklapot, 15 főnek, köztük dr. Németh Tamásnak pedig plakettet is adományozott.

Dr. Németh Tamás, az Élettani Intézet adjunktusa 2014-ben nyerte el a három évre szóló ösztöndíjat, ez idő alatt munkatársaival a Syk tirozin-kináz-CARD9 jelátviteli útvonal szerepét vizsgálta és azonosította kísérletes autoimmun ízületi és bőrgyulladásban, valamint sejtvonal-specifikus megközelítéssel az azok kialakulásában fontos neutrofil granulocitákban – ezek a leggyakrabban előforduló fehérvérsejtek, elsődleges funkciójuk a szervezet veleszületett immunrendszerének működtetése. A kísérletes munka mellett reumatológus szakorvosként is tevékenykedő kutatónak az ösztöndíjas periódushoz kapcsolódóan 5 első szerzős publikációja jelent meg rangos nemzetközi tudományos folyóiratokban (Nature Communications, Journal of Investigative Dermatology, Frontiers in Immunology, Trends in Immunology, Seminars in Immunology). A Bolyai-nap keretében a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartott előadásában dr. Németh Tamás hangsúlyozta, hogy a fenti kísérletes eredményeik hozzásegítenek a társadalom egy széles rétegét érintő autoimmun gyulladásos folyamatok pontosabb megértéséhez, a jövőben pedig támadáspontokkal szolgálhatnak a szövetkárosodás farmakológiai kontrolljához.

Az ösztöndíj a tudományos pálya iránt elkötelezett fiatal kutatók munkáját támogatja. A pályázatra 45 évnél fiatalabb, PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkező magyar kutatók jelentkezhetnek. Az ösztöndíj határozott időre, egy, két, vagy három évre szól, és legfeljebb két alkalommal nyerhető el. Az MTA célja a pályázattal, hogy az elkötelezett tudósokat a magyarországi kutatások folytatására, valamint az akadémiai doktori értekezés megírására és az MTA doktora tudományos cím megszerzésére ösztönözze.

Kiss-Bódi Bernadett
Fotó: MTA 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.