Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 06.
228201 Összes oltás
14131 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Élettani Intézet igazgatóhelyettese pedagógusnap alkalmából vehette át a felsőoktatás területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkájáért járó Szent-Györgyi Albert-díjat. Dr. Enyedi Péter egyetemi tanár, az MTA doktora 1977-ben, központi gyakornokként kezdett tanítani az Élettani Intézetben.

Dr. Enyedi Péter számára nagy megtiszteltetést jelent a díj, főként, mert Szent-Györgyi Albert biokémikus, Nobel-díjas orvos nevét viseli – fogalmazott, majd hozzátette, TDK-sként ő maga is a Biokémiai Intézetben kezdte kutatói pályafutását. A terület iránti érdeklődése később sem csillapodott, az Élettani Intézetben dr. Spät András professor emeritus laborjából kiválva megalapította saját, Ioncsatorna és Molekuláris Biológia névre hallgató munkacsoportját, ahol egyes kálium csatornák szabályozását, valamint fiziológiás funkcióját vizsgálják.

A kétféléves élettan tantárgyat, főként szemináriumok formájában magyarul és angolul orvostanhallgatóknak és leendő fogorvosoknak is oktatja. Legfontosabb küldetése, hogy a hallgatók elsajátítsák az élettani gondolkodást, és később, a betegellátás során észrevegyék a látszólag egymástól különböző problémák közötti összefüggéseket.

„A hallgatók fejezetenként és témakörönként haladnak a tankönyvekben, ezért széttagolt lesz a tudásuk. De nagyon fontos, hogy lássák a globális képet, hogy megértsék, a légzés összefügg a keringéssel, a keringés a vesével és így tovább. A cél az, hogy másodév végére átfogóbb kép alakuljon ki bennük az emberi szervezetről” – hangsúlyozta dr. Enyedi Péter.

Oktatói tevékenységéből az intézetben hosszú évtizedek óta zajló tudományos diákköri munkára, a komoly elismeréseket kiérdemlő TDK-hallgatókra a legbüszkébb.

Az egyetemi tanár oktatói tevékenységét intézményi berkeken belül is díjazták az elmúlt években: 1996-ban megkapta a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelők elismerést, 2007-ben a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója díjat, majd 2014-ben Pro Universitate Díjjal jutalmazták.

Haszon Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.